„Milczące Pokolenie”

12 kwietnia w murach naszego gimnazjum odbył się pokaz filmu „Milczące Pokolenie” oraz spotkanie z reżyserem Pawłem Domańskim. Gościliśmy także przedstawicieli Ambasady RP w Wilnie – wicekonsul Irminę Szmalec oraz eksperta od spraw kultury Katarzynę Dzierżyńską-Loch.

„Milczące Pokolenie” jest filmem pokazującym, skąd się bierze w młodych ludziach potrzeba patriotyzmu i jego okazywania, jest też próbą odpowiedzi na pytania: Jak głęboką wyrwę w rodzinie może spowodować milczenie? Jak czuje się syn, bądź córka, po wielu latach dowiadujący się o przeszłości swoich rodziców? Jakie emocje targają rodzicem, który przez ponad pół wieku nosił w sobie historię, której nie mógł opowiedzieć nikomu – zwłaszcza najbliższym, bo bał się o ich życie?

W filmie „Milczące Pokolenie” poznajemy mjr Danutę Szyksznian-Ossowską – łączniczkę Okręgu Wileńskiego AK. W 1944 r. została schwytana przez NKGB i trafiła najpierw do więzienia na Łukiszkach w Wilnie, (obecnie Muzeum Ofiar i Ludobójstwa) gdzie była torturowana, później spędziła rok w łagrze. Wyniszczona pracą w obozie i torturami, jako 19-letnia dziewczyna trafiła po wojnie na ziemie odzyskane. Przez lata nie mogła znaleźć pracy, była inwigilowana i zastraszana przez bezpiekę. Nie straciła nigdy optymizmu. Mówiła „Gdy zaczynała się wojna, miałam 14 lat, gdy się kończyła – 20. Zabrano mi kawałek dzieciństwa i najlepsze lata młodości. Jednak nadal mogę mówić o szczęściu, bo innym nie dane było nawet tyle”.

Greta Bartosewicz

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.