Początek akcji „Twoja Zabawka”!

W ramach zapowiedzianego przed kilkoma tygodniami projektu „Międzykulturowy krok do wolontariatu”: „Twoja Zabawka”, „Tavo žaislas” , „Your toy” rozpoczynamy w gimnazjum od 1 grudnia zbiórkę zabawek dla potrzebujących wsparcia dzieci w Afryce.

W klasach akcja potrwa do 17 grudnia włącznie. Prosimy podłączyć się do zbiórki również nauczycieli.

Zabawki:

  1. Mają być czyste i niezniszczone, tzn. w dobrym stanie;
  2. Przechowujemy w gabinecie klasowym (u wychowawczyni).
    18 grudnia wszystkie zebrane zabawki w gabinetach zabiorą wydelegowani przedstawiciele projektu w czasie długich przerw albo w innym umówionym czasie.
  3. Nauczyciele indywidualnie przynoszą zabawki do gabinetu nr 134.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w akcji!

Koordynator projektu
Regina Komar
nauczyciel metodyk biologii

Projekt „Międzykulturowy krok do wolontariatu”: „Twoja Zabawka” „Tavo žaislas” „Your toy”

Na początku roku szkolnego z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji POMOST w Świebodzinie została podpisana z naszym gimnazjum umowa o współpracy ponadnarodowej. Jest to projekt „Międzykulturowy krok do wolontariatu”. Temat: „Twoja Zabawka”.

Głównym celem projektu jest powoływanie do wolontariatu młodzieży szkolnej ze środowisk wielokulturowych (Świebodzin – Polska, Niemenczyn – Litwa). Realizacja przedsięwzięcia obejmie 10 miesięcy, czyli będzie trwała do 30 czerwca 2021 roku.

Mamy już poza sobą kilka konferencji on-line. W pierwszym roboczym spotkaniu ze strony polskiej wzięli udział: Małgorzata Jażdżewska, Jan Kostyszak, Adrianna Krzemińska, Agnieszka Denis, Bartosz Jażdżewski. Nasze gimnazjum reprezentowali: dyrektor gimnazjum Tadeusz Grygorowicz, Regina Komar, Irena Komar, Regina Biełotkacz i Helena Germanowicz .

Na początku omówiliśmy nasz plan współpracy. Ustaliliśmy, że rekrutujemy do projektu po 30 osób z obu krajów. Na listach rekrutacyjnych znalazło się 30 osób z Niemenczyna, po 15 – ze Świebodzina i Gorzowa. Uczniowie mają pracować w grupach 6- osobowych, po 3 osoby z każdego kraju. Łącznie tworzymy 10 grup roboczych, które mają przygotować LOGO i kartki powitalne w trzech językach: polskim, litewskim i angielskim.

16 listopada podczas zdalnego spotkania oprócz powyżej wymienionych nauczycieli gimnazjum uczestniczyli również uczniowie z klas 7 – G3. Opracowaliśmy konkretny plan działań, który przewiduje zbieranie zabawek (niekoniecznie nowych, ale zachowanych w dobrym stanie) dla potrzebujących dzieci w Afryce. W marcu przyszłego roku zgromadzone przez nas dary zawieziemy do Świebodzina. A stamtąd „powędrują” na „Czarny Kontynent”. Mamy wielką nadzieję, że uda się zrealizować wyjazd uczestników projektu do Świebodzina.

Od 1 grudnia rozpoczynamy akcję „Twoja zabawka“. W najbliższym czasie podamy regulamin. Z góry serdecznie zachęcamy do udziału.

Koordynator projektu Regina Komar
nauczyciel – metodyk biologii