Sužavėti jūros vaizdinių

Š.m. gegužės 13d. Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijoje vyko anglų ir lietuvių kalbos integracinė pamoka. Žiūrėdami animacinį filmą „Senis ir jūra” 7b klasės mokiniai buvo supažindinti su E. Hemingvėjaus apysaka originalo kalba bei atliko anglų kalbos klausymo suvokimo užduotį.

Animacinio filmo jūros vaizdinius pakeitė apysakos tekstas lietuvių kalba, kuriame mokiniai turėjo rasti meninių priemonių, padedančių sukurti išbaigtą meninį jūros vaizdą.

Mokinius sužavėjo E.Hemingvėjaus apysakos vaizdingumas, kai tikroviški vaizdai persipina su fantazija. Darbas vyko porose ir komandose. Namų darbams mokiniai gavo užduotį susirasti atitinkamus jūros aprašymus angliškame apysakos tekste bei susikurti lietuvių-anglų kalbomis plakatus apie jūrą.

Pakviesti stebėti pamoką gimnazijos gimtosios, valstybinės bei užsienio kalbų mokytojai padėkojo pamoką vedusioms mokytojoms už įdomiai pateiktą medžiagą.  Lietuvių k. mokytoja  metodininkė Audronė Balčiūnaitė- Markova pasidžiaugė, kad turėjo progą sudominti mokinius Nobelio premijos laureato kūriniu lietuvių kalba ir pasirinktu aspektu jį paanalizuoti.

Pamokos metu buvo naudojama projekto Nordplus Junior “SeaL” parengta didaktinė medžiaga.

Atvirą pamoką parengė anglų k. mokytoja Inesa Rusecka ir lietuvių k. mokytoja  metodininkė Audronė Balčiūnaitė- Markova.

Inesa Rusecka
projekto Nordplus Junior “SeaL” koordinatorė

Print Friendly, PDF & Email

Apie navigaciją ir magnetizmą angliškai

Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijoje tęsiasi projekto Nordplus Junior “SeaL” parengtos didaktinės medžiagos sklaida. Š. m. balandžio 30 d. vykusioje atviroje anglų kalbos ir fizikos integruotoje  pamokoje 7a klasės mokiniai sužinojo apie navigaciją jūroje ir magnetizmą iš angliškų filmukų.

Septintokams  ypač patiko praktinė užduotis, kuomet kiekviena komanda  pasidarė savo kompasą.  Komandos taip pat angliškai pristatė savo parengtus plakatus apie įvairius navigacijos įrankius, tokius kaip kompasas, satelitai ir švyturiai. Pamokoje vyravo anglų kalba: buvo naudojami didaktiniai filmukai bei suvokimo užduotys angliškai. Įvairių gebėjimų mokiniai aktyviai bendradarbiavo siekdami kuo geriau atlikti užduotis  bei pelnyti taškų savo komandai.

Fizikos vyresnioji mokytoja Regina Belotkač džiaugėsi galimybe paįvairinti savo pamoką mokamaisiais filmukais bei prisipažino, kad integruoti medžiagą anglų kalba į fiziką yra lengviau nei atrodė, todėl naudos įvairesnius šaltinius rengdama fizikos pamokas ateityje.

O štai fizikos mokytojas Ričiardas Suduiko mano, kad mokiniams yra naudinga kuo anksčiau pratintis mokytis įvairius dalykus ir anglų kalba, nes ateityje tai gali jiems atverti daugiau galimybių besimokant aukštosiose mokyklose .

Atvirą pamoką parengė
anglų kalbos mokytoja Inesa Rusecka
ir fizikos vyr. mokytoja Regina Belotkač.

Print Friendly, PDF & Email

Matematika angliškai Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijoje

Š.m. balandžio 24 d. vyko atvira anglų kalbos ir matematikos integruota pamoka „Titaniko skaičiai”/ “Titanic in Numbers” 8a klasėje . Pamokoje buvo naudojama projekto Nordplus Junior “SeaL: Sea in our Life” (lt. “Ruonis arba jūra mūsų gyvenime”) parengta didaktinė medžiaga.

Spręsdami Titaniko skaičiais paremtas užduotis bei jas pristatydami klasei mokiniai tobulino matematikos bei anglų kalbos gebėjimus. Pamokoje buvo skatinama pagalba kitiems bei bendradarbiavimas dirbant komandose. Savo komandų matematinių užduočių sprendimus mokiniai pateikė spalvingai apipavidalinę plakatus, kuriuos „kapitonai“ pristatė angliškai.

Gausiai į atvirą pamoką susirinkę matematikos bei anglų k. mokytojai pažymėjo, kad mokiniai buvo labai susidomėję šios netradicinės pamokos veikla ir aktyviai dirbo. Pamoką paruošę mokytojai džiaugėsi, kad matematikai išreiškė norą panaudoti parengtą pamokos didaktinę medžiagą savo klasėse. Visus maloniai nustebino, kad beveik visą pamoką tyliai skambėjo filmo „Titanikas“ muzika, kuri ne tik netrukdė dirbti, bet ir suteikė prasmingą foną. Mokiniams buvo ypač neįprasta, kad matematikas kalbėjo angliškai, o anglų kalbos mokytoja aiškino matematinių užduočių atlikimą. Visiems dalyvavusiems tai buvo ne tik nauja, bet ir vertinga patirtis.

Atvirą pamoką parengė anglų kalbos mokytoja Inesa Rusecka bei matematikos mokytojas metodininkas Tadeuš Grigorovič.

Inesa Rusecka
Projekto koordinatorė

Print Friendly, PDF & Email

Mažoji anglų kalbos olimpiada „Draugui apie Lietuvą“

Š.m. balandžio 11 d. Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijoje vykusioje mažojoje anglų kalbos olimpiadoje “Draugui apie Lietuvą” susirinko anglų kalbos mokytojai ir 6-7 klasių mokiniai iš devynių Nemenčinės centro mokyklų. Renginio pradžioje K. Parčevskio gimnazijos 6-7 klasių mokiniai pristatė vykdomo Nordplus Junior projekto “SeaL” veiklą: pasakojo apie netradicines pamokas jūros tematika, apie projekto partnerių -lietuvių, norvegų ir latvių – projektinius susitikimus Lietuvoje  bei Norvegijoje. Dalyvius ypač pralinksmino nuotaikingas projekto filmukas.

Olimpiados dalyviai vaizdžiai ir su didele meile pasakojo apie gimtąją šalį. Tik šį kartą angliškai. K. Parčevskio gimnazijos mokiniai buvo tikri Lietuvos miestų gidai ir pristatė Vilniaus, Kauno bei Trakų gražiausias lankytinas vietas. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinės mokyklos mokiniai surengė nuostabią ekskursiją po visą Lietuvą. Lietuvos įžymybes gyrė Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos mokinės. Paberžės šv. St. Kostkos vidurinės mokyklos atstovai sumaniai pristatė pagrindinius geografinius faktus apie mūsų šalį. O štai Buivydžių paaugliai atvyko su “užsieniete žurnaliste” ir atsakė į jos klausimus apie Lietuvos istoriją. Eitminiškių pagrindinės mokyklos mokinės labai kūrybingai pristatė savo apylinkes, padainavo dainą country stiliumi. Visus sužavėjo linksmų kulinarų iš Sužionių vidurinės mokyklos pasirodymas. Bezdonių “Saulėtekio” mokyklos mokiniai vilkėdami lietuviškais tautiniais rūbais deklamavo angliškai   “Jūratę ir Kastytį”, o šios mokyklos šeštokė Monika visus užbūrė savo kanklių melodija. Didelį įspūdį susirinkusiems padarė Gedimino gimnazijos mokinių suvaidinta legenda apie Gedimino sapną.

Dalyviai aktyviai atsakinėjo į viktorinos apie Lietuvą klausimus, rinkdami balus. Žiūrėdami filmo “Neregėta Lietuva” ištraukas dar kartą įsitikinome, kad Lietuva yra stebuklingo grožio šalis. Savo žinias apie Lietuvą dalyvavusių mokyklų komandos taip pat atskleidė angliškai rašydami meninį laišką apie Lietuvą draugui iš užsienio. Laiškai išėjo labai spalvingi ir turiningi. Jie atspindi, kaip mokiniai myli savo kraštą ir juo didžiuojasi.

Kiekvienos komandos pasirodymas buvo turiningas ir nepakartojamas, todėl visos komandos gavo diplomus bei maišelius su nedidelėmis dovanėlėmis bei saldainiais.  Pasak olimpiados dalyvių, atmosfera buvo draugiška ir jauki.  Be to, tai buvo puiki proga pabendrauti tiek mokiniams, tiek mokytojams.

Inesa Rusecka
Anglų kalbos mokytoja

Print Friendly, PDF & Email