Akcija „Kaziukai“

PADĖKA

Dėkojame visiems parėmusiems projekto IFEE akciją „Kaziukai“.

Kaziuko mugėje pardavę mūsų gimnazijos mokinių, tėvelių bei mokytojų pagamintus suvenyrus, „IFEE“ savanoriai surinko 375,08 Eur. Dalis šių lėšų bus panaudota projekto tinklalapio palaikymui, kad galėtumėme efektyviau vykdyti labdaros akcijas.

Likusi suma bus skirta mokinių minkštam poilsio kampeliui, kuriam įsigyti dar turime padirbėti kartu.

Sekite mūsų veiklą bei junkitės prie mūsų akcijų.

Projekto Erasmus+ „IFEE“ darbo grupė

Veikla yra finansuojama programos Erasmus+

Straipsnis atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.