Jadą goście, jadą…

W piątkowe popołudnie do gimnazjum w Niemenczynie zawitali kolejni goście, czyli pan Wiesław Łubiński, wiceprezes Business Centre Club (BCC), prezes Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, pan Marek Włodkowski, członek BCC oraz pan Waldemar Ziarek, prezes Oddziału Olsztyńskiego Związku Piłsudczyków RP.

Odpowiednich Gości należało odpowiednio przyjąć. A więc polskie piosenki patriotyczne (i nie tylko), wspaniała recytacja oraz nasz niepowtarzalny akordeonista Ernest pozwolili się nasycić uchu i duszy dla naszych Gości z Olsztyna. Oni zaś pochwalili naszą piękną polszczyznę, podkreślili niejednokrotnie, że serce się raduje i dusza, widząc jak kwitnie na Kresach polszczyzna. Goście przyznali się, że niejednokrotnie łezka się zakręciła, słysząc Inwokację Mickiewicza, piosenki np. „Jak długo w sercach naszych” lub „Obce kraje” czy „W listopadzie”.

Goście nie byli gołosłowni, bo pomimo że nas bardzo chwalili, ale przywieźli wspaniałe prezenty dla gimnazjum. Bardzo dziękujemy Im za to. Słowa podziękowania należą się i dla naszych artystów za wspaniały koncert. Po koncercie Goście i nauczyciele gimnazjum spotkali się przy filiżance kawy i omówili aktualne sprawy.

W klasie 1d odbyło się ”Pasowanie na Pierwszaka”

26 listopada w klasie 1d odbyło się ”Pasowanie na Pierwszaka”. Uczniowie przyszykowali świąteczny koncert, składający się z wierszy i piosenek. Z pozdrowieniami przyszli uczniowie klas 2c, 3c, 5c. Pierwszacy uroczyście złożyli przysięgę i przyrzekli dobrze się uczyć. Dyrektor gimnazjum Tadeusz Grygorowicz pozdrowił pierwszaków z ich świętem i uroczyście wręczył im paszporty.

Gramy i zwyciężamy!!!

10 listopada w naszym gimnazjum odbyły się olimpijskiego festiwalu zawody w kwadrat wśród dziewcząt i chłopców (ur. w 2003 r. i młodszych). Dziewczynki zajęły 2 miejsce, chłopcy zaś 3.

17 listopada w naszej szkole odbył się finał festiwalu olimpijskiego w piłce nożnej  wśród dziewcząt. Spośród 10 drużyn nasze dziewczynki zajęły 1 miejsce. Lider drużyny Sylwia Szafranowicz zabiła aż 19 bramek.

Podczas zawodów w piłce nożnej wśród dziewcząt gościł kurator z wydziału oświaty od wychowania fizycznego Jarosław Subocz.

19 listopada odbyły się zawody strefowe wśród chłopców w piłce nożnej. Nasza drużyna zajęła 1 miejsce i trafiła do finału. POWODZENIA!!!

Angliści z rejonu wileńskiego w Niemenczynie

Nauczyciele języka angielskiego rejonu wileńskiego zwiedzili gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie. 18 listopada b. r. w gimnazjum odbyła się otwarta lekcja w klasie g4b nauczycielki metodyk  Inesy Rusieckiej. Obserwować lekcję zebrało się liczne grono specjalistów z całego rejonu.

Celem lekcji, obserwowanej przez 19 nauczycieli, było zapoznanie uczniów ze strategią monologu, zawierającego dane statystyczne oraz tworzenie samodzielnych tekstów. Wśród metod była praca w grupach i parach, gra „Bingo” w celu utrwalania nowego materiału. Materiały statystyczne do lekcji oraz zadania zostały ułożone przeze mnie na podstawie osobiście zgromadzonych doświadczeń. Nauczyciele podkreślili jakość i przydatność materiałów w pracy z uczniami, jak również bogaty wachlarz metod zastosowany podczas lekcji.

Podzieliłam się z nauczycielami moim doświadczeniem w udziale w międzynarodowych konferencjach, w których ostatnio brałam udział. 16-17 października b. r. w LEU (Lietuvos Edukologijos Universitetas) odbyła się XVII LAKMA (Lietuvos Anglų Kalbos Mokytojų Asociacijos) konferencja  „Focus on CLIL“ o integracji w nauczaniu języków obcych i innych przedmiotów, w której wśród 51 lektorów było 16 z Litwy oraz 35 z takich państw jak Hiszpania, Brytania, Czechy, Austria, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Polska, Japonia, Estonia, Irlandia, Grecja, Łotwa, Ameryka oraz Rosja.  Podczas praktycznego godzinowego seminarium przedstawiłam materiały i rozpracowane metodyki do integrowanych lekcji w ramach projektu Nordplus Junior „SEAL, które koordynowałam w roku 2012-2014.  Następnie podzieliłam się doświadczeniem w organizowaniu pracy w grupach podczas międzynarodowej konferencji Pearson „Developing Writing and Speaking Skills: a Challenge for Teachers and Students“, która odbyła się w Garliawie 28 października.

Powstał pomysł zorganizować konferencję nauczycieli od języka angielskiego w rejonie wileńskim, gdzie nauczyciele mogliby podzielić się swoim doświadczeniem w przyszykowaniu uczniów do egzaminów państwowych. Taka konferencja jest w swoim rodzaju „burzą mózgu” dla specjalistów: aktywizuje twórczość, zachęca wypróbować nowe metody. Nauczyciele taką propozycję poparli.

Inesa Rusecka
Metodyk od języka angielskiego

Olimpiada z muzyki

21 listopada w Kłajpedzie odbyła się IV republikańska olimpiada z muzyki. Rejon wileński reprezentował zwycięzca olimpiady rejonowej Julian Germanowicz i zdobył III miejsce. Dzięki temu będzie uczestniczył w międzynarodowej olimpiadzie z muzyki, która odbędzie się w 2016 roku w kwietniu. Składała się z 4 konkursów:

  1. testu – sprawdzianu wiadomości teoretycznych
  2. ćwiczeń rytmiki i solfeż a vista
  3. wykonania własnej kompozycji oraz przedstawienia partytury
  4. artystycznego wykonania piosenki.

Z każdego konkursu wyróżniony jeden uczeń. Julian był najlepszy z solmizacji a vista. Za to otrzymał dodatkową nagrodę. Piosenkę również wykonał wspaniale, a swoją kompozycję wykonywał w uroczystej atmosferze w dużej sali na białym Steinway’u.