Integruota tikybos ir technologijų pamoka

Kovo 23 dieną 8b klasėje vyko integruota tikybos ir technologijų pamoka „Velykų tradicijos ir papročiai”, kurią vedė tikybos mokytojas Andrej Aškelovič ir technologijų mokytoja metodininkė Vanda Voronecka. Mokiniai prisiminė šv.Velykų tradicijas ir papročius, susipažino su Verbų sekmadienio prasme, gamino verbas.

Pamoką stebėjo vyresnioji dailės mokytoja Marija Matijevskaja ir vyresnysis technologijų mokytojas Ričardas Sudenis.

Lietuvos mokinių geografijos rajoninė olimpiada

Kovo 21 dieną mūsų gimnazijoje vyko 35-oji Lietuvos mokinių geografijos rajoninė olimpiada „Darnusis vystymasis“, į kurią susirinko gausus rajono jaunųjų geografų būrys. Olimpiadoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos garbę gynė G2c klasės mokinys Edvin Saveljev.

Kol mokiniai atliko užduotis, juos rengę mokytojai klausėsi mūsų gimnazijos vyresniosios geografijos mokytojos Česlavos Šablinskos skaitomos paskaitos. Vyko diskusija ir dalijimasis gerąja patirtimi.

Rekolekcijos gimnazijos bendruomenei

Kovo 16 dieną Nemenčinės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko gavėnios rekolekcijos mūsų gimnazijos bendruomenei. Tądien gražia vora patraukė iš gimnazijos į bažnyčią, kad tinkamai pasiruoštų susitikimui su prisikėlusiu Jėzumi. Rekolekcijoms vadovavo kunigas Pranciškus Jusielis – Vilniaus seminarijos generalinis sekretorius, kuris pamokslo metu kalbėjo apie rekolekcijų esmę, išpažinties svarbą žmogaus gyvenime, nuodėmes Dievui, kitam žmogui ir sau pačiam.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja parapijos kunigams ir svečiams už bendrą maldą, Dievo palaiminimą bei gimnazijos direktoriui T.Grigorovičiui, mokytojams prisidėjusiems prie jaunosios kartos dorinio ugdymo.

Respublikinis kraštotyros konkursas „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“

Kovo 7 dieną vyko respublikinis kraštotyros konkursas „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, kuriame dalyvavo G2b klasės mokinė Agnieška Girdzevič ir užėmė trečiąją vietą. Mokinę parengė technologijų mokytoja metodininkė Vanda Voronocka, o sukurti vaizdo klipą padėjo G4b klasės mokinys Tomaš Misiūnas.

Sveikiname prizininkę!

 

„Poezijos šventė“ Rudaminoje

Kovo 14 dieną Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijoje vyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Poezijos šventė” rajoninis etapas, kuriame dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai, kurie užėmė prizines vietas:

• Pirmąją vietą tarp pirmos klasės mokinių užėmė Veronika Žindul (mokytoja Aldona Maculevič);
• pirmąją vietą tarp antrų klasių mokinių – Aleksej Siman (mokytoja Tatjana Paramonova);
• trečiąją vietą tarp trečių klasių mokinių – David Dambrovski (mokytoja Honorata Feklistova);
• antrąją vietą tarp ketvirtų klasių mokinių – Miloš Stakauskas (mokytoja Alina Cesiul).

Sveikiname nugalėtojus ir linkime puoselėti savo gimtąją kalbą.