Inauguracja roku szkolnego

W niedzielę 7 września w  kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Niemenczynie odbyła się msza święta  z okazji nowego roku szkolnego oraz w intencji rodziny Parczewskich, członkiem której jest patron naszego gimnazjum. Ofiarę mszy świętej sprawował proboszcz parafii Arūnas Kesilis. Zwracając się z homilią do licznie zgromadzonych uczniów, ich rodziców i bliskich oraz grona pedagogicznego proboszcz szczególnie podkreślił słowa z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego“. Tym samym zaznaczył, jak wielką wagę ma wspólne działanie dla ogólnego dobra. Działając razem, potrafimy zrobić więcej, wspólna modlitwa jest bardziej skuteczna, nie wyrządzając zła bliźniemu, tym samym nie szkodzimy sobie. Niezwykle ważne jest również właściwe wykorzystanie czasu. Wykorzystanie go w godnym celu i zamiarze. Podczas ofiarowania zostały złożone dary na rzecz potrzebujących wychowanków Domu Dziecka. Po błogosławieństwie dyrektor gimnazjum Tadeusz Grygorowicz oraz uczniowie podziękowali celebrantowi za ofiarę mszy świętej oraz  życzyli księżom również udanego i pełnego łask roku katechetycznego. Na zakończenie społeczność gimnazjalna udała się do grobów rodziny Parczewskich, gdzie została odmówiona modlitwa i zapalone znicze.

IMG_2218 IMG_2220 IMG_2221 IMG_2253 IMG_2255 IMG_2259 IMG_2264 IMG_2267 IMG_2272 IMG_2280 IMG_2283 IMG_2293 IMG_2296 IMG_2312 IMG_2317 IMG_2330 IMG_2346 IMG_2347

Dzień wiedzy w gimnazjum

1 września na leśnej estradzie gimnazjum odbyło się Święto Wiedzy. 515 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. W przemówieniu inauguracyjnym dyrektor gimnazjum Tadeusz Grygorowicz zaznaczył, jak wiele ciekawych i treściwych ofert spędzenia wakacji mieli nasi uczniowie, a również nawoływał szczególnie przyszłych maturzystów dołożyć wszelkich strań w zdobywaniu wiedzy. Złożył życzenia pomyślności i udanej podróży po Krainie Wiedzy dla 41 pierwszaków i ich rodziców. Cierpliwości, zdrowia i owocnej pracy życzył całemu zespołowi nauczycieli i pracowników gimnazjum. Maluchom jak co roku zostały wręczone plecaki z wyposażeniem ufundowane przez organizacje z Macierzy i rejonowy oddział Związku Polaków. Udanego roku szkolnego wszystkim życzyli przybyli na uroczystość goście, a byli to proboszcz parafii w Niemenczynie Arūnas Kesilis, starosta miasta Mieczysław Borusewicz i starosta gminy Edward Puncewicz. Pierwszy dzwonek, który w tym dzwięczał w rękach uczennicy klasy G4 Agnesy Krasodomskiej zawołał nas do klas.

ŻEGNAJCIE WAKACJE! WITAJ SZKOŁO!

IMG_1592 IMG_1595 IMG_1617 IMG_1705 IMG_1711 IMG_1740 IMG_1758 IMG_1766 IMG_1768 IMG_1779 IMG_1795 IMG_1799 IMG_1803 IMG_1814 IMG_1856 IMG_1862 IMG_1869 IMG_1888 IMG_1915 IMG_1916 IMG_1927 IMG_1932 IMG_1935 IMG_1936 IMG_1956