Międzynarodowy turniej bokserski

Jesteśmy dumni, że uczniowie naszego gimnazjum w międzynarodowym turnieju bokserskim zajęli najwyższe miejsca!

Aurelija Krasadomska (5a kl.) oraz Radosław Piłat (8a kl.) zajęli 1 miejsca, zaś na 3 pozycji okazał się uczeń klasy 6a Titas Jurgelewiczus.

Nasze gratulacje dla zwycięzców i ich trenera.

Informacja-przypomnienie odnośnie procesu nauczania w gimnazjum w czasie rozprzestrzenienia się „COVID-19“

Nadal obowiązuje:

 • Uczniów, nauczycieli, pracowników gimnazjum w ogólnodostępnych pomieszczeniach (korytarzach, stołówce, bufecie, ubikacji itd.) mieć zasłonięte usta i nos(maski, respiratory).
 • Rodzice odprowadzają i zabierają dzieci przy wejściu do gimnazjum.
 • Nauczyciele podczas konsultacji, lekcji muszą zakładać maski, o ile odległość jest mniejsza niż 2m. od ucznia.
 • Wchodzenie do klas przez różne wejścia do szkoły.

ZABRANIA SIĘ:

 • Przybywanie do gimnazjum osobom z gorączką (37.3C) lub innymi objawami infekcji górnych dróg oddechowych. Jeżeli dziecko nie jest zdrowe, rodzice informują gimnazjum i kontaktują się z lekarzem. Do szkoły takie dziecko nie może być posyłane.
 • Ograniczenie wchodzenia do gimnazjum osobom postronnym.
 • Przybywanie do gimnazjum osobom (uczniom, nauczycielom, personelowi technicznemu, rodzicom, opiekunom i in.), którzy są w izolacji.

ZALECA SIĘ:

 • Unikanie kontaktu fizycznego z innymi osobami.
 • W klasie, na korytarzu, stołówce lub podwórku szkolnym przytrzymywanie się bezpiecznej odległości (1m).
 • Rodzicom/opiekunom, którzy odprowadzają dzieci do szkoły, nosić maski ochronne na terytorium gimnazjum.
 • Częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem lub korzystanie z płynu do dezynfekcji.
 • Podczas kaszlu, kichania korzystanie z jednorazowych chusteczek.

Nietradycyjna lekcja języka litewskiego

24 września uczniowie klasy G1a wzięli udział w nietradycyjnej lekcji języka litewskiego, a więc udali się do muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. Tu próbowali oswoić pierwsze drukowane litery z Katechizmu Mażvydasa.

Następnie zapoznali się też ze sztuką kaligrafii, ze sposobami pisania ptasim piórem, charakterystycznym na owe czasy.

Spróbowali samodzielnie kaligraficznie przepisać dany tekst i nawet pierwsze litery swego imienia.
Z pewnością takie lekcje sprawiają na uczniach niemałe wrażenie i są na pewno korzystne.

Dzień Języków Europejskich

26 września już prawie od 20 lat obchodzimy Dzień Języków Europejskich. Wiadomo, że znajomość języków czyni człowieka bogatym, im więcej języków wiesz, tym bardziej ciebie cenią.

W naszym gimnazjum tradycyjnie i z powagą odnosimy się do tego święta. Odbyły się tu liczne konkursy, nietradycyjne lekcje, prezentacje, pogadanki itd.

W klasach G1-G4 odbył się konkurs plakatów o roli języka rosyjskiego. W klasach 6-8 uczniowie rysowali na temat języka rosyjskiego pt.”Język rosyjski- znam go od dzieciństwa”.

Na lekcjach języka angielskiego odbyły się interaktywne konkursy. Uczniowie klas 5-G4 rysowali plakaty i uczestniczyli w konkursie QR-kodów.

W klasach początkowych zaś przeprowadzono pogadanki o roli języków obcych, spróbowano nawet przywitać się w różnych językach.

W przededniu Dnią Języków Europejskich uczniowie klasy 6b przedstawili swoje miniprojekty, a klasa G1a własnoręcznie wykonała flagi różnych państw i upiększyła nimi korytarze.

1 października uczniowie klasy G2a będą obcować po wideoczacie z uczestnikami projektu Erasmus+.
Uogólniając przeprowadzone przedsięwzięcia korzystnie wpłynęły na naukę i doskonalenie języków obcych.

Akcja „Przeczytaj książkę”

Na kolejnym spotkaniu uczestników projektu „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” rozpoczęliśmy akcję „Przeczytaj książkę”, która ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród naszych uczniów klas młodszych. Na schodach wiodących do klas pojawiły się kolorowe napisy zawierające autorów i tytuły wybranych książek. Schody zostały jednym z elementów aranżowania przestrzeni szkoły na potrzeby edukacji. To jest niezwykle oryginalna forma zachęcenia wszystkich uczniów do czytania, wskazania im konkretnych autorów czy zaproponowania interesujących tytułów książek. Uczniowie przyjęli ten pomysł z ogromnym entuzjazmem. Od tych najmłodszych padło wiele pytań na temat tej innowacji. Teraz będą chętnie wchodzić unowocześnionymi, kolorowymi schodami, a tym samym przyswajać sobie nazwiska poszczególnych autorów i tytuły książek. Na pewno pojawią się już pierwsi czytelnicy, którzy wypożyczą książki z „listy na schodach”.

Nauczycielka klas początkowych Danuta Stępień