Lenkijos 20 metų NATO

Spalio 17–24 dienomis gimnazijoje vyko paroda „Lenkijos 20 metų NATO“, kurioje parodomi svarbiausi istoriniai momentai, įvykiai ir nuotraukos apie 20-ies metų narystę Šiaurės Atlanto aljanse.

Gynybos atašė pulkininkas leitenantas Piotr Sadyš pravedė pamoką apie NATO. Jaunimas turėjo galimybę aptarti Lietuvos ir Lenkijos narystės svarbą ir naudą, pasitikrinti žinias apie visuomenę ir pilietinį švietimą. Garbus svečias įteikė dovanas, kurias perdavė Lenkijos ambasada.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.