Netradicinė lietuvių kalbos pamoka

Lapkričio mėn. 18 d. 2a klasėje vyko netradicinė lietuvių kalbos pamoka „Perskaitytos pasakos inscenizavimas“, kurioje buvo taikytas įdomus ugdymo(si) metodas, skatinantis mokinių lietuvių kalbos įgūdžių formavimą per teatralizuotą veiklą – šešėlių teatrą. Pamokos pradžioje mokiniai aiškinosi, kaip namuose sukurti šešėlių teatrą, o vėliau inscenizavo perskaitytą pasaką „Pagrandukas“. Pamoka pasibaigė tikro pyrago dalijimu.

Inscenizuodami pasaką „Pagrandukas“, mokiniai ugdėsi kūrybiškumą, patyrė kūrybinio bendradarbiavimo džiaugsmą, patobulėjo jų meninės raiškos (vaidybos, dainavimo) gebėjimai.

Pamoką organizavo lietuvių kalbos mokytoja Kristina Blaževičienė

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.