Naujaisiais mokslo metais su Dievo pagalba

Rugsėjo 5 dieną Nemenčinės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje Šv. Mišios buvo skirtos mokslo metų pradžiai pagerbti ir Parčevskių šeimai atminti. Bendra malda suvienijo visus mokinius, tėvus, mokytojus. Susirinkusieji prašė Dievo pagalbos naujaisiais mokslo metais.

Gimnazijos direktorius, administracija, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai uždegė žvakes Parčevskių koplyčioje.

Tikimės, kad 2021–2022 mokslo metai bus gausios Dievo malonės, taikos, kantrybės ir puikių rezultatų metai.

Žinių diena

Šių metų Žinių dienos šventė ypatinga dėl daugelio priežasčių. Svarbiausia – susitikimas po ilgos izoliacijos dėl Covid – 19 pandemijos. Vaikų balsais užsipildė gimnazijos miško estrada. Visi laukė pagrindinių šventės dalyvių – pirmų ir G4 klasių mokinių. Šiemet mūsų įstaigos slenkstį peržengė 52 pirmokai: keturiasdešimt keturi mokysis gimtąja lenkų kalba ir aštuoni – rusų kalba.

Gimnazijos vėliavos įnešimas, Tautiškos giesmės giedojimas, garbingų svečių pristatymas, gimnazijos direktoriaus T. Grigorovičiaus iškilminga kalba – tai tradicinės bei iškilmingos renginio akimirkos. Direktorius linkėjo mokiniams, jų tėvams ir mokytojams sėkmės naujaisiais mokslo metais. Jis taip pat pabrėžė praėjusių metų pasiekimus, būtent valstybinių egzaminų metu gautus šešis „šimtukus“, daugiau kaip šešiasdešimt procentų absolventų buvo priimti į universitetus, aktyviai dalyvavo olimpiadose, konkursuose ir projektuose.

Daugybė kalbėjusiųjų linkėjo sėkmės, ištvermės, tarpusavio supratimo, draugiškos ir saugios aplinkos mokantis.

Buvo pagerbti mažiausieji šventės dalyviai – pirmokėliai. Dvyliktokai jiems įteikė dovanų kuprines su Lenkijos bendruomenės ir Lietuvos lenkų sąjungos regioninio skyriaus dovanotomis mokymosi priemonėmis. Iškilmingą renginį dainomis vainikavo mūsų gimnazijos mokinės Stela Grigorovič ir Dominika Sinkevič.

Suskambo naujųjų 2021 – 2022 mokslo metų varpelis.

Sveika mokykla!

Skelbiama nauja projekto «CZYTAM Z KLASĄ» versija

Vis dažniau atrodo, kad popierinių knygų laikas baigiasi. Jaunimas nenori skaityti, o internetinė erdvė ir virtualus pasaulis tampa vis populiaresni.

Kad sumažintumėme Covid – 19 pandemijos metu prie kompiuterių ekranų praleisto laiko nuostolius ir paskatintumėme vaikus daugiau skaityti, mūsų gimnazijoje skelbiama nauja mokymosi bei pažinimo projekto «CZYTAM Z KLASĄ» («SKAITAU KARTU SU KLASE») versija, kurios tikslas aktyviomis veiklomis sudominti 1 – 3 klasių mokinius ir paskatinti juos skaityti knygas.

Šiais mokslo metais nuo rugsėjo 1 dienos projekto koordinatorė pradinių klasių mokytoja D. Stepien kviečia visus 2-ų klasių mokinius dalyvauti naujoje skaitymo projekto «CZYTAM Z KLASĄ» versijoje «POZNAJEMY ZAWODY» (autorius Honorata Šanecka).

„Išleisk į ateitį…”

Nuoširdžiai kviečiame gimnazijos bei Nemenčinės parapijos bendruomenę į Šv. Mišias, kurios bus aukojamos rugsėjo 5 dieną 9.00 val. Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Dėkosime Dievui ir melsimės už mokinius, mokytojus, už Parčevskių šeimą ir mūsų gimnazijos globėją Konstantiną Parčevskį.

Vasara Lenkijoje

Rugpjūčio 15 – 25 dienomis mūsų gimnazijos mokinės – Alina Gvozdovič, Magdalena Kolesnik ir Evelina Pesliak – kartu su aštuoniolikos jaunuolių grupe bei globėjomis Rita Gvazdaityte ir Regina Pašuta dalyvavo išvykoje „Vasara su Lenkija“. Tai buvo beveik dviejų savaičių viešnagė, į kurią pakvietė Lenkijos bendruomenės asociacijos Liublino filialo direktorius Dariuš Sladecki ir Šventojo Kryžiaus (Świętokrzyskie) vaivadijos maršalas Andržei Betkovski. Išsamią programą parengė maršalo tarnyba, būtent Paaukštinimo ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento vyriausioji specialistė Anna Vlosek. Meno, muzikos, šokio ir teatro dirbtuves organizavo renginio partneriai – Šventojo Kryžiaus vaivadijos mokytojų rengimo centro specialistai.

Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams!