Gimnazijos mokiniai Šiluvoje

Rugsėjo 9 dieną mūsų gimnazijos mokiniai vyko į edukacinę pažintinę kelionę į Šiluvą, kur dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Gimimo Didžiuosiuose atlaiduose. Mokiniai aplankė Švenčiausiosios Mergelės Gimimo baziliką ir Apsireiškimo koplyčią, sužinojo Mergelės Marijos pasirodymo 1608 metais Šiluvoje istoriją. Mokiniai palietė akmenį, ant kurio pasirodė Švenčiausioji Dievo Motina, ir meldėsi prieš stebuklingą Šiluvos Dievo Motinos paveikslą.

Kelionės organizatoriai dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei už pagalbą organizuojant išvyką.

Print Friendly, PDF & Email

Šv. Mišios mokslo metų pradžiai

Rugsėjo 4 dieną mūsų gimnazijos bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Mišias laikė parapijos klebonas Arūnas Kesilis. Sakydamas pamokslą parapijos klebonas kalbėjo apie meilę Dievui, nuo kurios prasideda visi pažinimai gyvenimo kelyje. Tikintieji dėkojo Dievui už pašventinimo dovaną, prisiminė bažnyčios įkūrėjus – Parčevskių šeimą ir gimnazijos globėją K. Parčevskį.

Po mišių prie Parčevskių kapų buvo sukalbėta malda „Angelas“, uždegtos žvakelės.

Print Friendly, PDF & Email

Susitikimas su Vilniaus rajono PPT specialistais

Prieš pradedant naujus 2022 – 2023 mokslo metus rugpjūčio 31 dieną Vilniaus rajono Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijoje įvyko susitikimas su Vilniaus rajono PPT specialistais, kuriame dalyvavo gimnazijos administracija, mokytojai ir VGK nariai. Susitikimo metu Vilniaus rajono PPT psichologės Olga Bartkevič ir Agnieška Ragucka, specialioji pedagogė Irena Prokopovič, socialinė pedagogė Jovita Bliznikė konsultavo, atsakė į mokytojams rūpimus klausimus apie SUP turinčių mokinių ugdymo programų pritaikymo ir individualizavimo rekomendacijas. Naujus mokslo metus gimnazijos mokytojai pasitinka tinkamai pasirengę vykdyti ugdymo procesą.

Logopedė metodininkė Danuta Banevič

 

Print Friendly, PDF & Email

Prasidėjo 2022-2023 mokslo metai

Rugsėjo 1 dieną mokslo metų pradžios šventė tradiciškai vyko gimnazijos miško estradoje ir prasidėjo iškilmingu valstybės himnu. Susirinkusius svečius, mokytojus, mokinius, mokinių tėvelius sveikino direktoriaus pavaduotojai Stanislava Kačanovska ir Miroslav Paketur. Ypač šiltai buvo sutikti pirmų klasių mokiniai – susirinko net 4 klasės lenkų dėstoma kalba ir viena – rusų. Iškilmėse dalyvavo nuo šių mokslo metų prijungto prie mūsų gimnazijos Sužionių pradinio ugdymo skyriaus bendruomenė.

Gimnazijos direktorius Tadeuš Grigorovič sveikindamas mokinius dėkojo jiems už aktyvų dalyvavimą įvairiuose konkursuose, rajoninėse ir respublikinėse olimpiadose. Pasidžiaugė gimnazijos absolventų, kurių net 77 proc. siekia auštojo išsilavinimo, sėkme.

Garbingų gimnazijos svečių linkėjimai buvo kupini šiltų žodžių, buvo linkima, kad mokinių įgytos žinios ir įgūdžiai būtų svarbus Lietuvos ateičiai sėkmių pagrindas.

Kiekvienas pirmos klasės lenkų dėstoma kalba mokinys gavo dovanų kuprinę su mokymuisi skirtomis priemonėmis. Dovanas finansavo lenkų bendruomenė, įgyvendindama projektą „Polonia i Polacy za granicą. Bon pierwszaka”. O kiekvienas pirmos klasės rusų dėstoma kalba mokinys – mokymuisi skirtas priemones, finansuotas Lietuvos lenkų sąjungos Vilniaus rajono skyriaus.

Pirmasis mokyklos skambutis – varinis varpelis pakvietė mokinius į pirmąją pamoką.

Linkime, kad 2022-2023 mokslo metai būtų ramūs, saugūs, sėkmingi.

Print Friendly, PDF & Email

Tarptautinio skaitymo projekto „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” ketvirtoji dalis

Pradedama Honoratos Szaneckos inicijuoto tarptautinio edukacinio projekto „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” ketvirtoji dalis. Projektą mūsų gimnazijoje koordinuoja pradinių klasių mokytoja metodininkė Danuta Stepien. Šių metų tema – Kelionė per skaitymą. Atlikdami patrauklias užduotis mokiniai dalyvaus daugybėje novatoriškų veiklų, apjungs skaitymą su viso pasaulio šalių, kurios bus paminėtos skaitomuose tekstuose, pažinimu, jų grožiu, įvairove, kultūra ir tradicijomis. Mokiniai išmoks susiruošti į kelionę, rašyti ir siųsti atvirukus ar laiškus.

Inovatyvi programa bus vykdoma skaitymo būrelio užsiėmimų metu.

Nuoširdžiai kviečiame 2 – 4 klasių mokinius!

 

Print Friendly, PDF & Email