“International Theatre Day”

Comenius projekto “European START: Solutions through Tales and ART”

partnerių spektakliai, parodyti festivalyje  “International Theatre Day”,

Čekijos respublika, Pribram, 2011 m.birželio 28d.

Lietuva: http://www.youtube.com/watch?v=FWbqobl8Z48&feature=related

Vilniaus raj. K. Parčevskio gimnazijos komandos spektaklyje “Pinokis ir Ko” nagrinėjama patyčių problema, socialinių tinklų keliamos grėsmės bei siūlomi sprendimai.

Didžioji Britanija: http://www.youtube.com/watch?v=uqXdVOyrkHo&feature=related

Didžiosios Britanijos komandos spektaklyje matysime, kaip “moksliukas” susitvarko su besityčiojančiais bendraamžiais ir net savo autoriteto galia priverčia juos griebtis knygų.

Rumunia: 1 dalis: http://www.youtube.com/watch?v=2My0eYf-vX4&feature=related

2 dalis :http://www.youtube.com/watch?v=o77yj_fWgbc&feature=related

Rumunijos komanda pasirinko parodyti  Chris’o Stiles’o  pjesę “What would you do?”, kurioje gvildenama gyvenimo kelio pasirinkimo problema. Pagrindinis herojus – Piteris išklauso daugelį patarimų, kol subręsta rimtam sprendimui bei atranda savyje talentą.

Vengrija: http://www.youtube.com/watch?v=gzDEDGjMdu8&feature=related

Vengrijos komanda parodė kasdieninius mokinių rūpesčius bei džiaugsmus praeityje bei mūsų laikais savo mini-spektaklyje “Behave if you can”. “Konfliktas yra mūsų viduje,” teigia St.Filipas…

Čekija:http://www.youtube.com/watch?v=7HfgGFEnljs&feature=related

Čekijos komandos šokyje matome,  kaip kolektyvinės patyčios gali sužlugdyti žmogų ir kaip svarbu yra užstoti patyčių auką bei rasti savyje drąsos pasipriešinti gaujos lyderiui.

Turkija: http://www.youtube.com/watch?v=5XXPq3mAbXY&feature=related

Turkijos komandos spalvingas pasirodymas perteikia turkiškų vestuvių dvasią, Hennos šventės tradicijas bei parodo nelaimingą jaunuolio meilę.

Dėkojame Čekijos partneriams iš Gymnázia pod Svatou Horou (Pribram m. )už filmavimo medžiagą.

Comenius projekto veikla yra finansuojama Europos Sąjungos lėšomis pagal MVG programą.

Comenius „European START” – pirmieji metai

 

Pirmieji projekto “European START: Solutions through Tales and ART” gyvavimo metai Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijoje eina į pabaigą, todėl atsigręžiame atgal norėdami įvertinti , kas mums pavyko, ko išmokome, kokių sunkumų turėjome. Bendradarbiaudami su partneriais iš Didžiosios Britanijos, Vengrijos, Rumunijos, Italijos, Turkijos ir Čekijos respublikos ir pasitelkdami pasakų siužetus padedame jaunimui spręsti įvairias problemas, pavyzdžiui patyčios, socialinių tinklų pavojai ir pan.

Anketuodami išsiaiškinome kokių problemų turi gimnazijos mokiniai, sužinojome, kad patyčių „virusu“ serga ir mūsų mokykla. Todėl ėmėmės priemonių – vyresniųjų klasių mokiniai vedė prevencines pamokas „Prieš patyčias“, ruošė metodinę medžiagą, organizavo mokinių piešinių parodą „Mano sprendimai prieš patyčias“. Padarius išvadą, kad tolerancijos stoka bendraamžiams yra svariausia patyčių priežastis mūsų gimnazijoje, organizavome „Tolerantiškos klasės“ plakato konkursą.

Paaiškėjus, jog jaunesnių klasių mokiniai nelabai gerai suvokia, kad socialiniai tinklai yra ne tik veiksminga bendravimo priemonė, bet gali sukelti ir pavojingų situacijų, projekto darbo grupė nusprendė atkreipti bendruomenės ir mokinių dėmesį į saugumą internetinėje erdvėje. Buvo sukurtas plakatas „Soc. tinklų pavojai“ su pasakų herojais, kurie įspėja mokinius, kad negalima atskleisti asmeninės informacijos, kalbėtis su nepažįstamais, netikėti viskuo, kas yra talpinama internete, būti budriems ir elgtis atsakingai.

Video konferencijų su užsienio partneriais metu mokiniai ne tik sprendė patyčių ar saugumo socialiniuose tinkluose klausimus, bet ir ugdėsi tolerancijos kitoms kultūroms, kalboms jausmą. Mokiniai džiaugėsi galimybe bendrauti su užsienio bendraamžiais , „gyvai“ vartoti anglų kalbą, net nepaisydami pasitaikančių techninių kliūčių, pvz. nekokybiško garso . Pažymėtina, kad tokia veikla labai veiksmingai kelia mokinių motyvaciją, kurie vis klausinėja, „kada vėl bendrausime su naujais draugais“.

Projekto dalyviai pripažįsta, kad projektinė veikla turėjo įtakos jų asmens raidai, įvairių įgūdžių tobulinimui, pvz. vadovavimo įgūdžiams ( vyresnių klasių mokiniai vadovavo jaunesnių mokinių darbui), komandinio darbo įgūdžius – daug darbų buvo atliekama komandose. Taip pat projektas padėjo atsiskleisti įvairiems talentams vaidinant spektaklyje , dalyvaujant piešinių bei plakatų konkursuose, projekto renginiuose.

Labai vertinga patirtis, ir mokytojams, ir mokiniams, buvo betarpiškas bendravimas su užsienio partneriais projekto susitikimų metu: Lietuvoje (mūsų gimnazijoje), Didžiojoje Britanijoje, Vengrijoje. Jų metu projekto dalyviai pristatė savo kultūrą bei susipažino su kitų Europos tautų tradicijomis bei kalbomis.

Vis dėlto neišvengiamai teko susidurti ir su problemomis, sprendėme ksenofobijos problemą, kai vienos mokinės mama buvo kategoriškai nusiteikusi prieš dukros susirašinėjimą su bendraamžiais iš užsienio, tačiau pasikalbėjus paaiškėjo, jog tai yra tiesiog asmeninis nusistatymas.

Š.m. gegužės 26 d. Nemenčinės kultūros namuose Vilniaus rajono mokyklų atstovams bei K. Parčevskio gimnazijos bendruomenei buvo pristatyta Projekto „European START“ pirmųjų metų veikla. Mokiniai angliškai pristatė, kokius darbus atliko gimnazijoje bei partnerių susitikimų metu užsienyje. Taip pat žiūrovams parodėme pačių mokinių sukurtą bei suvaidintą mini spektaklį „Pinokis ir Ko“, kuriame keliamos socialinių tinklų, patyčių, tolerancijos kitiems bei socialinės atskirties problemos.

Nemenčinės Gedimino gimnazijos anglų kalbos mokytojos R. Malakauskienė, I. Stankevičienė, E. Baliukevič, dalyvavusios renginyje, šitaip atsiliepė apie renginį:

„Mums labai patiko projekto mintis naudojant pasakų personažus spręsti patyčių ir tolerancijos problemas. Galutinis šių metų produktas – vaidinimas – puikiai surežisuotas, tinkamai parinkti mokiniai aktoriai. Pristatymas parodė, kad pirmi projekto metai buvo turiningi, atlikta daug įvairių užduočių, aplankytos dvi partnerių šalys. Puikiai užfiksuoti pagrindiniai projekto momentai.„

Džiaugiamės, kad projektas padarė poveikį gimnazijos bendruomenei, nes į įvairias veiklas buvo įtraukti 5-12 klasių mokiniai, mokytojai , klasės vadovai, administracija. Tikimės, kad kitais mokslo metais mūsų projektas pritrauks dar daugiau aktyvių dalyvių bei padės toliau spręsti jaunimo problemas.

Projekto koordinatorė Inesa Rusecka