Психолог

Halina Ikomienė (314 каб.)

E-mail: halina.ikomiene@parcevskio.lt

Psichologinės pagalbos tikslas – psichologinės pagalbos mokiniams, jų tėvams bei gimnazijos bendruomenės nariams teikimas.

Veiklos uždaviniai:

 • Nustatyti mokinio psichologines ir ugdymosi  problemas.
 • Teikti individualią ir grupinę pagalbą mokiniams turintiems elgesio, emocinių, bendravimo ir kt. sunkumų, jų tėvams ir mokytojams.
 • Padėti stiprinti mokinių tarpusavio teigiamą bendravimą.
 • Vykdyti mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų švietimą vaiko psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Organizuoti individualias ir grupines profesinio tinkamumo konsultacijas;
 • Kurti ir vykdyti psichologinių problemų prevenciją: rengti, organizuoti ir įgyvendinti prevencines programas.

Veiklos kryptys:

Įvertinti mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdimosi problemas.

 • Bendradarbiauti su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirbti gimnazijos specialiojo ugdymo komisijoje.
 •  Konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdimosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 •  Rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdimosi problemoms spręsti.
 • Konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.

Mokiniai kviečiami kreiptis, jei:

 • Nesutaria su draugais;
 • Jei kyla sunkumų moksluose;
 • Pykstasi su tėvais ar mokytojais,
 • Jaučiasi vienišais, nemylimais;
 • Jums liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Į psichologę tėveliai gali kreiptis, kai:

 • Nerimauja dėl vaiko elgesio ir emocinių problemų;
 • Ieško naudingesnių auklėjimo metodų;
 • Nori pagerinti Jūsų su vaikų bendravimą;
 • Nori padėti vaikui  lengviau išgyventi sunkias situacijas šeimoje (skyrybas, artimojo netektį ir kitą);
 • Jūsų vaikui  kyla sunkumų moksluose;
 • Turite profesijos pasirinkimo klausimų.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • Prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Gimnazijos psichologės Halinos Ikomienės darbo grafikas

Diena Darbo valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis

 

7.30 —  17.00
Antradienis

 

7.30 — 15.30 15.30-17.00*
Trečiadienis

 

7.30 — 16.00 16.00-18.00*
Ketvirtadienis

 

7.30 — 15.00 15.00-16.30*
Penktadienis

 

7.30 — 15.00

*Nekontaktinės valandos – valandos skirtos profesinės kvalifikacijos tobulinimui, mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, seminarams, tyrimams ir t.t.

Konsultacijoms galima registruotis iš anksto per el. dienyną arba Halina.Ikomiene@parcevskio.lt. Mokinių, tėvų, mokytojų konsultavimas vyksta iš anksto susitarus ir suderinus laiką. Konsultacijos vykdomos ir interesantai priimami 314 kab. III korpusas.

Psichologinę pagalbą telefonu teikia:

 • Jaunimo linija – 8 800 28888 (darbo laikas: 16.00-07.00 val. kasdien, savaitgaliais visą parą).
 • Vaikų linija – 116111 (psichologinė, emocinė, teisinė, socialinė pagalba vaikams, paaugliams. Darbo laikas: 11.00-21.00 val. kasdien).
 • Vilties linija – 116123 (psichologinė pagalba suaugusiems. Darbo laikas: visą parą).
 • Linija Doverija — 8 800 77277 (nemokama anoniminė, emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų kalba. Darbo laikas: 16.00 — 20.00 val. darbo dienomis).
 • Pagalbos moterims linija — 8 800 66366 (nemokama anoniminė, emocinė parama moterims ir merginoms. Darbo laikas: 10.00 – 21.00 val. darbo dienomis).

Psichologinę pagalbą internetu teikia: 

Print Friendly, PDF & Email

Обсуждение закрыто.