Ekologinės jūrų problemos mokinių akimis

SEALNORDPLUS-JUNIOR

Š.m. spalio mėnesio 24 dieną Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos G2c klasėje vyko integruota anglų kalbos ir geografijos pamoka pagal projektą “Nord Plus Junior” “SEAL: SEA in our Life”, kurios tema buvo “Baltijos ir Šiaurės jūrų ekologinės problemos bei jų sprendimai”.

Šią pamoką parengė anglų kalbos mokytoja Inesa Rusecka ir geografijos mokytoja Janina Volkova.

Pagrindinis šios pamokos tikslas buvo supažindinti mokinius su Baltijos, Šiaurės jūromis ir jų ekologinėmis problemomis.

Pamokos metu mokiniai vaizdžiai, panaudodami  video medžiagą anglų kalba pristatė labai įdomią informaciją apie šias jūras, jų reikšmę ir problemas. Mokiniai pristatė  statistiką apie ekologinę šių jūrų būklę bei nagrinėjo problemas, o po to pateikė įvairių šalių strategijas sprendžiant iškilusias problemas.

Ši pamoka labai sudomino mokinius, nes jie sužinojo daug įdomių, net  ir šokiruojančių dalykų apie Šiaurės ir Baltijos jūras. Mokiniai pašiurpo išgirdę, kad dėl išmestų plastikinių maišų masiškai gaišta jūros vėžliai, jūrų liūtai, ruoniai ir kiti jūros gyvūnai, o dėl išsiliejusios jūroje naftos kenčia visi jūrų bei pakrančių gyventojai. G2c mokinys Artur Kugelevič, kuris ruošė informaciją pagal vokiečių laikraščio “Der Spigiel” medžiagą apie Antrojo pasaulinio karo “palikimą” Baltijos jūroje, teigė niekados net nepagalvojęs, kad Baltijos jūroje yra panardinta tiek daug, net  po 50 milijonų vienetų įvairių sprogmenų. G2c mokinė  Joanna Koleva pasakė:  „Dabar mes suprantame, kokios svarbios yra jūros ir kaip  turime jas vertinti bei rūpintis tuo, kad jos būtų švarios”.

Dabar galima teigti, kad tokia dalykų  integracija buvo labai įdomi ir naudinga mokiniams.

Aurelija Lapkauskaitė, G2c klasės mokinė

Projekto veikla yra finansuojama iš Nordplus Junior programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Nauja vaizdo konferencija su projekto Nordplus Junior „SEAL”partneriais

SEALNORDPLUS-JUNIOR

Š. m. spalio 14 d. po pamokų Vilniaus raj. Nemenčinės K.Parčevskio gimnazijoje įvyko projekto  Nordplus Junior „SEAL: SEA in our Life”interneto konferencija su mokiniais iš Norvegijos ir Latvijos. Konferencija vyko anglų kalba.  Susirinko 7-10 klasių mokiniai, kurie dalyvauja projekte vadovaujami anglų kalbos mokytojos Inesos Ruseckos.

Tik prasidėjus konferencijai mūsų mokinai norvegų paklausė apie orą  ir kaip sekasi mokykloje.  Bendraamžiai pasakė, kad oras gražus ir Norvegijoje, šilta, be to, kad jie tą dieną neturėjo jokių sunkių pamokų.

Kai kurie mokininiai iš Norvegijos klausė, ar šioje konferencijoje yra mokinių, su kuriais jie buvo susipažinę praėjusiais metais. Jie šiek tiek pasikalbėjo, ir vėl grįžome prie klausimų. Mokiniai iš Norvegijos teiravosi apie mūsų mokyklos uniformas. Mes parodėme jiems, kaip atrodo pilna uniforma, kuri jiems patiko. Po to prie pokalbio prisijungė ir mokiniai iš Latvijos.  Atsirado naujų klausimų, šį kartą apie kelionę į Latviją: kada įvyks, ką norėtumėme ten veikti, ką aplankyti.  Projekto dalyvių susitikimas įvyks vasario mėnesį, todėl dar turime daug ką nuveikti. Mokiniai norėtų apsilankyti Rygoje ir kituose miestuose,  gerai praleisti laiką, susitikti su draugais.

Konferencijos metu mokiniai prisiminė ir partnerių kalbas. Buvo linksma išgirsti žodžius lietuvių kalba, kuriuos norvegai ir latviai išmoko per savo viešnagę mūsų mokykloje praėjusių metų spalį.

Pokalbis buvo įdomus, mes sužinojome daug įdomių dalykų ir gerai praleidome laiką su užsienio draugais.

Autorė  Ilona Miškinytė (g1a kl. mokinė)

Projekto veikla yra finansuojama iš Nordplus Junior programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Kulinarijos projektas „FVF“ mūsų gimnazijoje

FVF

Ar šalies tradicijos ir maistas gali apibūdinti tos šalies žmones? Ar gaminant maistą kartu gali užsimegzti draugystė tarp skirtingų šalių atstovų? Ar tokia draugystė padeda atrasti kitų šalių kulinarijos lobynus? Tai galės patikrinti Vilniaus r. Nemenčinės K.Parčevskio gimnazijos mokiniai bei mokytojai, dalyvaudami naujo daugiašalio mokyklų partnerysčių Comenius projekto „FVF: Friendship Via Flavour – Flavour Via Friendship“ (lt. „Draugystė per skonį – skonis per draugystė“) veikloje.

Mokiniai surinks ir pristatys projekto partneriams Lietuvių liaudies patiekalus, tradicines šventes, sužinos apie kulinarines įvairių šalių tradicijas bei papročius. Viešėdami projekto partnerių šalyse kartu su bendraamžiais iš Vokietijos, Čekijos, Italijos bei Turkijos darbuosis virtuvėje gamindami įvairių šalių valgius. Sukaupta medžiaga pasidalinsime su mokyklos bendruomene, kurios nariai bus kviečiami paragauti kitų šalių patiekalų.

Taip pat projekto dalyviai turės galimybę pasimokyti vokiečių, čekų, italų bei turkų kalbos, lankydamiesi šiose šalyse, o užsienio partnerių viešnagės Lietuvoje metu svečius pamokysime lietuviškų dainų bei mandagumo frazių lietuviškai.

Projekto dalyviai viliasi patobulinti anglų kalbos, kuri yra projekto bendravimo kalba, įgūdžius. Mokiniai nori susirasti draugų užsienyje, sužinoti apie užsienio bendraamžių gyvenimą, o projekte dalyvaujantys mokytojai tikisi užsienio mokyklose pasisemti gerosios patirties.

Šiuo metu „FVF“ komanda kraunasi lagaminus kelionei į Vokietiją, kur lapkričio 11 -15 dienomis Langen miestelyje vyks pirmasis projekto partnerių susitikimas. Mūsų mokiniai sukūrė filmuką apie savo miestelį bei mokyklą, taip pat pristatys mūsų šalies švietimo sistemą, tradicinius Lietuvos patiekalus, pamokys lietuvių liaudies žaidimų bei dainų.

Tikimės, kad jau pirmosios kelionės metu galėsime patikrinti, ar kulinarija padeda susidraugauti įvairių šalių žmonėms.

Projekto veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija neatsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Inesa Rusecka anglų kalbos mokytoja ir projekto koordinatorė