Spalis – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo

Jau ne pirmus metus mūsų gimnazijos bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai, vakaronės, skirtos Tarptautinei mokyklos bibliotekos dienai paminėti – tai plakatų, stendų konkursas, surengtos parodos, mokinių sukurtas „Išminties medis“, vyko akcija „Padovanok knygą bibliotekai“.

Džiugu, jog šiemet skaityklos lentynose atsirado net 23 naujos knygos, kurias padovanojo gimnazijos mokytojai bei mokiniai.

Dėkojame visiems akcijos dalyviams. Tikimės, kad kitąmet akcijoje dalyvaus daugiau mokytojų bei mokinių.

Anglų kalbos pamokose viešnia iš JAV

Lapkričio 9d. Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos anglų kalbos pamokose lankėsi neįprasta viešnia – dėstytoja iš JAV Allison Germain. Ji dalyvavo G3 kl. mokinių surengtuose debatuose apie gyvenimą ir mokymąsi užsienyje, kalbėjo apie ateities planus, gyvenimą Lietuvoje. Viešnia stebėjosi, jog mūsų moksleiviai geba laisvai bendrauti net keliomis kalbomis (lenkų, rusų, lietuvių, anglų bei kt.), konsultavo G4 kl. gimnazistus, kurie ruošėsi debatams apie globalizaciją. Dalyvaudama 5b kl. pamokoje Allison mielai bendravo su mokiniais apie šeimos narius, pomėgius, naminius gyvūnėlius. Penktokės Agata Pšychodska ir Olivija Voinič prasitarė, kad labai jaudinosi prieš pokalbį su amerikiete, bet mokytoja Alli pasirodė labai draugiška ir miela. Viešniai iš už Atlanto mokiniai padovanojo savo piešinius su padėkos žodžiais.

Ryšiai su amerikiete buvo užmegzti lapkričio 3d., K. Parčevskio gimnazijoje vykusioje konferencijoje „Efektyvi klasė“, kur Allison Germain atvyko kartu su JAV ambasados atstovėmis.

anglų kalbos mokytoja metodininkė Inesa Rusecka

Gimnazijos globėjo diena

Lapkričio 11d – Lenkijos Nepriklausomybės dieną vyko iškilmingas minėjimas, skirtas gimnazijos globėjo K. Parčevskio dienai paminėti. Gimnazijos direktorius pasveikino mokinius, mokytojus bei įteikė padėkos raštus už nuopelnus gimnazijai. Mokiniai kartu su lenkų klb. mokytoja A. Sudenis bei muzikos mokytoja A. Rusecka parengė muzikinę literatūrinę kompoziciją.

Po iškilmingo minėjimo G2a kl. mokiniai dalyvavo ceremonijoje Rasų kapinėse, kurios metu buvo padėtas vainikas ant J. Pilsudskio kapo. Miestelio seniūnas kartu su Vilniaus raj. sporto mokykla organizavo 47 km. bėgimą.

Šią šventinę dieną įvykę renginiai mokiniams paliko puikių įspūdžių bei suteikė žinių apie gimnazijos globėjo gyvenimą.

„Kroatija iš paukščio skrydžio“

Lapkričio 7 dieną G2b/c klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje ir stebėjo Kroatijos Respublikos ambasados Lietuvoje parodos „Kroatija iš paukščio skrydžio“ pristatymą. Mokiniai klausė Kroatijos Respublikos ambasadoriaus, laikinojo reikalų patikėtinio, ministro patarėjo pono Krešimiro Kedmenec kalbos, kitų svečių pasisakymų, susipažino su kroatų menininko Davor Rostuhar fotografijų paroda, kurioje atsispindi Kroatijos Respublikos gamta, kraštovaizdis, nuostabūs kurortai, spalvingos turgaus aikštės.

Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Asta Druskienė Klingienė

Konferencija „Efektyvi anglų kalbos pamoka“

Lapkričio 3d. Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijoje vyko anglų kalbos konferencija „Efektyvi anglų kalbos pamoka“ (An Effective English Class“), į kurią susirinko 45 anglų klb. mokytojai iš 25 rajono mokyklų, garbūs svečiai – JAV ambasados atstovai – kultūros atašė p. Althea Cawley Murphree bei Tarptautinių mainų specialistė p. Rasa Baukuvienė, Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos LAKMA prezidentė Eglė Petronienė bei Pearson leidyklos atstovė p. Irena Navickienė, Vilniaus r. savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė anglų kalbos kuratorė p. Nijolė Ragucka bei habilituota humanitarinių mokslų daktarė Varšuvos universitetinės aukštosios mokyklos Wszechnica Polska profesorė p. Marija Liudvika Drazdauskienė.

Renginį pradėjo JAV kultūros atašė, kuri kalbėjo apie XXI amžiaus įgūdžius, kuriuos reikia skiepyti jaunajai kartai bei paragino rajono anglų kalbos mokytojus glaudžiau bendradarbiauti su JAV ambasados švietimo centru ugdant šias savybes. JAV kultūros atašė p. Althea Cawley Murphree pabrėžė, kad „ambasada bendradarbiauja su anglų kalbos mokytojais tuo tikslu, kad galėtų padėti moksleiviams siekti aukštų anglų kalbos rezultatų bei skatina mokytojus taikyti inovatyvias mokymo strategijas, motyvuojančias besimokančiųjų smalsumą, kūrybiškumą, tarpdalykinį mąstymą, iniciatyvumą bei empatiją. JAV ambasada siūlo specialias Fulbright, SUSI, TEA programas, skatinančias anglų kalbos mokytojų profesinį tobulėjimą, organizuoja vyresniųjų klasių mokinių mainus Benjamin Franklin, ASSIST, FLEX, SUSI for Young Leaders (SUSI jauniems lyderiams) programų pagalba. JAV ambasados darbuotojai net tik kviečiami į Lietuvos mokyklas teisėjauti anglų kalbos renginiuose, bet ir priima moksleivių grupes, kur su ambasados darbuotojais aptaria Amerikos kultūrą, istoriją, politiką. Atstovybė glaudžiai bendradarbiauja su LAKMA, vykdydama įvairius projektus, pvz. Tolerance Camp (Telerancijos stovykla) ir kitus“. Siekiant šio tikslo, JAV ambasados darbuotojos konferencijos dalyviams pristatė JAV studentę Allison, kuri mielai savanoriaus anglų kalbos pamokose.

Organizatoriai džiaugėsi Vilniaus r. anglistų aktyvumu – net 11 rajono mokytojų pasisiūlė pristatyti pranešimus (iš jų 6 anglų kalba) apie vertinimo galimybes, žaidimų ir netradicinių erdvių naudojimą, sumanius metodus, mokant žodyno bei ugdant mokinių kūrybiškumą. Be to, rajono anglistai pasigyrė, kad aktyviai dalyvauja tarptautiniuose Etwinning bei Nordplus Junior projektuose ir paragino kitus mokytojus įsitraukti į tarptautinius tinklus.

Anglų kalbos mokytojams nėra svetimos naujos technologijos. Organizatoriai naudojo skaitmeninę internetinę apklausą, kad galėtų įvertinti konferencijos dalyvių lūkesčius. Anglistus sudomino pranešimai apie IKT bei išmaniųjų telefonų panaudojimo galimybes pamokų metu. Rajono mokytojai turėjo puikią galimybę išbandyti Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos lingafoninio kabineto privalumus, aptarė mokymo metodus bei sužinojo apie Pearson leidyklos siūlomas galimybes, kurios padėtų mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

„Džiaugiamės Vilniaus rajono Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos anglų kalbos mokytojų iniciatyva organizuoti regioninę konferenciją. Iš karto nuoširdžiai palaikėme kolegas, nes tokie mokytojų susitikimai skatina jų kolegišką bendravimą, dalinimąsi informacija ir profesine patirtimi, o taip pat suteikia galimybę kartu mokytis, kartu rasti sprendimus iškilusioms problemoms, kartu imtis naujų iniciatyvų. Tai svarbu ne tik profesinės bendruomenės stiprėjimui, bet ir kiekvieno dalyvaujančio mokytojo profesiniam tobulėjimui. Tikime, kad šis sėkmingas renginys taps prasminga tradicija Vilniaus rajono anglų kalbos mokytojams susitikti konferencijoje kasmet.“ – savo nuomonę apie renginį atskleidė p. Eglė Petronienė.

Konferencijos partnerio – Pearson edukacinės kompanijos Baltijos regiono atstovybės vardu p. Irena Navickienė, LEU PKTI Kalbų mokymo centro vadovė, Lietuvos Kalbų pedagogų asociacijos viceprezidentė, Pearson lektorė- konsultantė padėkojo konferencijos dalyviams bei organizatoriams. Pearson lektorė – konsultantė teigė, kad šios konferencijos dalyvių – pedagogų profesionalumas, dalijimasis gerąja patirtimi ir praktiškai pademonstruotas naujausių anglų kalbos mokymo metodų taikymas ne tik džiugina, bet ir užtikrina nuolatinį pedagogų tobulėjimą bei kokybišką žinių perteikimą moksleiviams. P.Irenos Navickienės žodžiais K. Parčevskio gimnazija, subūrusi Vilniaus rajono mokyklų pedagogus į praktinę konferenciją, tai sektinas ir reikšmingas pavyzdys, siekiant sistemingai tobulinti pedagogų kvalifikaciją.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė p. Nijolė Ragucka pažymėjo, kad šis renginys buvo „aukšto lygio ir labai prasmingas bei naudingas Vilniaus r. anglų kalbos mokytojams“ ir vylėsi, kad ateityje tai taps gražia tradicija. Garbūs konferencijos svečiai dalyviams įteikė spaudinius, o pranešėjus apdovanojo metodiniais leidiniais. Pasibaigus konferencijai mokytojai svarstė, kaip išgirstus naujus metodus ir žinias taikys savo pamokose, o tai ir buvo konferencijos tikslas – mokytojų patirties sklaida vardan kiekvieno mokinio sėkmės.

Konferencijos „Efektyvi anglų kalbos pamoka“ organizatoriai – Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija , LAKMA , partneriai – Pearson bei JAV ambasada.

Vilniaus r. Nemenčinės K. Parčevskio gimnazija
Inesa Rusecka konferencijos vadovė, anglų k. mokytoja metodininkė