Uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości

7 sierpnia w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego odbyła się uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości absolwentom 2020 roku. To wyjątkowe spotkanie – tradycyjnie już – było okazją do podsumowania pracy maturzystów i podziękowań dla dyrekcji i nauczycieli, szczególnie dla wychowawczyni. To czas wspomnień, ale i życzeń, by w przyszłości spełniły się wszystkie zamierzenia młodzieży.

W tym roku Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie opuściła już 15 promocja gimnazjalna. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że pewien ważny etap w życiu dla 32 absolwentów gimnazjum już się skończył, a następny dopiero się rozpocznie.

Wręczenie świadectw poprzedziła msza w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Niemenczynie. Podczas kazania wikary parafii życzył wszystkim wszelkich łask Bożych w osiąganiu wytyczonych celów.

Uroczystość na estradzie leśnej rozpoczęła się polonezem. Następnie wicedyrektor Stanisława Kaczanowska powitała przybyłych gości: wicemera rejonu wileńskiego – Roberta Komarowskiego, starostę gminy Niemenczyn – Walerię Stakauskaitė, Reginę Górską – tymczasowo pełniącą obowiązki dyrektora żłobka-przedszkola w Niemenczynie, grono pedagogiczne z dyrektorem gimnazjum na czele, rodziców, społeczność szkolną i tegorocznych absolwentów.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor gimnazjum Tadeusz Grygorowicz, skierował do odchodzącej młodzieży ciepłe słowa i życzenia dalszych sukcesów życiowych oraz podsumował wyniki egzaminów maturalnych.

Na początku liczna grupa uczniów otrzymała nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, konkursy przedmiotowe oraz podziękowania za działalność na rzecz gimnazjum.

Po tej części uroczystości nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich moment wręczenia świadectw. Z pewnością były to niezapomniane chwile, a szczególnie dla Ewy Nowickaitie, która jako pierwsza odbierała świadectwo z rąk dyrektora i ma wynik 100 punktów z państwowego egzaminu języka litewskiego.

Doskonałymi wynikami mogli się cieszyć Ernestas Gulbickis i Marcin Sudenis. Chłopcy zdobyli po 100 punktów z państwowego egzaminu języka angielskiego. Uczennica Kamila Błatkowska zdobyła 100 punktów z państwowego egzaminu języka rosyjskiego.

Po części oficjalnej uczniowie klas młodszych uświetnili uroczystość swoim występem i wręczyli absolwentom małe upominki.

Ciepłe słowa do maturzystów skierował wicemer rejonu wileńskiego – Robert Komarowski oraz wręczył listy gratulacyjne za świetnie złożony państwowy egzamin języka litewskiego dla Ewy Nowickaitie i jej pani metodykowi języka litewskiego i literatury Juzi Voinickienė.

Piękne i serdeczne życzenia ku absolwentom skierowały starosta gminy Niemenczyn – Waleria Stakauskaitė oraz Regina Górska – tymczasowo pełniącą obowiązki dyrektora żłobka-przedszkola w Niemenczynie.

Później uczniowie raz jeszcze podziękowali dyrekcji gimnazjum, nauczycielom, pracownikom, rodzicom za trud włożony w ich wychowanie, cierpliwość i dobre serce. Następnie głos zabrali rodzice, podziękowali i przeprosili za wszystko, co mogło sprawić przykrości.

Na zakończenie wspólne zdjęcia, pozdrowienia i uroczystość dobiegła końca. 15 promocja Gimnazjum im. K. Parczewskiego, a 66 szkoły w Niemenczynie stała się historią. Skończyło się beztroskie dzieciństwo.
Na zakończenie chciałoby się powiedzieć:

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.”
Napoleon Hill

W imieniu rodziców
Honorata Feklistowa