Tarp atsisveikinimo ir susitikimo

Birželio 23 dieną 5 – G2 klasių mokiniai gimnazijos miško estradoje iškilmingai atsisveikino su praėjusiais mokslo metais – buvo apibendrinti mokslo metų pasiekimai, diplomais ir dovanomis pagerbti olimpiadų ir konkursų nugalėtojai. Gimnazijos direktorius Tadeuš Grigorovič visiems linkėjo gero, saugaus ir turiningo poilsio. Renginį puošė vasaros ir atostogų motyvų kupina meninė programa.

Iki susitikimo naujais mokslo metais!