Pasaulinio masto sprendimai apsaugoti gamtą

Vasario 13 d. mūsų gimnazijoje vyko projekto Erasmus+ „Birds withot Borders“ vaizdo konferencija su projekto partneriais iš Portugalijos, Turkijos, Slovėnijos bei Rumunijos. Vaizdo konferencijoje dalyvavo G1 a, c kl. mokiniai.

Remiantis www.birdlife.org straipsniais apie naujausias strategijas, skirtas išsaugoti gamtą, mūsų Erasmus+ „BWB“ projekto komanda išnagrinėjo šias strategijas ir pristatė projekto dalyviams iš kitų šalių. Mūsų mokiniai išsiaiškino, kad dvi jautriausios sritys – mažėjanti bioįvairovė ir klimato kaita – turi būti sprendžiamos kompleksiškai, kadangi abi šios problemos yra sukeltos netvaria ūkio bei pramonės plėtra. Gamtosaugos specialistai reikalauja, kad natūralūs gamtos procesai turi būti atstatyti plačiu mastu, kad pati gamta išgelbėtų mus nuo klimato krizės.

Slovėnų komanda pristatė mokslinį tyrimą, kuriame mokslininkai pabrėžė, kad yra trys pagrindiniai veiksmai, kuriuos visos pasaulio šalys turi atlikti per šį dešimtmetį. Visų pirma, mes turime sukurti technologijas ir gaminti daugiau derliaus mažesniuose žemės plotuose, o ypač ten, kur yra daugiau vandens telkinių. Tokiu būdu bus išvengta masinio miškų iškirtimo ir bus išsaugotas vanduo. Antra, bus siekiama nuo nesaikingo žuvų išteklių eikvojimo pereiti prie tikslinės žvejybos. Trečia, reikia pakeisti 85% pasaulio energijos neiškastiniais šaltiniais, ypač investuojant į atsinaujinančią energiją. Pvz. anglies kasybos plotuose gali būti įrengtos vėjo ir saulės energijos gamyklos.

Rumunų komanda pristatė sėkmės istoriją, kaip Mauritanijos gamtos fondui „Mauritian Wild Life“ pavyko išsaugoti Žieduotąsias papūgas (lot. Psittacula eques), kurios 1970-aisiais buvo ant išnykimo ribos, nes tuo metu buvo likę tik 20 šios rūšies paukščių. Ornitologų pastangų dėka po 40 metų šios rūšies populiacija išaugo beveik iki 800 paukščių. Kaip tai pavyko? „Mauritian Wild Life“ ornitologai rado priežastį dėl ko vis mažėjo paukščių vados ir ją sėkmingai pašalino.

Portugalų mokiniai pažymėjo, kad pasak mokslininkų, trečdalis pasaulinio vandenyno ir žemės turi būti saugomi specialios apsaugos įstatymais. Birdlife vaidina pagrindinį vaidmenį nustatant pagrindines saugomas teritorijas, o iki 2030 m. visa prekyba laukiniais gyvūnais turi būti tik legali.

Turkų komanda pristatė mokslinį straipsnį paskelbtą žurnale “Science Advances” / „Mokslo pasiekimai“, kuriame tyrinėtojai nurodo, kad yra būtina apriboti globalinį atšilimą iki 1,5 % C, bei aprašo būdus, kaip to pasiekti.

Apsikeitę aktualia informacija apie gamtosaugos problemas bei jų sprendimo būdus pasauliniu mastu, konferencijos dalyviai suprato, kad Žemės likimas priklauso tik nuo mūsų pačių.

G1c klasės mokinė Milena Dubicka
ir projekto koordinatorė Inesa Rusecka

Veikla yra finansuojama programos Erasmus+

Straipsnis atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.