Meninio skaitymo konkursas “ŽIEMOS PAUKŠTUŽĖLĖ”

Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
(Justinas Marcinkevičius. Gimtoji kalba)

Vasario 26 dieną pirmą kartą gimnazijos istorijoje nuotoliniu sinchroniniu būdu vyko iškilminga lietuviško žodžio šventė – pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas “Žiemos paukštužėlė”, skirtas lietuvių kalbos dienoms paminėti. Konkurse dalyvavo 1 – 4 klasių skaitovai, suskirstyti į dvi amžiaus grupes – tai 1 ir 2 klasių mokiniai (viena amžiaus grupė) bei 3 ir 4 klasių mokiniai (kita amžiaus grupė).

1-2 klasių amžiaus grupėje prizines vietas laimėjo:

I vieta – 2b kl. mokinė Milana Trumpokais (mokyt. Kristina Blaževičienė);
II vieta – 1a kl. mokinys Damian Naruševič (mokyt. Juzė Voinickienė);
III vieta – 1a kl. mokinys David Dombrovski ir 1d kl. mokinys Denis Jermolajev (mokyt. Asta Druskienė Klingienė) bei 2a kl. mokinė Monika Blaževičiūtė ir 2c kl. mokinys Lukaš Pesliak (mokyt. Kristina Blaževičienė).

3-4 klasių amžiaus grupėje prizines vietas laimėjo:

I vieta – 4 a kl. mokinys Edvin Paršuta (mokyt. Asta Druskienė Klingienė);
II vieta – 3b kl. mokinė Stela Grigorovič (mokyt. Jūratė Krylovičienė);
III vieta – 4d kl. mokinys Dmitrij Paramonov (mokyt. Audronė Balčiūnaitė – Markova).

Likusieji meninio skaitymo konkurso “Žiemos paukštužėlė” dalyviai apdovanoti padėkomis.

Sveikiname nugalėtojus, o I ir II vietų laimėtojams – Milanai, Damianui, Edvinui ir Stelai – linkime sėkmės atstovaujant mūsų gimnazijai Nemenčinės metodinio centro tautinių mažumų mokyklų 1 – 4 klasių meninio skaitymo konkurse, kuris vyks kovo 9 dieną nuotoliniu asinchroniniu būdu.

Print Friendly, PDF & Email

Geografijos olimpiada

Vasario 25 dieną mūsų gimnazijos G2 ir G3 klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėje mokyklinėje geografijos olimpiadoje. Kai kurie iš jų tikisi laimėti prizines vietas, o kiti nori išbandyti savo jėgas, pasitikrinti savo žinias.

Geriausiai pasirodęs jaunasis geografas atstovaus mūsų gimnazijai kitame olimpiados etape.

Print Friendly, PDF & Email

Sveikiname rajoninės rusų (užsienio) kalbos olimpiados nugalėtojus

Vasario 11 dieną vyko nuotolinė rajoninė rusų (užsienio) kalbos olimpiada, kurios tema buvo „Jūsų Didenybe, Moteris“.

Iš viso olimpiadoje dalyvavo 31 mokinys. Mūsų gimnazijai atstovavo G2a klasės mokinė Dominika Stankevič ir G3a klasės mokinys Tomaš Pomarnacki.

Tam, kad sėkmingai atliktų II etapo olimpiados užduotis, mokiniai turėjo išmanyti sociokultūrines žinias (Rusijos kultūros: XIX –XXI a. garsiausius rašytojus, dailininkus, kompozitorius; Rusijos papročius, šventes, patiekalus, liaudies drabužius, amatus; Rusijos geografiją; šalį garsinančias asmenybes; Rusijos įžymias vietas; Maskvą, Peterburgą).

Kiekvienas dalyvis turėjo atlikti testą ir kūrybinį darbą raštu. Maksimalus taškų skaičius atliekant olimpiados užduotis – 170 taškų.

Štai jų rezultatai:

II vieta (147 taškai) – Tomaš Pomarnacki (G3a kl.),
III vieta (146 taškai) – Dominika Stankevič (G2a kl.).

Sveikiname rajoninės rusų (užsienio) kalbos olimpiados nugalėtojus, kurie gins mūsų gimnazijos ir Vilniaus rajono garbę respublikinėje rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje kovo mėnesio 23-24 dienomis.

Rusų (užsienio) kalbos mokytoja metodininkė Danuta Banevič

Print Friendly, PDF & Email

Nuotolinė dailės olimpiada

Vasario 10 dieną gimnazijoje vyko nuotolinė vaizduojamojo meno mokyklinė olimpiada tema „Pasakos, patarlės, priežodžiai ir minklės“. Olimpiadoje dalyvavo G3 klasių mokiniai: I. Blaževičiūtė, J. Butkevič, J. Chatkevič, P. Černiavska, G Kisarevska, K. Olševska, R. Pšednij. Mokiniai turėjo atlikti kūrybinę užduotį ir trumpai ją aprašyti. Darbai buvo vertinami pagal dešimties taškų sistemą.

Pirmąją vietą užėmė K. Olševska (10 tšk.), antrąją – I. Blaževičiūtė (9 tšk.), trečiąją – G. Kisarevska (8 tšk.).

Dėkojame visiems olimpiados dalyviams ir linkime sėkmės K. Olševskai, kuri vasario 25 dieną atstovaus mūsų gimnazijai rajoninėje nuotolinėje vaizduojamojo meno olimpiadoje.

Print Friendly, PDF & Email

Šimtadienis nuotoliniu būdu

Pagal mūsų gimnazijos tradicijas likus 100 dienų iki egzaminų dvyliktokai kviečia mokytojus, tėvus ir draugus į šventę – Šimtadienį. Šiais metais ilgai lauktas renginys įvyko vasario 12 dieną ir pirmą kartą gimnazijos istorijoje buvo suorganizuotas nuotoliniu būdu.

Abiturientai ir G3 klasių mokiniai parengė nuotaikingų gimnazijos gyvenimo ekstremaliomis sąlygomis vaizdo pasakojimų, juokaudami ir rimtai kalbėdami pristatė nuotolinį mokymąsi.

Print Friendly, PDF & Email