Tradicinės Užgavėnės gimnazijoje

Vasario 25 dieną mūsų gimnazijoje buvo surengta triukšminga ir linksma Užgavėnių šventė – čigonai sveikino linksmomis dainomis ir šokiais, velnias ir angelai vaišino rageliais ir spurgomis, o koridoriuose slankiojo niekuo dėta ožka ir meška.

G1a ir G1b klasių mokiniai kartu su klasės vadovėmis R. Komar ir R. Belotkač pasveikino ne tik gimnazijos administraciją, mokytojus, mokinius, bet ir neįgaliųjų dienos centro bendruomenę.

Rajoninė lietuvių kalbos olimpiada

Vasario 13 dieną Vilniaus rajono Avižienių gimnazijoje vyko rajoninė tautinių mažumų mokyklų 9-10 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada, kurioje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokinės: Virginija Balkovska (mokytoj. J. Krylovičienė), Anastasija Kuršukaitė (mokytoj. V. Trofimova) ir Loreta Liminovič (mokytoj. A. Balčiūnaitė – Markova). Atvykusius pasveikino ansamblis „Svajonė“, padrąsinimo žodį tarė Vilniaus r. švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Božena Šarandina.

Olimpiada vyko dviem etapais: I dalis – rašymo ir kalbos vartojimo užduotys, II dalis- kūrybinė užduotis.

Su nekantrumu laukiame rezultatų.

Pasaulinio masto sprendimai apsaugoti gamtą

Vasario 13 d. mūsų gimnazijoje vyko projekto Erasmus+ „Birds withot Borders“ vaizdo konferencija su projekto partneriais iš Portugalijos, Turkijos, Slovėnijos bei Rumunijos. Vaizdo konferencijoje dalyvavo G1 a, c kl. mokiniai.

Remiantis www.birdlife.org straipsniais apie naujausias strategijas, skirtas išsaugoti gamtą, mūsų Erasmus+ „BWB“ projekto komanda išnagrinėjo šias strategijas ir pristatė projekto dalyviams iš kitų šalių. Mūsų mokiniai išsiaiškino, kad dvi jautriausios sritys – mažėjanti bioįvairovė ir klimato kaita – turi būti sprendžiamos kompleksiškai, kadangi abi šios problemos yra sukeltos netvaria ūkio bei pramonės plėtra. Gamtosaugos specialistai reikalauja, kad natūralūs gamtos procesai turi būti atstatyti plačiu mastu, kad pati gamta išgelbėtų mus nuo klimato krizės.

Slovėnų komanda pristatė mokslinį tyrimą, kuriame mokslininkai pabrėžė, kad yra trys pagrindiniai veiksmai, kuriuos visos pasaulio šalys turi atlikti per šį dešimtmetį. Visų pirma, mes turime sukurti technologijas ir gaminti daugiau derliaus mažesniuose žemės plotuose, o ypač ten, kur yra daugiau vandens telkinių. Tokiu būdu bus išvengta masinio miškų iškirtimo ir bus išsaugotas vanduo. Antra, bus siekiama nuo nesaikingo žuvų išteklių eikvojimo pereiti prie tikslinės žvejybos. Trečia, reikia pakeisti 85% pasaulio energijos neiškastiniais šaltiniais, ypač investuojant į atsinaujinančią energiją. Pvz. anglies kasybos plotuose gali būti įrengtos vėjo ir saulės energijos gamyklos.

Rumunų komanda pristatė sėkmės istoriją, kaip Mauritanijos gamtos fondui „Mauritian Wild Life“ pavyko išsaugoti Žieduotąsias papūgas (lot. Psittacula eques), kurios 1970-aisiais buvo ant išnykimo ribos, nes tuo metu buvo likę tik 20 šios rūšies paukščių. Ornitologų pastangų dėka po 40 metų šios rūšies populiacija išaugo beveik iki 800 paukščių. Kaip tai pavyko? „Mauritian Wild Life“ ornitologai rado priežastį dėl ko vis mažėjo paukščių vados ir ją sėkmingai pašalino.

Portugalų mokiniai pažymėjo, kad pasak mokslininkų, trečdalis pasaulinio vandenyno ir žemės turi būti saugomi specialios apsaugos įstatymais. Birdlife vaidina pagrindinį vaidmenį nustatant pagrindines saugomas teritorijas, o iki 2030 m. visa prekyba laukiniais gyvūnais turi būti tik legali.

Turkų komanda pristatė mokslinį straipsnį paskelbtą žurnale “Science Advances” / „Mokslo pasiekimai“, kuriame tyrinėtojai nurodo, kad yra būtina apriboti globalinį atšilimą iki 1,5 % C, bei aprašo būdus, kaip to pasiekti.

Apsikeitę aktualia informacija apie gamtosaugos problemas bei jų sprendimo būdus pasauliniu mastu, konferencijos dalyviai suprato, kad Žemės likimas priklauso tik nuo mūsų pačių.

G1c klasės mokinė Milena Dubicka
ir projekto koordinatorė Inesa Rusecka

Veikla yra finansuojama programos Erasmus+

Straipsnis atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Pamoka Signatarų namuose

Vasario 11 d. G2 ir G3 klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje integruotoje pilietinio ugdymo ir istorijos pamokoje „Vasario 16-osios akto pasirašymo aplinkybės“ Signatarų namuose. Gimnazistai pagilino žinias apie Lietuvos kelią į valstybingumą nuo XIX a. antros pusės iki Vasario 16-osios akto pasirašymo.

Tarptautinė paroda „Studijos 2020”

Vasario 6 d. grupė G2a, G2b ir G1c klasių mokinių kartu su psichologe G. Ikomiene, socialine pedagoge V. Jackevičiene bei mūsų gimnazijos mokytojais M. Vrublevska, I. Rusecka ir L. Veretenikova lankėsi tarptautinėje švietimo ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2020“.

Ką daryti ateityje, kad būtum reikalingas? Kokią profesiją pasirinkti, kad niekada nesigailėtumėte? Kokiems egzaminams pasiruošti? – Šiuos ir panašius klausimus uždavė parodos lankytojai, bendraudami su įvairių Lietuvos miestų universitetų, kolegijų ir mokyklų studentais bei dėstytojais.