Susitikimas Budapešte

sv104852

Dalyvaujant projekte Comenius „European START: Solutions through Tales and ART“ (jaunimo problemų sprendimai remiantis menu ir pasakomis) mokinių grupė iš K. Parčevskio Gimnazijos susitiko Vengrijoje su savo bendraamžiais iš kitų šalių.

Būnant Vengrijoje, susipažinau su turkais, romėnais, čekais, italais, britais, o taip pat su svetingais vengrais. Visi buvo labai geraširdiški. Bet kiekvienos šalies atstovai kažkuo skyrėsi, pvz.: kultūra, tradicijomis, o taip pat kalba.

Orai Vengrijoje buvo tinkami ekskursijoms. Pirmiausia turėjome galimybę aplankyti katalikų mokyklą, kurioje mokiniai sušoko tautiškus šokius, sudainavo tradicines vengriškas dainas. Labiausiai nustebino mane tai, kad mokykla turi savo įrengtą koplyčią, kurioje kiekvieną šeštadienį yra meldžiamasi.

Pastebėjau, kad visi vengrai yra labai mandagūs ir draugiški. Mokiniai greitai užmezga kontaktus, lengvai bendrauja, o aš tuo tarpu galėjau patobulinti anglų kalbą.

Vengriški patiekalai yra labai aštrūs, nes dominuojantis komponentas yra paprika. Labai nustebau, kai padavėja pasakė, jog mūsų užsakyti patiekalai nėra aštrūs, o būna dar aštresnių. Turėjome galimybę pasivažinėti metro – man tai buvo pirmas kartas.

Projekto dalyviai paruošė taip pat prezentacijas apie savo mokyklas, kurios buvo susijusios su Comenius Project „European START: Solutions through Tales and ART“ (jaunimo problemų sprendimai  remiantis menu ir pasakomis). Visos prezentacijos buvo įvairios ir labai įdomios. Mokyklos pateikė plakatus, kuriose buvo pavaizduota ir aprašyta tolerancija, saugumas socialiniuose tinkluose i pasiūlymai kaip šias problemas išspręsti, remiantis pasakomis.

Labai juokinga buvo kai tarpusavyje mokėmės žodžių įvairiomis kalbomis. Daug pasakymų skambėjo labai juokingai, pvz.: antis, vaikščiojanti baloje, čekiškai- „kačka blototlačka“. Taip pat išmokome nuostabių turkiškų frazių: „kanka“- geriausias draugas/ draugė.

Kiekviena diena buvo nepakartojama. Dieną laivu plaukėme per Dunojų, vakare vaikščiojome romantiškai apšviestu tiltu Elizabeth, Chain Bridge, buvome netoli neapsakomai gražaus parlamento. Daug atrakcijų laukė mūsų Budapešte.

Kelionės metu susipažinau su daugeliu žmoniu, su kuriais iki šiol palaikau ryšius. Per šias penkias dienas aplankiau žavinga Budapeštą ir patobulinau anglų kalbą.

Danuta Vansovič

Print Friendly, PDF & Email

Gimnazijos dalyvavimas „Mokyklų tobulinimo programoje PLIUS“

img_0010 img_0012 img_0014 img_0015 img_0017

 

Mūsų gimnazija nuo 2009 metų pavasario dalyvauja ,,Mokyklos tobulinimo programos plius“ projektuose ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ ir „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, kurie yra finansuojami Europos Sąjungos.

2009, 2010 metais biblioteka įgijo įvairių baldų, kompiuterių, projektorių, ekraną, kopijavimo aparatą, dokumentų apipavidalinimo įrenginį už13 tūkstančių litų sumą. Džiaugiamės, kad tai teigiamai paveikė ne tik estetinę bibliotekos įvaizdį, bet ir pagerėjo kokybė bibliotekoje teikiamų paslaugų.

2010 m. balandžio mėnesį užsakėme įgyti bibliotekai dar naujų baldų, kompiuterių, įvairių įrenginių už 78 358 litų sumą. Ateityje planuojame įrengti bibliotekoje modernią internetinę skaityklą.

 

Nuo 2010 metų prasidėjo bendradarbiavimas u projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. Gimnazijai šiam projektui skirta 1858560lt. Užsakėme didelius dailės, chemijos bei konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų mokymo priemonių ir įrangos komplektus. Pirmo pirkimo vertė 128160 lt. Gavome nešiojamųjų ir stacionarų  kompiuterių, projektorių,  video kamerų, fotoaparatų, namų kiną, įrangą dailės kabinetui. Iki mokslo metų pabaigos  bus pristatyti visi likusieji įrenginiai.

Antrojo pirkimo vertė 57690lt. Užsakymas padarytas. Laukiame jo patvirtinimo. Gaunama įranga nepaprastai reikalinga gimnazijai. Globalinės kompiuterizacijos pasaulyje mokymo procesas yra neįmanomas be  modernios technikos ir programų. Mokiniai įgis įgūdžių darbui su naujoviška technika. Tai paskatins mokymo motyvaciją bei padės mokytojui netradiciniais aktyviais metodais dėstyti savo dalyką.

Print Friendly, PDF & Email

LITERATŪRINIS RUDUO PRIE DVARO

dscf8071 dscf8077 dscf8090 dscf8091 dscf8103

 

Šiais 2010-2011 mokslo metais Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijoje yra vykdomas projektas „Be praeities nėra ateities, o dabartis – mūsų rankose“. Vienas iš  svarbiausių šio projekto tikslų – kuo daugiau renginių organizuoti prie Parčevskių dvaro Raudondvaryje, kur 1801 metais gimė gimnazijos globėjas Konstantas Parčevski.

Pirmasis projekto etapas- mokytojų išvyka prie dvaro- įvyko šių metų rugpjūčio 19- mūsų gimnazijos globėjo gimimo dieną. 

Spalio mėn. 13 d. įvyko antrasis minimo projekto etapas- tai popietė „Literatūrinis ruduo“. Jį rengėme kartu su Nemenčinės miesto suaugusiųjų bibliotekos darbuotojomis Česlava Kuzmina ir Teresa Rauba.

Popietėje dalyvavo garbingas svečias- Lietuvos ir Rusijos rašytojų sąjungų narys, lyrikas ir satyrikas, vertėjas, išleidęs nemažai rinktinių, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, gyvenantis Vilniaus rajone, Eitminiškių kaime- Albertas Skyrelis. Jis pristatė savo naujausią poezijos knygą „O aš einu“, perskaitė nemažai šmaikščių epigramų. Padovanojo Nemenčinės bibliotekai ir lietuvių kalbos mokytojoms po eilėraščių rinktinę.

Savo kūrybą, galbūt pirmą kartą, viešai skaitė, galima teigti, drąsiausi gimnazistai- Eva Voitiulevič ir Vitalij Valentinovič G1b klasės, Jolanta Gurinskaitė ir Justina Vansovič G3 klasės mokiniai.

„Jaunųjų literatų“ būrelis pateikė Lietuvos literatūros klasikų rudeninių eilių puokštę. Eiles skaitė ir būrelio vadovė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, eilių ir haiku kūrėja Neringa Januševičienė. Šventėje dalyvavo lietuvių kalbos metodinio būrelio pirmininkė mokytoja metodininkė Audronė Balčiūnaitė–Markova, biologijos mokytoja metodininkė Regina Komar, Nemenčinės miesto bibliotekininkės, projekto „Be praeities nėra ateities, o dabartis yra mūsų rankose“ autorė ir vadovė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, lyrikė- romantikė- šio straipsnio autorė.

Parčevskių dvare kaip muzika skambėjo jaunesnių ir vyresnių kūrėjų eilės. Joms pritarė švelnus vėjelio dvelksmas, šykštus saulės spindulys, krintančių ir rudeniniu kilimu virtusių lapų šlamesys . Literatūrinis ruduo maloniai pažadino, nustebino ir užliūliavo praeitį mums menantį dvarą.

 Jelena Garliauskienė

Print Friendly, PDF & Email