Śliczne wyniki konkursu recytatorskiego „Święto poezji”

W dniach 26-31 marca w Szkole – Przedszkolu w Skojdziszkach odbył się konkurs recytatorski „Święto poezji” dla uczniów klas 1-4 szkół rejonu wileńskiego. 35 uczestników ubiegało się o tytuł najlepszego recytatora. W związku z pandemią konkurs odbywał się zdalnie.

Po eliminacjach strefowych do konkursu rejonowego przystąpiło 4 uczniów naszego gimnazjum:2 ucz.- z polskim i 2 ucz. – z rosyjskim językami nauczania. Niezmiernie się cieszymy z wyników konkursu , gdyż nasi uczniowie pięknie zaprezentowali nasze gimnazjum, zajmując czołowe miejsca w swojej grupie wiekowej.

Wśród recytatorów pierwszych klas:

II miejsce – Emilia Suchodolska ucz. kl. 1b (J. Borkowska)

Wśród recytatorów drugich klas:

II miejsce – Iwan Szantariow ucz. kl. 2d (I. Kaczanowska)

Wśród recytatorów trzecich klas:

I miejsce – Oliwia Szamatowicziutie ucz. kl. 3a (J. Lekawiczienie)

Wśród recytatorów czwartych klas:

I miejsce – Anastasija Klimaszewskaja ucz. kl. 4d (T. Paramonowa)

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Nauczycielka klas początkowych Jolanta Borkowska

„Tydzień bez szykan“

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to,
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

W dniach 22-26 marca w gimnazjum odbył się „Tydzień bez szykan“. Każdemu dniowi były wyznaczone inne imprezy, które miały uzmysłowić, że jesteśmy różni, ale mamy wspólne wartości. W ramach tygodnia odbył się konkurs plastyczny „Dzień życzliwych prac. Ciepłe i zimne odcienie.“ W każdej grupie wiekowej wyłoniono po pięciu zwycięzców.

Nagrody otrzymują:

Wśród klas początkowych: 1c kl. – Damian Błoszko, 2a kl. – Sandra Radzewicz; 2c kl. Łukasz Pieślak, 3a kl. – Łukasz Gołownia, 4c kl. – Jakub Krestjancew.

Wśród klas 5 – 8:  5b kl. – Laksan Ingielewicz; 5a kl. – Brigita Kirkaitė; 6c kl. – Nikita Żukowskij; 6c kl. – Anastasja Lepiochina; 7a kl. – Gabrielė Kaczkan.

Włączmy się wszyscy do każdodziennej akcji i pamiętajmy, że Bóg stworzył człowieka na wzór i podobieństwo Swoje. Inaczej świat nie może istnieć.

Inf. własna

Piękny rezultat krajowej olimpiady z języka rosyjskiego jako obcego

W dniach 23-24 marca odbyła się krajowa zdalna XXVIII olimpiada z języka rosyjskiego (jako ojczystego i obcego). Ogółem w olimpiadzie wzięło udział 93 uczestników z całej Litwy. W grupie uczestników języka rosyjskiego jako obcego do rywalizacji stanęło 66 uczestników.

Honoru naszego gimnazjum broniło 2 uczniów: Dominika Stankiewicz z klasy g2a oraz Tomasz Pomarnacki z klasy g3a.

III tura zdalnej olimpiady składała się z testu na wiedzę z języka rosyjskiego i literatury, znajomości sztuki, tradycji i kultury Rosji, wypracowania na jeden z trzech tematów, monologu i polilogu. Po tygodniu długich oczekiwań na rezultat dowiedzieliśmy się, że osiągnęliśmy piękne wyniki.

Otóż, oboje naszych uczniów, Tomasz Pomarnacki i Dominika Stankiewicz zajęli III miejsce w krajowej zdalnej olimpiadzie z języka rosyjskiego (jako obcego).

Gratulujemy naszym zwycięzcom i życzymy powodzenia w przyszłości.

Nauczyciel metodyk języka rosyjskiego
jako obcego Danuta Baniewicz

Rekrutacja uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2021-2022

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do klasy I-szej. Zapisu należy dokonać w SEKRETARIACIE GIMNAZJUM w godzinach: 9.00-12.00, 14.00-16.00.

W sekretariacie należy wypełnić podanie o przyjęcie dziecka do gimnazjum oraz złożyć wymienione w podaniu dokumenty (kopię metryki urodzenia lub dowodu osobistego dziecka, zaświadczenie o deklarowanym miejscu zamieszkania i in.).

Kontakt telefoniczny: 2371-346.

Osobę, zgłaszającą się do sekretariatu, zobowiązuje przestrzeganie wymaganych zasad bezpieczeństwa w okresie trwającego stanu epidemiologicznego.

Dyrekcja gimnazjum

Matematyka może być przygodą

Matematyka jest królową wszystkich nauk,
jej ulubieńcem jest prawda,
a prostota i oczywistość jej strojem

Jędrzej Śniadecki

W dniach 15-19 marca z inicjatywy koła metodycznego nauczycieli nauczania początkowego gimnazjum Juliusza Słowackiego w Bezdanach był ogłoszony konkurs plastyczny „Wyczarowane z kół i wielokątów.” Celem konkursu było kształtowanie kreatywnego myślenia, pobudzenie wyobraźni twórczej i wrażliwości, inspirowanie zainteresowań z zakresu sztuk plastycznych, rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień. W konkursie mogły wziąć udział dzieci z grupy przygotowawczej gimnazjum Juliusza Słowackiego w Bezdanach oraz uczniowie klas 1-4 szkół strefy niemenczyńskiej. Po ogłoszeniu konkursu uczniowie klasy 4c naszego gimnazjum chętnie zgłosili się do wzięcia udziału. A po podsumowaniu wyników okazało się, że uczeń klasy 4c Adam Augustynowicz zajął III miejsce. To już jest jego kolejne zwycięstwo w konkursach plastycznych.

Gratulujemy zwycięzcy i życzymy dalszych sukcesów!

Wychowawczyni klasy 4c Danuta Stępień