Meninio skaitymo konkursas “ŽIEMOS PAUKŠTUŽĖLĖ”

Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
(Justinas Marcinkevičius. Gimtoji kalba)

Vasario 26 dieną pirmą kartą gimnazijos istorijoje nuotoliniu sinchroniniu būdu vyko iškilminga lietuviško žodžio šventė – pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas “Žiemos paukštužėlė”, skirtas lietuvių kalbos dienoms paminėti. Konkurse dalyvavo 1 – 4 klasių skaitovai, suskirstyti į dvi amžiaus grupes – tai 1 ir 2 klasių mokiniai (viena amžiaus grupė) bei 3 ir 4 klasių mokiniai (kita amžiaus grupė).

1-2 klasių amžiaus grupėje prizines vietas laimėjo:

I vieta – 2b kl. mokinė Milana Trumpokais (mokyt. Kristina Blaževičienė);
II vieta – 1a kl. mokinys Damian Naruševič (mokyt. Juzė Voinickienė);
III vieta – 1a kl. mokinys David Dombrovski ir 1d kl. mokinys Denis Jermolajev (mokyt. Asta Druskienė Klingienė) bei 2a kl. mokinė Monika Blaževičiūtė ir 2c kl. mokinys Lukaš Pesliak (mokyt. Kristina Blaževičienė).

3-4 klasių amžiaus grupėje prizines vietas laimėjo:

I vieta – 4 a kl. mokinys Edvin Paršuta (mokyt. Asta Druskienė Klingienė);
II vieta – 3b kl. mokinė Stela Grigorovič (mokyt. Jūratė Krylovičienė);
III vieta – 4d kl. mokinys Dmitrij Paramonov (mokyt. Audronė Balčiūnaitė – Markova).

Likusieji meninio skaitymo konkurso “Žiemos paukštužėlė” dalyviai apdovanoti padėkomis.

Sveikiname nugalėtojus, o I ir II vietų laimėtojams – Milanai, Damianui, Edvinui ir Stelai – linkime sėkmės atstovaujant mūsų gimnazijai Nemenčinės metodinio centro tautinių mažumų mokyklų 1 – 4 klasių meninio skaitymo konkurse, kuris vyks kovo 9 dieną nuotoliniu asinchroniniu būdu.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.