Projekto Erasmus+ „Leave Zero Waste for the Future“ simboliu tapo mūsų mokinio sukurtas logotipas!

Balandžio 18 d. gimnazijoje įvyko projekto Erasmus+ „Leave Zero Waste for the Future“ logotipo rinkimai. Jų metu buvo išrinkti trys geriausi, kurie atspindėjo projekto idėją bei atitiko logotipams keliamus reikalavimus. Nugalėtojais tapo: 1 vieta – Liudvik Komarovski (G2a), 2 vieta – Marcin Rusecki (G3a), 3 vieta – Alina Gvozdovič (7b). Daugiausiai simpatijų sulaukė Evos Joanos Liudkevič (7b) sukurtas logotipas. Nugalėtojai buvo apdovanoti Erasmus+ dovanėlėmis, o konkurse dalyvavę mokiniai pieštukais.

Prizininkų darbai buvo pateikti tarptautiniam logotipo rinkimų balsavimui, kur mūsų gimnazijos mokinio – Liudviko Komarovskio (G2a kl.) sukurtas logotipas pelnė daugiausiai simpatijų – net 120 balsų! Viso tarptautiniam konkursui buvo pateikta 12 logotipų (po 3 iš kiekvienos projekte dalyvaujančios mokyklos). Tarptautiniame balsavime dalyvavo 672 asmenys : 95 iš Turkijos, 158 iš Lietuvos, 198 iš Italijos, 221 iš Italijos.

Dėkojame visiems mūsų gimnazijos mokiniams, dalyvavusiems projekto logotipo konkurse bei visai gimnazijos bendruomenei už balsavimą tiek mūsų gimnazijos lygiu tiek tarptautiniu mastu.

Projekto Erasmus+ darbo grupė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Tarptautinio projekto Erasmus+ „Leave Zero Waste for the Future“ dalyvių susitikimas Stokholme

Balandžio 28 – 29 dienomis Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos atstovai dalyvavo pirmame tarptautinio projekto Erasmus+ „Leave Zero Waste for the Future“/ „Nulis atliekų ateities kartoms“ susitikime (ang.TPM – Transnational Project Meeting), kuris vyko Stokholme. Projekto pagrindinis tikslas – skatinti tinkamą atliekų tvarkymo kultūrą mokyklose bei bendruomenėje, skiepyti jauniems žmonėms draugišką aplinkai gyvenimo būdą, skatinti jaunimo įsitraukimą į bendruomenės veiklas.

Susitikime dalyvavo Ispanijos, Turkijos, Italijos, Lietuvos mokyklų ir 2 nevyriausybinių organizacijų (iš Švedijos bei Austrijos) atstovai. Partneriai pristatė savo institucijas, pasidalijo patirtimi dirbant su atliekų tematika bei kitomis aplinkosaugos temomis. Susitikimo metu buvo išgrynintos pagrindinės šio projekto sąvokos, aptarti siekiami tikslai bei apibrėžtos darbo gairės.

Švedų organizacija NORDIC DIASPORA FORUM informavo, kaip į veiklą integruoja mažiau galimybių turinčius jaunuolius, įsipareigojo padėti pasirinkti tinkamas šiltnamių konstrukcijas, kurios bus statomos iš atliekų kiekvienoje projekte dalyvaujančioje mokykloje. Turkijos Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu mokyklos atstovai (Bergama, Turkija) pasidalijo patirtimi, kaip galima mokykloje įkurti ekologinį ūkį, nes jų mokiniai iš savo užaugintų vaisių ir daržovių patys gamina alyvuogių aliejų bei pagardus. Ši mokykla apdovanota „Draugiškos aplinkai mokyklos“ ženklu ir nominuota kaip daugiausiai elektronikos atliekų surenkanti mokykla. Projekto koordinatorė – Ispanijos mokykla IES Ramon J Sender (Fraga, Ispanija) – turi patirties organizuojant įvairius renginius, tarp jų sporto šventė su pagamintu iš atliekų sporto inventoriumi. Italijos mokykla ICS „Padre I saia Columbro” di Tocco-Foglianise-Castelpoto (Tocco Caudio, Italija), kuri už edukacinės vaizdo medžiagos kūrimą provincijos mastu laimėjo „Skaitmeninės mokyklos prizą“, vyksiančiame projekte bus informacinių technologijų lyderė. Lietuvos mokykla – Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija (Nemenčinė, Lietuva) – yra sukaupusi nemažai patirties dirbdama su įvairiais tarptautiniais projektais, organizuodama verslumo paskaitas bei savanorystės akcijas. Austrijos Nevyriausybinė organizacija AKADEMİE FÜR POLİTİSCHE BİLDUNG UND DEMOKRATİEFÖRDERNDEN MAßNAHMEN (Lindz, Austrija) prisidės patirtimi kuriant įvairias metodikas bei aktyviai bendradarbiaujant su žiniasklaida.

Priimančioji organizacija pasiūlė įdomią kultūrinę programą, kurios metu susitikimo dalyviai aplankė gražiausias Stokholmo vietas, paskanavo tradicinių žuvies patiekalų, pasigrožėjo stulbinančiais miesto vaizdais – laimei , oras buvo tam palankus.

Gegužės 11 d. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijoje įvyko pirmo tarptautinio projekto susirinkimo Stokholme sklaidos renginys „Arbata su Erasmus+“ , kuriame projektą vykdantys mokytojai projektu besidominančius gimnazijos bendruomenės narius supažindino su projekto tikslais, laukiamais rezultatais, pavaišino švediškais saldainiais bei kitų partnerių padovanotais saldumynais.

Inesa Rusecka
Erasmus+ projekto koordinatorė
anglų kalbos mokytoja ekspertė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Lietuvių literatūros pamoka kitoje erdvėje

Gegužės mėn. 10 dieną 8a klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A. Zemska dalyvavo netradicinėje pamokoje Nemenčinės miesto bibliotekoje, skirtoje paminėti Pranciškaus Skorinos metus. Pamokoje mokiniai susipažino su P. Skorinos asmenybe. Aptarinėdami jo veiklą, sužinojo, kad P. Skorina 1522 m. gegužės 20 d. Vilniuje įkūrė pirmąją spaustuvę Rytų Europoje. Šiais metais yra minima šios spaustuvės įkūrimo 500-tųjų metinių sukaktis. Bibliotekos darbuotojos paruošė stendą apie P. Skorinos veiklą, kur mokiniai nuotraukose galėjo apžiūrėti pirmoje spaustuvėje naudotą presą. Mokiniams, gyvenantiems technologijų laikais, buvo įdomu pamatyti, kaip buvo spausdinamos pirmosios knygos, kiek pastangų reikėjo įdėti norint išspausdinti bent vieną puslapį.

Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja A.Zemska

Lenkų kalbos olimpiados ir konkurso rezultatai

Gegužės 6 dieną mūsų gimnazijoje vyko Nemenčinės lenkų kalbos mokytojų metodiniam centrui priklausančių mokyklų 8 – G1 klasių lenkų kalbos olimpiados ir 5 – 7 klasių mokinių rašybos konkurso antrasis etapas.

Olimpiados nugalėtojai:

1. Edvard Rynkevič, Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos G1b kl. mokinys,
2. Karolina Leščevska, Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos G1 kl. mokinė,
3. Gabriela Šileiko, Eitminiškių pagrindinės mokyklos 8 kl. mokinė.

Ortografijos konkurso nugalėtojai:

1. Eliza Pozniak, Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos 5b kl. mokinė,
2. Mažena Duchnevič, Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos 5 kl. mokinė,
3. Jemeljan Paknis, Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos 5 kl. mokinys,
4. Daria Rynkevič, Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos 6a kl. mokinė,
5. Agata Dubicka, Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos 6 kl. mokinė,
6. Agneta Šilingaitė, Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos 7a kl. mokinė,
7. Robert Stanski, Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos 7b mokinys.

Sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės rajoniniame etape, kuris vyks gegužės 24 dieną Rukainiuose.

Išvyka į Pelėdų parką

Gegužės 10 dieną 6b klasės mokiniai kartu su biologijos mokytoja Regina Komar vyko į edukacinę pažintinę ekskursiją į Rudaminą į Pelėdų parką, kur iš arti susipažino su plėšriaisiais paukščiais – tokiais kaip pelėdos, sakalai ir vanagai. Visi paukščiai yra gimę nelaisvėje su reikiamais dokumentais iš augintojų ir visais leidimais iš Aplinkos Apsaugos Agentūros bei Maisto ir Veterinarijos Tarnybos.

Pamoka kitoje erdvėje mokiniams paliko daug neišdildomų įspūdžių.