Informacja odnośnie organizacji procesu nauczania w czasie rozprzestrzenienia się „COVID-19“

OBOWIĄZUJE:

 • Uczniów, nauczycieli, pracowników gimnazjum w ogólnodostępnych pomieszczeniach (korytarzach, stołówce, bufecie, ubikacji itd.) mieć zasłonięte usta i nos(maski, respiratory).
 • Podczas imprez szkolnych w zamkniętej przestrzeni uczestniczący rodzice/opiekunowie muszą nosić maski ochronne.
 • Rodzice odprowadzają i zabierają dzieci przy wejściu do gimnazjum.
 • Karmienie uczniów będzie się odbywało według regulaminu.
 • Dowożenie uczniów zgodnie z czasowym rozkładem z roku ubiegłego.
 • Wchodzenie do klas przez różne wejścia do szkoły (inf. przy wejściu)

ZABRANIA SIĘ:

 • Przybywanie do gimnazjum osobom z gorączką (37.3C) lub innymi objawami infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel..). Jeżeli dziecko nie jest zdrowe, rodzice informują gimnazjum i kontaktują się z lekarzem. Do szkoły takie dziecko nie może być posyłane.
 • Wchodzenie do gimnazjum osobom postronnym.

ZALECA SIĘ:

 • Unikanie kontaktu fizycznego z innymi osobami.
 • W klasie, na korytarzu, stołówce lub podwórku szkolnym przytrzymywanie się bezpiecznej odległości (1m).
 • Rodzicom/opiekunom, którzy odprowadzają dzieci do szkoły, nosić maski ochronne na terytorium gimnazjum.
 • Częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem lub korzystanie z płynu do dezynfekcji.
 • Podczas kaszlu, kichania korzystanie z jednorazowych chusteczek.

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.