Projekto „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” įgyvendinimas

Gimnazijos skaitymo būrelio dalyviai, vadovaujami projekto „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” koordinatorės pradinių klasių mokytojos Danutos Stepien, baigė įgyvendinti antrąjį projekto modulį – „Kelionė po Europą“. Mokiniai klausėsi skaitomos Lukašo Verzbickio knygos „Senelis ir lokys“. Gimnazijos koridoriuje buvo surengta paroda apie skaitytą istoriją. Mokiniai atliko užduotis ir mokėsi saugiai ir mandagiai keliauti, tačiau kelionėje po Europą pasaulis nesibaigia. Būrelio dalyvių laukia daugiau skaitymo užduočių.

Baigtas projekto „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” I modulis

Skaitytojų būrelio dalyviai su projekto „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” koordinatore pradinių klasių mokytoja metodininke Danuta Stepien baigė projekto pirmąjį modulį, kurio metu virtualiai keliavo po Lenkiją skaitydami Violetos Piaseckos knygą „Karol Wojtyła zanim został papieżem”. Tai bene pirmoji mokinių perskaityta biografija – tikra didžio žmogaus vaikystės istorija.

Mokiniams smagiausia buvo kurti rankų darbo knygeles „Podróże po świecie” („Kelionės aplink pasaulį“), kuriose turi būti pateikiama svarbiausia informacija apie keliones. Kitas veiklos etapas buvo knygų skaitymas, kurias spalvino ir papildė.

Skaitymo būrelio nariams pavyko atlikti visas suplanuotas veiklas. Tai buvo puikus nuotykis! Jie puikiai praleido laiką ir laukia kito modulio bei kelionių po Europą.

Kelionės skaitant

Skaitymo būrelio dalyviai, vadovaujami projekto koordinatorės Danutos Stepien, praėjusiais metais skaitymo kelionę pradėjo nuo projekto „Czytam z klasą lekturki spod chmurki’. Sukūrė plakatą „Skaitymo medis“ su knygų pavadinimais, susipažino su Tosia, išgirdo istoriją apie debesį.

Vykdydami šių mokslo metų projekto pirmąjį modulį „Kelionės po Lenkiją“, mokiniai pasirinko skaityti Violetos Piaseckos „Karol Wojtyła zanim został papieżem ” , dalijosi įspūdžiais, atliko užduotis. Mokiniai pasitikrino, kurioje Lenkijos dalyje yra miestas, kuriame gimė pagrindinis veikėjas, sužinojo, ką ten galima pamatyti. Mokiniai išmoko susidėti lagaminą, susiruošti kelionei reikalingus daiktus, o tada leistis į virtualią kelionę po Lenkiją.

Jaunieji skaitymo gerbėjai tyrinėja ir puikiai leidžia laiką su šiuo projektu.

Tarptautinio skaitymo projekto „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” ketvirtoji dalis

Pradedama Honoratos Szaneckos inicijuoto tarptautinio edukacinio projekto „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” ketvirtoji dalis. Projektą mūsų gimnazijoje koordinuoja pradinių klasių mokytoja metodininkė Danuta Stepien. Šių metų tema – Kelionė per skaitymą. Atlikdami patrauklias užduotis mokiniai dalyvaus daugybėje novatoriškų veiklų, apjungs skaitymą su viso pasaulio šalių, kurios bus paminėtos skaitomuose tekstuose, pažinimu, jų grožiu, įvairove, kultūra ir tradicijomis. Mokiniai išmoks susiruošti į kelionę, rašyti ir siųsti atvirukus ar laiškus.

Inovatyvi programa bus vykdoma skaitymo būrelio užsiėmimų metu.

Nuoširdžiai kviečiame 2 – 4 klasių mokinius!

 

Pasibaigė tarptautinio skaitymo projekto „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” trečioji dalis

Mūsų gimnazijos antrų klasių mokiniai dalyvavo Honoratos Szaneckos inicijuotame tarptautiniame edukaciniame projekte „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”, kurį mūsų gimnazijoje koordinavo pradinių klasių mokytoja metodininkė Danuta Stepien. Šiais mokslo metais dalyvaujantys projekte mokiniai gilino žinias apie įvairių profesijų žmonių savybes ir kompetencijas. Tai vaikams įdomu nuo mažes, nes kiekvienas mažylis svajoja, kuo taps užaugęs.

Veikla buvo vykdoma moduliais, o kiekvieno modulio pabaigoje skaitymo grupės nariai gavo diplomą, patvirtinantį atliktų veiklų įgyvendinimą. Projekto pabaigoje visi mokiniai gavo dalyvavimo tarptautiniame edukaciniame projekte diplomus ir pažymėjimus.

Projekto įgyvendinimo metu mokiniai ne tik lavino ir tobulino skaitymo, literatūros pažinimo įgūdžius, bet ir noriai bendradarbiavo atlikdami užduotis, noriai dalijosi patirtimi ir įspūdžiais.

Dėkojame projekto koordinatorei Danutai Stepien.