Mokytojų diena

Čeža lapai auksinio rudens,
Paukščių virtinės dangų graudina.
Tavo akys su liūdesiu žvelgs
Pro mokyklinį langą į tylą.
O paskui tarp senelių suolų
Ties krūva sąsiuvinių palinksi
Nerimausi dėl kito klaidų
Ir taisysi, taisysi, taisysi.
Mokiniai vis ateis ir išeis,
Pasiėmę tavęs po dalelę,
O tu šilto rugsėjo takais
Naujus mokinius vesi į kelią…

Spalio 5-oji Tarptautinė Mokytojų diena. Tradiciškai šią dieną gimnazijoje iškilmingą renginį organizuoja 3-ių ir G2 klasių mokiniai. Šiemet graži tradicija buvo tęsiama – mūsų G2 a, b klasių gimnazistai padedami klasės vadovių A. Kirilovos ir V. Tumaš bei 3 a, c, d klasių su vadovėmis E. Tomaševič, A. Cesiul, I. Kačanovska parengė nuostabų, linksmą koncertą, nestokojo gražių žodžių, palinkėjimų ir rudeninių gėlių žiedų visiems gimnazijoje dirbantiems mokytojams.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.