Chcemy budować więzi…

„Chcemy budować więzi między Polakami po obu stronach granicy” – takie założenie towarzyszyło nam od początku. To są słowa Jacka Świsa, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Traugutt.org. Z Wileńszczyzną nie łączą go ani więzy rodzinne, ani zawodowe, jednak coś łączy. Obowiązek! Rzecz dziwna, że cały swój wolny czas się poświęca na budowanie relacji pomiędzy Polakami w Polsce i na Litwie. Ważne są nie tylko same paczki, ale spotkania, nawiązanie nowych kontaktów. Jak to jest ważne, że pozostali w Macierzy tacy właśnie siłacze.

Bardzo jest nam miło, że i do naszego małego miasteczka, zwanego na mapie Niemenczyn, po raz kolejny przybyli goście z Pomorza. Naszym maluchom to nie jest tylko kolorowa dawka szczęścia, ale i kolorowa odrobina Polskości, na którą na pewno zasłużyli, przyszli bowiem do klasy z polskim językiem nauczania. Każda kolorowa kartka, każdy blok lub pisak dostanie się właśnie do tego ucznia, który go najbardziej potrzebuje i będzie go cenił.

Więc w imieniu wszystkich uczniów, ich rodziców i nauczycieli ogromne wyrazy wdzięczności dla naszych przyjaciół z Polski.

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.