Program doskonalenia szkół Plus (MTP plius)

img_0010 img_0012 img_0014 img_0015 img_0017

Nasze gimnazjum od wiosny 2009 roku uczestniczy w „Programie doskonalenia szkół Plus”, a mianowicie w projekcie „Modernizacja bibliotek szkół ogólnokształcących” oraz „Infrastruktura technologii, plastyki i nauk przyrodniczych”, które są finansowane ze środków europejskich.

W latach 2009, 2010 biblioteka nabyła rozmaite meble, komputery, rzutnik, ekran, kopiarkę, urządzenie do wykończenia dokumentów na sumę w przybliżeniu 13 tysięcy. Cieszymy się bardzo, że to pozytywnie wpłynęło nie tylko na wygląd estetyczny naszej biblioteki, a także na jakość okazywanych tu usług.

W kwietniu 2010 roku złożyliśmy zamówienie na kolejne nabycie mebli, komputerów, specjalistycznych urządzeń dla biblioteki na sumę 78 358 litów. Po otrzymaniu zamówionych towarów planujemy urządzić nowocześnie wyposażoną czytelnię internetową.

W roku 2010 z projektu „Infrastruktura technologii, plastyki i nauk przyrodniczych” otrzymaliśmy prawie całe wyposażenie gabinetu plastyki i technik komputerowa oraz aparaty fotograficzne i kamery do gabinetów chemii i technologii. Projekty zakładają, że wszystkie otrzymane urządzenia maja być wykorzystywane i przy tym wykorzystywane celowo. Całość tego projektu wynosi 185850 lt. Zamówienia są złożone na 128180lt i za kilka dni zostanie złożone zamówienie jeszcze na 57 670lt. Otrzymany sprzęt pozytywnie wpłynie na jakość lekcji technologii, plastyki, chemii. Unowocześni je, jak również wzmocni motywację do nauki w naszym gimnazjum.