Specialusis pedagogas

Honorata Tiukšo (III korpusas – 313 kab.)

El. paštas: honorata.tiukso@parcevskio.lt; tel.: 865513098

Specialiojo pedagogo pagrindinis uždavinys – rūpintis specialiųjų poreikių mokinių vystymosi raida, jos korekcija.

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos:

  1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei vertina pažangą gimnazijoje ar, esant būtinybei, namuose. Specialusis pedagogas padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgiant kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  2. Atlieka konsultavimo ir pedagoginio švietimo funkcijas: pataria mokytojams, kaip rengti pritaikytas ir individualizuotas bendrąsias programas, vykdo tėvų, mokytojų švietimą specialiosios pagalbos teikimo klausimais.
  3. Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe, bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, bei teikia jiems metodinę paramą specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  4. Kaupia, gretina ir analizuoja specialiojo pedagogo pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, vertina ir analizuoja ugdymo procesą ir jo rezultatus, numato tobulinimo kelius.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.