Tęsiamas bendradarbiavimas su JAV ambasada

Rugpjūčio 27 d. Erasmus+ IFEE „Incubator for Future European Entrepreneurs” / „Inkubatorius būsimiems Europos verslininkams“ projekto savanoriai vyko į JAV ambasados organizuojamą „Back to School“ (Atgal į mokyklą) šventinį renginį, kurio metu mokiniai turėjo galimybę bendrauti ne tik su savo bendraamžiais iš kitų Lietuvos mokyklų, bet ir pasikalbėti su ambasados atstovais. Susitikimo metu buvo aptartos įvairios bendradarbiavimo galimybės. Mokinius sudomino pokalbis su jūros pėstininke p. Kim, kuri pažadėjo atvykti į mūsų gimnaziją ir pravesti karinio parengimo pratybų pamoką.

Inesa Rusecka
Projekto Erasmus+ koordinatorė

Veikla yra finansuojama projekto Erasmus+

Europos komisija nėra atsakinga už šiame straipsnyje patalpintą informaciją. Straipsnis parodo tik autorių požiūrį.

Projektas – galimybė mokytis kitaip

2019 m. birželio 4 d. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje įvyko metodinė konferencija „Projektas – galimybė mokytis kitaip“. Konferencijos pranešėjai, mokytojai bei mokiniai, pristatė vykdomus savo mokyklose Erasmus+ projektus, pasidalino patirtimi, pabrėždami jų svarbą jaunos kartos asmenybės ugdyme.

Konferencijos dalyviai turėjo puikią galimybę sužinoti apie 13 skirtingų Erasmus+ projektų, kurie vykdomi šiuo metu Vilniaus miesto ir rajono mokyklose. Mūsų gimnazijoje vykdomą Erasmus+ projektą „Incubator for Future Entrepreneus“ pristatė anglų kalbos mokytoja metodininkė J. Tuminska, kuri pabrėžė projekto verslumo ir savanorystės ugdymo svarbą. Antrą projektą „Birds without Borders“ pristatė G1b kl. mokinės Dominyka Duchnovič ir Loreta Liminovič kartu su anglų kalbos vyresniąja mokytoja I.Dzvinel. Pranešėjos kalbėjo apie tai, kokiu būdu projekte vykdoma veikla padeda jaunimui išsiugdyti pilietiškumo ir empatiškumo charakterio bruožus. Mokinės įsitikino, kad projektinė veikla yra labai naudinga.

(Projektų koordinatorė anglų kalbos mokytoja ekspertė I. Rusecka dalyvauja trečiame „BwB“ projekto susitikime Slovėnijoje)

I. Dzvinel

Veikla yra finansuojama programos Erasmus+

Straipsnis atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Akcija „Darom“

Gegužės 16 d. „IFEE“ (Incubator For Future European Entrepreneurs) projekto savanoriai – 5 bei G3 kl. mokiniai dalyvavo akcijoje „DAROM“. Nors retkarčiais prapliupdavo lietus, tačiau tai nesutrukdė mums veikti. Dvi darbo valandas mūsų komanda darbavosi netoli mokyklos esančiame miške. Pririnkome nemažai šiukšlių ir atliekų. Tvarkydami mišką, akcijos dalyviai smagiai bendravo, džiaugėsi, kad turi galimybę prisidėti prie gamtos bioįvairovės išsaugojimo. Šios akcijos tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į gamtos objektų taršos problemą, paskatinti juos būti atsakingais Žemės planetos gyventojais.

G3 klasės mokinys Ernestas Gulbickis

Ataskaita po antrojo IFEE projekto susitikimo ir seminaras apie savanorystę ir verslo skatinimą

Balandžio 9 dieną gimnazijos mokiniai, kurie atstovavo mūsų šalį antrojo projekto Erasmus+ „Incubator for Future European Entrepreneurs” / „Inkubatorius būsimiems Europos verslininkams“ 1 Leono Kručkovskio licėjuje Nr. Lenkijoje, organizavo susitikimą gimnazijos mokiniams.

Dominika Podlipska ir Kamila Blatkovska G3 pasidalino savo įspūdžiais apie išvyką į Krokuvą, anglies kasyklą Guido ir koncentracijos stovyklą Osvencim/Auschwitz. Agata Stefanovič G3 papasakojo apie dirbtuves, kurios vyko užsiėmimų Tychuose metu, kaip vyko užsiėmimai, ko išmoko. Dominyka Bogdevič G2 paruošė užduotis susirinkusiems projekto dalyviams. Reikėjo suplanuoti savo verslą, jo pavadinimą, nuspręsti, kokią prekę pardavinės ir kaip ras klientų. Darbas vyko grupėse, mokiniai turėjo daug įdomių idėjų, o savo prekes noriai reklamuotų socialiniuose tinkluose: Facebook, Instagram, Youtube ir t.t.

Pabaigoje mokytojai ir mokiniai paragavo lenkiškų gardėsių.

Balandžio 19 d. „IFEE“ projekto savanoriai dalyvavo „Europass CV“ dirbtuvėse. „Europass CV“ – tai Europos Komisijos pasiūlytas gyvenimo aprašymo modelis, kurį mokiniai kūrė netradicinės pamokos metu. Visų pirma jis padeda įvertinti ir tiksliai pristatyti žmogaus kvalifikaciją, darbo patirtį, o mūsų atveju – vyresniųjų gimnazistų turimas kompetencijas bei įgūdžius. Galima teigti, kad tai yra studento vizitinė kortelė, kuri ateityje palengvins darbo paiešką, dalyvavimą tarptautinėse mainų programose, kreipimąsi dėl studijų Lietuvoje ar užsienyje. Susitikimo metu užpildėme „Europass“ kalbų pasą, kuris papildo gyvenimo aprašymą ir padeda nustatyti užsienio kalbų įgūdžių lygį, kas yra labai naudinga besikreipiant dėl darbo ar studijų.

G3 klasės mokinys Ernestas Gulbickis

Projekto Erasmus+ koordinatorė yra Inesa Rusecka

Veikla yra finansuojama projekto Erasmus+

Europos komisija nėra atsakinga už šiame straipsnyje patalpintą informaciją. Straipsnis parodo tik autorių požiūrį.

 

Antrasis IFEE projekto susitikimas

Projekto Erasmus+ „Incubator for Future European Entrepreneurs” / „Inkubatorius būsimiems Europos verslininkams“ veiklos savaitė Lenkijos I Leono Kručkovskio licėjuje buvo darbinga ir pilna įspūdžių. Tychuose mokiniai iš penkių valstybių: Portugalijos, Rumunijos, Graikijos, Lenkijos ir Lietuvos praleido 5 dienas, mokydamiesi verslumo ir savanorystės. Tai buvo antras projekto susitikimas, kuriam turėjome pasiruošti iš anksto: padaryti projekto reklaminę skrajute, vizitines korteles, dvi pateiktis: apie projekto savanorišką veiklą ir apie žinomą lietuvių verslininką. Mūsų šalį atstovavo penki G2-G3 mokiniai bei trys mokytojos.

Kiekvieną dieną licėjuje vyko užsiėmimai, po kurių projekto dalyviai tyrinėjo Silezijos regioną. Trečiadienį praleidome Krokuvoje, aplankydami Vavelį ir senamiestį. Čia turėjome atlikti orientacines užduotis, kurių dėka sužinojome daug įdomybių apie Krokuvą. Kad gautumėme taškų turėjome netgi kovoti su viduramžių riteriu.

Išvyka į koncentracijos stovyklą Osvencime/Auschwitz visiems buvo gan jautri patirtis. Būnant tarp skirtingų tautybių bendraamžių jautėmės jaukiai ir buvo sunku suprasti kaip naciai galėjo tokiu žvėrišku būdu naikinti kitų tautybių žmones.

Tris valandas praleidome požeminiuose tuneliuose Guido anglies kasykloje. Buvome nusileidę į 345 metrų gylį. Sužinojome apie sunkų angliakasių darbą kasyklos įkūrimo pradžioje bei apie naujoviškas technologijas.

Šią puikiai suplanuotą išvyką į Tychus visada prisiminsime, nes pažinome ne tik tolimą Lenkijos regioną, jo istoriją, sunkų ten gyvenančių žmonių darbą bet ir dirbdami tarptautinėse grupėse vystėm savo lyderio savybes, gerinome anglų kalbos gebėjimus, susiradome daug gerų draugų. Gyvendami lenkų šeimose sužinojome, kaip gyvena mūsų bendraamžiai, o kartu praleistą laiką prisiminsime dar ilgai.

Dominika Podlipska, Arnold Lavrinovič, Agata Stefanovič G3

Projekto Erasmus+ koordinatorė yra Inesa Rusecka

Veikla yra finansuojama projekto Erasmus+

Europos komisija nėra atsakinga už šiame straipsnyje patalpintą informaciją. Straipsnis parodo tik autorių požiūrį.