2017 – rokiem J. Simonaitytė

28 listopada w klasach G1a i G3 odbyła się nietradycyjna lekcja języka litewskiego w klasach. Poświęcona ona była życiu i twórczości słynnej litewskiej pisarki J. Simonaityte. Nauczycielka języka litewskiego J. Kryłowiczene opowiedziała o nielekkim życiu i losie pisarki. Monika Łosińska zapoznała z jej twórczością. Katarzyna Jankowska i Iwona Anisimowa przeczytały fragmenty powieści „Vilius Karalius”. Następnie uczniowie oglądali krótki film dokumentalny, zdjęcia, wysłuchali nagrania głosu pisarki i odbyła się dyskusja.

„Puszkinowska Jesień – 2017”

Już ponad 10 lat corocznie w naszym gimnazjum obchodzi się święto „Puszkinowska Jesień”. Jesień była ulubioną porą roku A. S. Puszkina, jesienią przychodziło natchnienie, najlepiej się wówczas tworzyło i „wówczas poeta rozkwitał”. Z pewnością jednak nie tylko poeci, pisarze, malarze fascynowali się tą porą roku, ale i nas ona nie zostawia obojętnymi.

W tym roku w obchodach święta wzięli udział uczniowie klas 5-12, gdzie język rosyjski jest nie tylko językiem ojczystym, ale i obcym. W roku bieżącym święto trochę się unowocześniło, czyli oprócz tradycyjnej poezji, mogliśmy podziwiać piosenki, tańce, humor, zagadki. Oprócz tego wybrano „Miss Jesień”. Dzięki temu święto nabrało kolorytu współczesności, co stało się bardziej nam bliskie.

Impreza z pewnością się udała, a to zawdzięczamy nauczycielom języka rosyjskiego, muzyki, choreografii, plastyki oraz technologii. W święcie udział wzięli nie tylko uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum, ale i najbliżsi sąsiedzi. Obecni też byli pedagodzy z innych szkół rejonu wileńskiego.

Miejmy nadzieję, że takie piękne święta będą gościły jeszcze długo w murach naszego gimnazjum.

Podsumowanie Tygodnia Języka Polskiego

Dobiegł końca Tydzień Języka Polskiego, który obchodziliśmy już po raz ósmy. Tradycyjnie przebiega on na początku listopada (datę mamy ustaloną odgórnie) i zbiega się ze Świętem Niepodległości Polski, a u nas i z Dniem Patrona, czyli Konstantego Parczewskiego.

W roku bieżącym kulminacją uroczystości był 13 listopada. W ten dzień odbył się apel z okazji Dnia Patrona gimnazjum oraz Świętem Niepodległości Polski. W ten dzień mieliśmy bardzo urozmaicony program. Relacje z tego dnia już były na naszej stroniczce.

14 listopada uczniowie klas 5-G4, nauczyciele oraz goście tradycyjnie już pisali Wielkie Dyktando, które było czytane przez radio szkolne. Wypadło ono różnie, ale tylko dwóch chłopców – maturzystów napisało je bezbłędnie. 14 listopada także było otwarcie wystawy fotograficznej o Niemenczynie z okazji 680-lecia pierwszej wzmianki o mieście. Podczas siódmej lekcji „Śpiewaliśmy po polsku”, czyli klasy 5-G4 aktywnie uczestniczyły w święcie piosenki patriotycznej. Impreza z pewnością się udała i po roku znów zaśpiewamy po polsku.

We czwartek nie tylko czytaliśmy S. Wyspiańskiego, ale i byliśmy bardzo tolerancyjni. Uczniowie klasy G2b promowały czytelnictwo w klasach początkowych.

Należy dodać, że uczniowie klas 5-G4 zawczasu przyszykowały plakaty „Ilustruję wiersz o Polsce” lub wiersz Jeleny Garliauskiene. Plakaty te mogliśmy obejrzeć w gimnazjum.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za aktywny udział w naszym wspólnym święcie, a mianowicie klasom G1 za udział w uroczystościach na Rossie, klasom 5a, 5b, G3 za „Płomień Pamięci” na cmentarzu w Niemenczynie, klasom 8a, 8b za udział w uroczystościach w Zułowie, klasie 7b za przygotowanie programu podczas otwarcia wystawy fotograficznej o Niemenczynie z okazji 680-lecia pierwszej wzmianki o Niemenczynie, klasom 5-G4 za udział w święcie piosenki patriotycznej, kasie G2b za promocję czytelnictwa w klasach początkowych. Klasom 7a i 7b za udział w koncercie „Pod skrzydłami Orła Białego”, wszystkim uczestnikom, kto wziął udział w ogólnogimnazjalnym czytaniu „Wesela” S. Wyspiańskiego.

Możemy z pewnością wymienić tych, kto najlepiej napisał Wielkie Dyktando. Są to uczniowie klas 5-G4. A więc Izabela Byczek i Edward Rynkiewicz (kl. 5), Tomas Pietkiawiczus i Wiktoria Lachowicz (kl. 6), Anastasija Kurszukaite i Milena Mikielewicz (kl. 7), Jakub Giedrys i Loreta Liminowicz (kl. 8), Ewa Tuminska i Dominika Bogdewicz (kl. G1), Ewa Nowickaite i Romualdas Aleksandrow (kl. G2), Ewelina Lewinska i Edward Czerniawski (kl. G3), Anna Rynkiewicz, Juozas Giełażanskas, Julian Germanowicz i Ernest Kierul (kl. G4).

Dobrze spisali się i nauczyciele, a mianowicie T. Grygorowicz, S. Kaczanowska, J. Szapiro, I. Dzwinel, W. Pietrowicz, D. Baniewicz, I. Rusiecka, Ż. Jackiewicz oraz Krystyna Tarasiewicz i Joanna Radziewańska (to są panie z Polski). Dyplomy za najlepsze plakaty otrzymali A. Szulc, M. Ingielewicz, A. Kaszpierow, I. Lipinska, I. Trombowiczute, G. Ingielewicz, A. Ulewicz, I. Maculewicz, E. Wesztort, R. Brzezowski, D. Janczewski, J. Janukiewicz, W. Sokołowska, B. Lachowicz oraz L. Miszkinie.

BRAWA dla najlepszych.

Życzymy dalszych sukcesów, nowych pomysłów podczas następnych Tygodni Języka Polskiego i starajmy się nie tylko śpiewać po polsku, ale i poprawnie mówić nie tylko podczas świąt, ale i na co dzień.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata. Nasze gimnazjum już kolejny rok dołącza się do inicjatywy obchodów Dnia Tolerancji.

Obchody Dnia Tolerancji rozpoczęliśmy już 10 listopada, dyskutując z uczniami klasy G4 o tolerancji. Uczniowie wraz z psychologiem Haliną Ikomienie rozważali na temat tolerancji, analizowali swe poglądy, zachowania względem innych, różniących się od nas. Uczniowie zapoznali się z cechami osoby tolerancyjnej i nietolerancyjnej.

W ramach obchodów Dnia Tolerancji w ciągu całego tygodnia w klasach odbyły się godzinki wychowawcze poświęcone tolerancji. Każdy uczeń miał okazję dowiedzieć się, co oznacza termin tolerancja i czy sami jesteśmy tolerancyjni. Świadomość i wiedza naszych uczniów jest duża na ten temat. Wielu przekonało się także, jak ważne jest, by akceptować, znosić słabości drugiego człowieka i jak bardzo tego wszyscy potrzebujemy.

15 listopada klasy 8, g1 i g3 miały spotkanie z autorem projektu „Europejskie kino – dialogiem kultur” p. Liną Użkuraityte, która analizowała z uczniami specyfikę tworzenia filmu autorskiego i na podstawie oglądanego filmu ciekawie dyskutowała z młodzieżą o różnicach kultur i wypływających z nich wartościach, poglądach, zwyczajach. Starszoklasiści dowiedzieli się, co to jest „szok kulturowy”, szukali tego przykłady i rozważali nad tym, jak ważna jest znajomość innych kultur i ich akceptacja.

Kulminacją obchodów Dnia Tolerancji był ma się rozumieć sam dzień 16 listopada. Z rana z Dniem Tolerancji gorąco wszystkich przywitali przez szkolne radio uczniowie klasy 2-3, a klasy G1 częstowały wszystkich ciasteczkami „Przyjaźni“ w kształcie symbolu dnia – dłoni i przypinali kartki z myślami o przyjaźni, tolerancji, dobroci, szacunku… Warto dodać, że najbardziej smakowały własnoręcznie upieczone ciasteczka przez panią Wandę wraz z uczniami młodszych klas.

Wszystkie 3 gmachy gimnazjum w tym dniu wyglądały odświętnie – wszędzie widzieliśmy plakaty, rysunki i przyjazne „dłonie”. Żywimy nadzieję, że przedsięwzięcia tygodnia zaowocują tolerancyjnym i przyjaznym zachowaniem w codziennym życiu społeczności gimnazjalnej.

“Razem dla Edukacji“

W dniach 13-15 listopada Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie miało zaszczyt gościć 8 przedstawicieli projektu „Razem dla Edukacji”. Jest to projekt współfinansowany przez MEN w ramach konkursu „Rodzina Polonijna”. Elementem strategicznym projektu „Rodzina Polonijna” jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku a Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie. Przedmiotem współpracy będzie integracja środowiska uczniowskiego i podjęcie wspólnych działań między Polakami na Litwie a polską placówką edukacyjną, oraz wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie nauczania wspólnej historii, języka ojczystego i literatury. Przedsięwzięcie będzie realizowane od końca września 2017 roku do grudnia 2018. Działania te mają przybliżyć młodzieży zagadnienia dotyczące Polonii, jak również pokazywać wzajemne więzi łączące ją z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju. W ramach projektu zostanie opracowany pakiet edukacyjny ze scenariuszami zajęć, grami dydaktycznymi i zabawami. Planowane są również szkolenia dla nauczycieli i uczniów.

W ramach tego projektu goście byli obecni na apelu ogólnoszkolnym z okazji Dnia Niepodległości Polski i Dnia Patrona. Następnie udali się do Zułowa, gdzie się narodził Marszałek J. Piłsudski.

Podczas swego pobytu w Gimnazjum im. K. Parczewskiego uczestnicy projektu mieli kilka spotkań z naszymi nauczycielami. W trakcie spotkań dyskutowano o podstawach programowych nauczania w Polsce i na Litwie. Omawiano plany nauczania, poruszano problem podręczników.

13 listopada goście zapoznali się z gimnazjum, na szczególną uwagę zasłużył budynek nr 2 naszego gimnazjum. Niesamowite wrażenie zrobiła atmosfera tam panująca oraz galeria zdjęć naszych absolwentów.

14 listopada goście wzięli udział w lekcjach języka polskiego, literatury oraz geografii. Ponieważ wizyta zbiegła się z Tygodniem Języka Polskiego, więc przyłączyli się do grona piszących Wielkie Dyktando. Nie ma tu żadnych wątpliwości, prace te były napisane bezbłędnie. Brawo!

Od godziny 12.00 goście uczestniczyli w otwarciu wystawy fotograficznej w gimnazjum z okazji 680- lecia pierwszej wzmianki o Niemenczynie, a także poznali krótką historię miasta.

Po obiedzie udali się do Wilna, gdzie zwiedzili Rossę i inne zabytki naszej stolicy.

Wieczorem tegoż dnia 12 osób wysłuchało koncertu fortepianowego w filharmonii w ramach Międzynarodowego Konkursu Muzyki Fortepianowej.

15 listopada – ostatni dzień wizyty, wspólne zdjęcia przed szkołą i pożegnanie. Nowe kontakty, przyjaźnie i plany. Przed odjazdem do Białegostoku udaliśmy się do Wilna na wycieczkę- zajęcie edukacyjne „Śladami Mickiewicza i Miłosza”. Zwiedziliśmy co prawda miejsca związane nie tylko z A. Mickiewiczem, J. Słowackim, Cz. Miłoszem, ale także K. I. Gałczyńskim, J. I. Kraszewskim, Wł. Syrokomlą, a nawet A. Puszkinem. Modlitwa w kaplicy ostrobramskiej, Cela Konrada, kościoły św. Teresy i św. Kazimierza, muzeum Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, zaułek bernardyński, kościół św. Anny i Bernardynów, i na zakończenie pomnik A. Mickiewicza. Zwiedziliśmy dużo ważnych i ciekawych miejsc, związanych z życiem wielkich Polaków i poznaliśmy oryginalne historie z ich życia. To zawdzięczać możemy przede wszystkim naszemu przewodnikowi (Józefowi Szostakowskiemu), który potrafił przekazać autentyczne historie.

Po obiedzie goście udali się w drogę powrotną, we czwartek bowiem czekały szkolne obowiązki. Miejmy nadzieję, że nasza współpraca przyniesie obopólną korzyść i do nowych spotkań już w grudniu miesiącu.