Impulsy wysokiej kultury szkołom

img_0160 img_0161 img_0163 img_0164 img_0165

W sierpniu 2011 Zjednoczenie Działaczy Sztuki Litwy zwyciężyło w projekcie „Impulsy wysokiej kultury szkołom” ogłoszonym przez Ministerstwo Oświaty Litwy i finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Projekt zakłada współdziałanie przedstawicieli kultury i sztuki z placówkami oświatowymi. W ramach akcji odbędą się spotkania, lekcje, dyskusje, zajęcia praktyczne, które mają na celu przybliżyć uczniom pojęcie kultury w szeroko rozumianym sensie. Będą również prenumerowane czasopisma omawiające problemy poszczególnych dziedzin sztuki.

Właśnie w ramach tego projektu 15 maja gościliśmy w gimnazjum operatora, reżysera, twórcę filmów fabularnych i dokumentalnych Aloizasa Jančorasa. Podczas spotkania gość mówił o procesie tworzenia filmu, zapoznał z głównymi postaciami zespołu filmowego i ich funkcjami. Przedstawił swe najnowsze prace. Na zakończenie oglądaliśmy film dokumentalny opowiadający o litewskiej misji pokojowej w Afganistanie. Przerażający obraz wyniszczonego fizycznie i moralnie kraju, który od 30 lat znajduje się w stanie wojny, wzruszył wszystkich do głębi serca. Pozwolił jeszcze raz przemyśleć i zrozumieć, jak wielkim i cennym darem jest życie, pokój i godne człowieka warunki egzystencji.