Biblioteka

Gimnazijos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, visapusiškai tenkinantis gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujantis ugdymo procese, sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.
Bibliotekos vizija – būti moderniu ir šiuolaikišku informacijos centru, padedančiu realizuoti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius bei kurti paslaugios bibliotekos įvaizdį.

Bibliotekoje dirba 2 darbuotojos: bibliotekos vedėja Kristina Kuzmickaja ir bibliotekininkė Marina Šostko

Bibliotekos struktūra:

 • Abonementas
 • Skaitykla (30 darbo vietų skaitytojams, iš jų 11 kompiuterizuotos)
 • Vadovėlių saugykla

Bibliotekos fondą sudaro apie 40 tūkst. egz. dokumentų:

 • knygų (grožinė ir metodinė literatūra, enciklopedijos, žodynai)
 • vadovėlių
 • elektroninių dokumentų (CD, DVD, vaizdajuosčių ir kt.)
 • periodinių leidinių ir kt.

Bibliotekos teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos ieškant informacijos, atsakymai į užklausas
 • skaitytojų mokymas naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir kitomis informacinėmis priemonėmis
 • informacinių naujienų sklaida
 • mokinių aprūpinimas vadovėliais
 • dokumentų išdavimas į namus ir skaitykloje
 • parodų ir renginių organizavimas
 • kopijavimo ir skenavimo paslaugos
 • naudojimasis internetu
 • galimybė vesti pamokas ir įvairius renginius

Biblioteka aptarnauja apie 560 skaitytojų.

Nuo 2005 m. gimnazijos bibliotekoje įdiegta ir naudojama kompiuterinė mokyklų bibliotekų programa – MOBIS (Mokyklų bibliotekų informacinė sistema).
MOBIS – tai programa, skirta mokyklų ir kitų mokymo įstaigų bibliotekoms. Ji leidžia automatizuoti beveik visus bibliotekinius procesus nuo dokumentų gavimo, jo aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo. Tai yra vienas ir modernizavimo žingsnių link šiuolaikiško ir modernaus bibliotekos skaitytojų aptarnavimo būdų.

Nuo 2012-2013 m.m. pradžios biblioteka aptarnauja skaitytojus pagal naują MOBIS programą.

Biblioteka dalyvavo infrastruktūrinės plėtros projektuose:

 • „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“
 • Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)

kuriame-lietuvos-ateiti1   AKIM

Mūsų rėmėjai:

logo BN  uni-logo

MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI

Logo katyn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.