Uczymy się od liderów

20 września uczniowie klas 7,8,9,10 i 11 wraz z nauczycielami p. Inesą Rusiecką oraz p. Jeleną Tuminską wyruszyli do „LITEXPO” na wystawę o nowoczesnej technologii i przedsiębiorczości – „SWITCH!”. Podstawowym celem wyjazdu było zdobycie wywiadu o rozpoczęciu i rozwoju własnego biznesu do projektu Erasmus+„Incubator for Future European Entrepreneurs“. Uczniowie aktywnie i chętnie pracowali w grupkach, zawczasu mieli przyszykowane pytania. Więc wywiady udały się. Na uczniów także czekała wizyta z politykami, liderami biznesu, młodymi przedsiębiorcami nie tylko z Litwy, a także z innych państw. Wszystkim było ciekawie poznać coś nowego, o doświadczeniach w sferze biznesu.

Taki wyjazd pozostawił wiele pozytywnych wrażeń dla uczniów. Niektórzy biorąc wywiad, wyobrazili siebie prawdziwymi korespondentami. O tym, jak powodziło się pracować w grupce, opowiedziała Rosela Maluk, uczennica kl. G2:

W naszej grupce było 6 osób i każdy odgrywał swoją rolę biorąc wywiady. Niektórzy brali wywiad, drudzy filmowali, inni zapisywali głos mówiących. Pytania mieliśmy przyszykowane , lecz także rozmawialiśmy ekspromtem . Od razu staraliśmy się grzecznie przedstawić , objaśnić dokładnie cel swej wizyty, czyli wyjaśnić całą sytuację. Pytaliśmy o zgodę, czy możemy wywiad filmować i czy możemy zapisać głos. Dzięki temu, że zachowaliśmy się uprzejmie i wszystko dokładnie wyjaśniliśmy, nam udało się wziąć 6 wywiadów.Tylko kilka osób nie zgodziło się filmować na kamerę. Inni byli bardzo odważni i przyjemni w rozmowie. Ogólnie rozmawialiśmy w języku litewskim, lecz udało się wykorzystać także i język angielski. Dużo nowego odkryliśmy dla siebie, wykonując te zadania.. Uważamy, że z tym zadaniem dobrze poradziliśmy i jesteśmy bardzo zadowoleni z niego.

Dominika Bogdewicz, G2

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w tym artykule treść. Artykuł odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jego autorów.

Program „Przyjaciele Jabłuszka”

W roku szkolnym 2018-2019 uczniowie klas 2-ich naszego gimnazjum będą brali udział w realizacji programu „Przyjaciele Jabłuszka”. Jest to międzynarodowy program Partnership for Children, który realizowany jest w 11 krajach świata, od 2000 roku również na Litwie „Przyjaciele Zippiego”, a od 2005 „Przyjaciele Jabłuszka”.

Program „Przyjaciele Jabłuszka” to program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 7-9 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne małych dzieci. Uczy sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Program składa się z cyklu spotkań w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały, z których skorzystają nauczycielki odpowiedzialne za realizację programu: Krystyna Lachowicz, Aldona Germanowicz, Danuta Stępień i Tatjana Paramonowa.

W trakcie zajęć pojawi się wiele okazji do zabaw, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach, jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Program składa się z sześciu części: uczucia, komunikacja, nawiązanie i zrywanie więzi, rozwiązywanie konfliktów, przeżywanie zmiany i straty, dajemy sobie radę.

Dzieci dowiedzą się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także nauczą się okazywać pomoc innym.

Nauczycielka klas początkowych
Danuta Stępień

Inspiracja uczniom gimnazjum od pani z ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki

17 września w ramach projektu Erasmus+ „Incubator for Future European Entrepreneurs” („Inkubator dla przyszłych europejskich przedsiębiorców”) w Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie było zorganizowane spotkanie z dyplomatą panią Amy Reichert z ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Wilnie , odpowiedzialną za sprawy ekonomiczne. Pani Amy Reichert przeprowadziła dla uczniów klas G 1,2,3 prezentację o początkach w biznesie. Prelegentka uczyła pojęcia przedsiębiorstwa, mówiła o głównych cechach dobrego przedsiębiorcy, tłumaczyła, jak prawidłowo robić pierwsze kroki podczas założenia własnego interesu. Uczniowie także dowiedzieli się, gdzie mogą otrzymać wsparcie na zakładanie własnego przedsiębiorstwa.

Uczniowie byli zaangażowani podczas prezentacji. Dzięki profesjonalizmowi pani ambasadorki było wszystko zrozumiale i nie wymagało wielkiego wysiłku do opracowania tematu. Uczestnicy tej lekcji czuli wsparcie pani, co pomogło im w rozważaniu nad nowymi pomysłami. Bardzo inspirowało uczniów to, gdy pani dzieliła się z nimi swą praktyką w biznesie.

Moim zdaniem, takie prezentacje są bardzo pożyteczne, ponieważ w toku ich uczniowie otrzymują potrzebną dla nich informację od specjalistów w tej dziedzinie. Także daje im do rozmyślania nad nowymi możliwościami. Prezentacja była dostępna nawet w języku angielskim, natomiast stosunek i podejście do uczni, przyniósł oczekujące rezultaty.

Rosela Maliuk, klasa G2b

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w tym artykule treść. Artykuł odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jego autorów.

Dzień Zagłady Żydowskiej

23 września na Litwie jest dniem, kiedy flagi są opuszczane niżej, a przy nich widzimy czarną wstęgę. W tym dniu upamiętniamy genocyd, który odbył się na ludności żydowskiej na Litwie. Niemenczyn już od XIX wieku stanowił liczną diasporę żydowską, lecz po rozpoczęciu się II wojny światowej, 19 września 1942 roku władze niemieckie wydały tajny rozkaz, zobowiązujący organy policyjne i wójtów gmin w powiecie, by wszystkich Żydów kierować do getta, nawet chorzy i dzieci nie zdołały uciec od tej klęski. 20 września miejscowa policja poinformowała Żydów, że są zobowiązani za kilka godzin stawić się przed gmach synagogi w Niemenczynie (gdzie było kino TAIKA). Polecenie spełniło 700 osób. O godz. 13:00 ustawiono w czterorzęd i kolumna ruszyła w kierunku Wilna, lecz po przebyciu 2km skręciła na prawo do lasu. Mord Żydów trwał 5 godzin, a śmierć poniosło 128 mężczyzn, 176 kobiet i 99 dzieci, przy czym 100 osób zbiegło z miejsca tragedii. Los uciekinierów nie jest do dziś dnia znany, a domy żydowskie jeszcze przez 4 dni po tragedii były rabowane. W tym roku kółko etnograficzno-historyczne „Łupaszka” przyszykowało plakaty upamiętniające to nieszczęście oraz wydało komunikat w szkolnym radiu. (Z powodu remontu komunikat był puszczany tylko w II korpusie).

Kółko etnograficzno-historyczne „Łupaszka”

#SWITCH!

We czwartek, 20 września z koleżankami i kolegami z klasy 8a oraz wychowawczynią Reginą Komar mieliśmy okazję wziąć udział w zorganizowanej przez europarlamentarzystę Antanasa Guogę w Litexpo wystawie edukacyjnej #SWITCH!. Celem jej jest krzewienie wśród młodzieży nowinek technologicznych, a także propagowanie studiów technologicznych. Dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawostek ze świata wirtualnego, smakowaliśmy truskawki i jeżyny liofilizowane, czekoladę na różne sposoby. Iluzje kolorów, drony i roboty, które momentalnie reagują na polecenia człowieka. A gdzie jeszcze spotkania ze znanymi ludźmi Litwy, którzy dzielili się swymi przygodami w sieciach socjalnych. Rodzina I. i M. Stonkus bardzo szczegółowo pouczali, jakie mogą być skutki wysyłania i odbierania wiadomości w Internecie. Popełniliśmy własny bagaż wiedzy i z nastrojem wróciliśmy.

Steła Lipińska uczennica klasy 8a