Kalėdinis vaidinimas „Snieguolė ir septyni nykštukai”

Artėjant šv. Kalėdoms, gruodžio 21d. savo mylimiems tėveliams, artimiesiems 3d kl. mokiniai (mokyt. I. Kačanovska) parengė nuostabų, nuotaikingą pasirodymą „Snieguolė ir septyni nykštukai“. Tai miela pasakėlė apie karalaitę Snieguolę, piktąją pamotę, septynis nykštukus ir…

Mažieji pasijuto tikrais aktoriais, talentingai ir įspūdingai perteikė pasakos nuotaiką.

Dalyviai buvo apdovanoti plojimais bei padėkos žodžiais.

Šv. Kalėdų belaukiant

Gruodžio 22 d. 8a, b klasių mokiniai surengė Kalėdinę popietę, kurioje dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė. Į šventę atvykusius garbingus svečius: parapijos kunigą Stanislovą, Nemenčinės seniūnijos seniūną E. Puncevičių , gimnazijos administraciją, mokytojus, darbuotojus bei mokinius sujaudino nuoširdžios Andersono pasakos „Mergaitė su degtukais” motyvai. Romantiškas valsas, ugningas 8a kl. liepsnelių šokis bei 8b snaigių sūkurys nepaliko abejingų. Nepritrūko ir kalėdinių giesmių, nuostabių vaizdinių efektų, stulbinančių dekoracijų. Žiūrovus užbūrė mokinių atliekama muzika: stebuklingi fortepijono bei fleitos garsai. „Užsukęs” į šventę, Andersonas leido pakeisti pasakos liūdną pabaigą, primindamas žiūrovams tikrą Šv. Kalėdų prasmę – užjausti artimą, dalintis džiaugsmu su mus supančiais žmonėmis. Talentingas jaunimas sulaukė daug gerų atsiliepimų. Renginio svečiai padėkojo organizatoriams ir įteikė saldumynų bei ponios Marijos cukrainės „Sowa“ saldainiais (Bydgoščius, Lenkija).

8a ir 8b klasės vadovės

Šventinė popietė

Gruodžio 21d. 3c kl. mokiniai savo tėveliams parengė nuotaikingą, šventinį vaidinimą „Ką veikiame žiemą?”. Trečiokėliai šoko, dainavo, skaitė eiles apie žiemą.

Už puikų pasirodymą mažieji aktoriai buvo apdovanoti saldumynais.

3c kl. mokytoja

Ketvirtokų Kalėdinis vaidinimas

Gruodžio 22d. ketvirtų klasių mokiniai parengė šventinį vaidinimą „Vakaras Beatliejuje”, į kurį susirinko garbūs svečiai – Nemenčinės seniūnijos seniūnas E. Punčevič, Nemenčinės parapijos klebonas A. Kesilis, darželio direktorė I. Voinič su pavaduotoja V. Račinska, gimnazijos administracija, miestelio bendruomenė, mokytojai ir mokiniai.

Šventinė nuotaika vyravo ne tik scenoje, bet ir žiūrovų tarpe.

Ketvirtų klasių mokytojos L. Vabalis, A. Maculevič

Edukacinė išvyka į Rusų dramos teatrą

Gruodžio 21d. 6a kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Rusų dramos teatrą, kur žiūrėjo nuo seno pamėgtą ir atnaujintą kalėdinę pasaką „Morozko”. Tai spektaklis apie mergaitę Mašenką, kurią piktoji pamotė liepia išvežti žiemą į mišką ir ten palikti. Bet darbšti mergaitė grįžta namo aptekusi Morozko dovanomis. Tada pamotė išsiunčia į mišką savo tinginę dukrą Fioklą…

Spektaklis paliko neišdildomą įspūdį – atmintyje liko ir juokingos, ir skaudžios akimirkos, kurios vertė visus permąstyti savo gyvenimo vertybes ir požiūrį į šalia esančius.

Rusų kalbos mokytoja metodininkė D. Banevič ir 6a kl. auklėtoja V. Tumaš