Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(Projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001).

Projekto vykdymo trukmė – 2017–2020 m.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdymo metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių bei kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.

Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.

Gimnazija dalyvaudama „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ projekte įkūrė 1-4 klasių mokiniams gamtamokslinę laboratoriją, kurioje gausu šiuolaikiškų priemonių, būtinų pradinukams pažinti nuostabų pasaulį eksperimentuojant, tyrinėjant, stebint, atlikinėjant nesudėtingus bandymus. Pradinių klasių mokiniai jau antrus metus noriai dalyvauja tokiose pamokose. Vaikai tikrino, kokios medžiagos tirpsta vandenyje, stebėjo, kurios tirpsta lengvai, kurios sunkiau. Išbandė masės, tūrio, ilgio, temperatūros matavimo prietaisus. Svėrė įvairius daiktus, lygino jų masę, mokėsi naudotis skirtingomis svarstyklėmis ir t.t.

Šiuolaikiškomis priemonėmis praturtinti fizikos, chemijos bei biologijos kabinetai. Pamokos vyresniųjų klasių mokiniams tapo įdomesnės bei įvairesnės. Ugdymo procesas tapo patrauklesnis.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.