Lauksime sugrįžtančių pavasarį gandrų

Dažnas su liūdesiu pastebi kaimuose jau ištuštėjusius gandralizdžius, juk Baltramiejaus diena, rugpjūčio 24-oji, nuo senovės yra laikoma gandrų išskridimo diena. Po šios dienos likdavo tik ligoti, sužeisti ir nepajėgę išskristi su kitais gandrai.

Iš tikrųjų neretai nutinka taip, kad gandrai pasilieka žiemoti ir tai gali nutikti ne tik dėl to, kad jie neįveiktų tūkstančių kilometrų iki šiltųjų kraštų. Kartais žmonės patys padaro gandrams “meškos paslaugą” juos lepindami ir maitindami, tuomet reguliariai lengvai gaunamas lesalas tampa gera paskata šiems paukščiams nesileisti į varginančią kelionę. Bet ką daryti, jei gandrai visgi liko arba grįžo į ištuštėjusį gandralizdį rudenį? Būtent taip nutiko praėjusiais metais, kuomet spalio pabaigoje Švenčionių rajone buvo pastebėtas vienas gandras, kuris, kaip manoma, išsirito to kaimo teritorijoje esančiame lizde ir jame pasiliko žiemoti. Kaip pasakojo vietiniai gyventojai, jam buvo sužeistas sparnas – jauniklis buvo atsitrenkęs į tvorą besimokydamas skraidyti. Vietiniai gyventojai buvo nusiteikę jaunam paukščiui padėti ir net prisiminė istoriją, kaip viena šio kaimo gyventoja gelbėjo gandrą nuo šalčio žiemą priglausdama jį savo šiltnamyje.

Kadangi mūsų gimnazijos bendruomenė yra neabejinga paukščių gerovei ir vykdo Erasmus+ projektą “Paukščiai be sienų” / “Birds without Borders”, tai ir mes “pasiraitojome rankoves”: konsultavomės su LOD ornitologais, su gyvūnų apsaugos institucijomis ir kitais šios srities žinovais. Išsiaiškinę, kiek gali kainuoti gandro gydymas ir išlaikymas, savo bendruomenėje inicijavome akciją “Gelbėkime gandrą!”. Sparnuočiui pirkdavome maisto, kurį sušerdavo neabejingi vietiniai gyventojai. Buvo tariamasi su veterinarijos gydykla dėl sužeisto sparno diagnostikos bei gydymo, sutarta dėl gandro reabilitacijos Tautmilės prieglaudoje (VŠĮ “Tautmilės globa”). Taip pat buvo pagaminta speciali dėžė gandrui transportuoti. Didžiausias iššūkis buvo privilioti vos galintį skristi gandrą. Palikome savo kontaktus vietiniams gyventojams, kad mūsų “gelbėjimo grupė” būtų laiku informuota ir galėtų atvykti vos jiems sugavus gandrą. Nustebome, kai maždaug po savaitės sužinojome, kad atsirado dar vienas gandras – dabar padėti reikėjo jau dviems nelaimėliams, o oras darėsi vis vėsesnis. Pasak vietinių gyventojų, tarp gandrų prasidėjo tikras karas dėl lizdo ir išlikimo. Svetimas gandras buvo itin agresyvus, todėl baikštus jaunas gandriukas neišgyveno – netrukus sužinojome, kad nebėra ko gelbėti … Liūdna, bet gamtoje vyrauja savi dėsniai.

Nepavykus pagelbėti šiems gandrams, nusprendėme surinktas lėšas perduoti Tautmilei, kuri savo sodyboje globoja sergančius ir nusilpusius gandrus. Į Tautmilės prieglaudą nugabenome surinktas aukas, skirtas gandrams bei daugiau nei 50 kg ėdalo prieglaudos gvūnams, kurį akcijos “Pilnas dubuo” metu paaukojo Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos mokiniai bei mokytojai.

Nuoširdžiai linkime gandrams sėkmingai nuskristi į tolimas žiemavietes ir laukiame jų sugrįžtančių pavasarį.

Inesa Rusecka, anglų k. mokytoja ekspertė, projektų koordinatorė

Veikla yra finansuojama programos Erasmus+

Straipsnis atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Mūsų neabejingas jaunimas

Šiais laikais vyrauja nuomonė, jog šiuolaikinis jaunimas yra abejingas, abejingas tam, kas vyksta apie juos, tačiau norėtume paprieštarauti ir pasidalyti Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos patirtimi dalyvaujant tarptautiniuose Erasmus+ projektuose, kurių pagalba prisidedame prie darnaus jaunimo lavinimo.

Jau ne vienerius metus mūsų gimnazijos mokiniai dalyvauja Erasmus+ „Birds without Borders” / „Paukščiai be sienų” projekte, kurio tikslas – besimokant apie paukščius ir ekologiją ugdyti jaunų žmonių pastabumą, empatiškumą gamtai, ekologinių problemų gilesnį supratimą bei skatinti atsakingą požiūrį į mus supantį pasaulį. Į šią veiklą mielai įsitraukė 5 Europos šalių partneriai t.y. Slovėnijos, Rumunijos, Turkijos ir Portugalijos mokiniai. Užsienio susitikimų metu neabejingi ekologijai mokiniai dalyvavo įvairiose su šia tema susijusiose veiklose – sukūrė ( anglų kalba) ir suvaidino penkias pasakas „iš paukščių gyvenimo” , kurioje atsispindėjo ekologinės, aplinkosaugos problemos bei jų sprendimo būdai. Pasakų įrašai buvo rodomi projekto partnerių mokyklose, organizuota mokinių iliustracijų pasakų motyvais paroda. Su dideliu entuziazmu penkių šalių projekto jaunimas dalyvavo debatuose apie zoologijos sodus, miškų kirtimus, plastiko panaudojimą, turizmo įtaką gamtai, gyvūnų panaudojimą atliekant tyrimus bei kitomis kontraversiškomis temomis, o tai padėjo mokiniams nuodugniai išanalizuoti aplinkosaugos problemas, besiremiant faktais, panaudojant tinkamą retoriką priversti kitus žmones formuoti atsakingą požiūrį į juos supančią aplinką. Tarptautinių vaizdo konferencijų metu 5 šalių jaunimas gvildeno globalias ekologines problemas bei problemas, susijusias konkrečiai su paukščiais. Projekto susitikimų užsienyje metu buvo organizuotos tiriamosios išvykos į gamtos parkus, zoologijos sodus, gyvūnų ir paukščių reabilitacijos centrus, kur mokiniai bendravo su ornitologais, mokslininkais, savanoriais, iš kurių pasisėmė ne tik žinių bei ir atsakingo požiūrio į gamtą.

Norime pasidžiaugti, jog mūsų gimnazijos mokiniai kartu su Rumunijos, Lenkijos, Portugalijos ir Graikijos jaunimu noriai dalyvauja ir kitame Erazmus+ projekte – „Incubator for Future European Entrepreneurs”/ „Inkubatorius būsimiems Europos verslininkams” , kuris nukreiptas į verslumo ir savanorystės skiepijimą jaunimo tarpe. Šio projekto metu dalyviai mokėsi verslo kūrimo pagrindų, kaip jį reklamuoti, vystyti ir plėsti, o tai jiems padėjo nemažą patirtį turintys verslininkai – didelės Portugalijos įmonės atstovas Sau Braš mieste, Graikijos Lemnos salos Myrinos miestelio šeimos kepyklėlės atstovė ir kt.

Su dideliu pasididžiavimu galime teigti, jog vis dėlto mūsų jaunimas nėra abejingas ne tik ekologinėms problemoms, bet ir juos supantiems žmonėms – jie drąsiai įsijungė į savanoriavimą – organizavo ne vieną labdaringą veiklą, akcijas . Rumunijoje, norėdami pagelbėti sunkiai besiverčiančioms šeimoms, Gheorgheni miestelyje projekto dalyviai iš penkių šalių gamino Kalėdines dekoracijas iš ekologiškų medžiagų, vėliau jas pardavinėjo Gheorgheni miesto Kalėdinėje mugėje, į Lenkiją gabeno geros kokybės dėvėtus šiltus drabužius bei avalynę, kurie buvo perduoti Tychy miesto socialinės globos namams, Portugalijoje Faro saloje bei Graikijoje Lemnos saloje tvarkė apleistus paplūdimius. Savanorystės idėją mūsų gimnazijos mokiniai tęsė ir Lietuvoje – gamino kalėdines dovanėles, suvenyrus, kuriuos pardavinėjo Nemenčinės miestelio gyventojams miesto eglės įžiebimo šventėje, o surinktas lėšas pervedė Vilniaus pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisui, parengė Užgavėnių programą mūsų miestelio palaikomojo gydymo ligoninės senjorams bei neįgaliųjų dienos užimtumo centrui, pardavę iš ekologiškų medžiagų pagamintus rankdarbius, padėjo nukentėjusiai nuo gaisro šeimai, organizavo paramos akciją sunkiai sergančio berniuko šeimai, surengė dvi „Gerojo lašelio” akcijas paremti vėžiu sergančių vaikų asociaciją „Paguoda”, o per Velykų mugę pardavinėdami šventinius suvenyrus , užsidirbo lėšų pagerinti savo gimnazijos aplinką – įrengti papildomą poilsio kampelį mokiniams, nuolat dalyvauja ir kitus skatina „Darom“ akcijoje. Vienos iš projekto organizuotų akcių šūkis buvo „Gerumo per daug nebūna” ir, atrodo, gimnazijos jaunimui pavyksta skleisti gerumo sėklas mūsų gimnazijos bei miestelio bendruomenėje.

Džiaugiamės, kad Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos mokiniai prisidėdami savo darbais prie projekto Erasmus+ „IFEE” inicijuotų akcijų uždirbo ir perdavė labdaringiems tikslams bemaž 6000 eurų.

Tačiau ne tik ši jaunimo organizuota veikla kitiems yra vertinga – akcijų metu gimnazijos mokiniai patys pasisėmė daug vertingos patirties: galėjo lavinti savo kūrybiškumą, verslumą, lyderystę, komandinį darbą, jauni žmonės atsiskleidė būdami jautrūs bei atsakingi piliečiai. Jie paskatino mūsų gimnazijos bendruomenę dar labiau susitelkti bei pastebėti tuos, kuriems reikia ištiesti pagalbos ranką.

Taigi, drąsiai galime teigti, jog šiuolaikinis jaunimas nėra abejingas tam, kas vyksta apie juos, tik gal kartais juos reikia pastūmėti ir nukreipti teisinga linkme.

Jaunimas yra nepalenkiamas ir jam reikia daug mentorių, mokytojų, vadovų, vadovų, pedagogų. Kad arklys nežabotas, kad žvėris nepalenkiamas, tas pats yra jaunystė. Todėl, jei pradžioje ir nuo pirmo amžiaus nustatysime tam tinkamas ribas, tada vėliau nereikės didelių pastangų. Priešingai, tada įprotis jiems virs įstatymu. (Jonas Chrizostomas)

Inesa Rusecka anglų k. mokytoja ekspertė, projektų koordinatorė

Jūratė Krylovičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, projektų dalyvė

Daugiau informacijos apie šiuos projektus yra mūsų gimnazijos tinklapyje

https://www.parcevskio.lt/lt/category/erasmus_bwb_lt/

https://www.parcevskio.lt/lt/category/erasmus_incubator_lt/

Veikla yra finansuojama programos Erasmus+

Straipsnis atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Parama „Tautmilės globai“

Kaitrią liepos 15 dieną Erasmus + projekto „Birds without Borders“ / „Paukščiai be sienų“ komanda -11 mokinių bei 3 mokytojos – vyko į Medininkų Tautmilės gyvūnų prieglaudą. Mūsų „misija“ buvo įteikti „Tautmilės globai“ Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos bendruomenės surinktas aukas – 115 eurų ir daugiau kaip 50 kg maisto suaukoto šunims ir katėms.

Apsilankymas prieglaudoje buvo kupinas įvairiausių atradimų bei emocijų. Vos peržengus prieglaudos slenkstį mus pasitiko labai draugiškas katinėlis, senstelėjęs aviganis ir keli savanoriaujantys studentai. Visi čia gyvenantys augintiniai rodė didelį susidomėjimą mūsų būriu – vieni gyvūnėliai visur mus sekiojo, kiti tiesiog stebėjo, tačiau visi buvo nusiteikę labai geranoriškai. Be čia gyvenančių skirtingų veislių ir spalvų šuniukų ir kačiukų, prieglaudoje rūpinamasi triušiais, vėžliais, poniais, ožkomis, avimis, gyvena stirna ir karvė. Viešėdami stebėjome bei lesinome įvairius paukščius: stručius, žąsis, gulbes ir gandrus. Mokiniai stebėjosi, kiek triūso čia dirbantiems žmonėms reikia įdėti prižiūrint gyvūnus, džiaugėsi nuostabiu kontaktu su gyvūnais bei paukščiais, susigraudino pamatę sergančius gyvūnėlius.

Ėdalą gyvūnams mokslo metų pabaigoje rinko Erasmus+ projekto „Birds without Borders“ / „Paukščiai be sienų“ dalyviai inicijavę akciją „Pilnas dubuo“. Piniginė auka -115 eurų – liko po sužeistų gandrų gelbėjimo akcijos vėlyvą rudenį, kuomet viskas buvo paruošta gandrų transportavimui, sutarta su veterinarijos klinika. Tuomet Tautmilė sutiko priimti šiuos paukščius į prieglaudą ir juos prižiūrėti. Deja, paukščių pagauti nepavyko ir šiems gandrams nebuvo lemta išgyventi. Dabar mūsų mokytojų ir mokinių dėka prieglauda galės padėti kitiems gyvūnams ir paukščiams.

Galima drąsiai teigti, kad šioje išvykoje dalyvavę 3–11 klasių mokiniai yra tikri gyvūnų ir paukščių mylėtojai. Jie nuoširdžiai dalyvavo įvairioje projekto veikloje karantino metu: paukščių nuotraukų konkurse, lesino sparnuočius žiemą, rinko ėdalą prieglaudos gyvūnams. Gerumo per daug nebūna.

Kviečiame ir Jus remti VšĮ „Tautmilės globa“ – prieglaudos augintiniams reikia jūsų paramos!

Anastasija Kuršukaitė , G3a klasės mokinė

Inesa Rusecka, projekto Erasmus+ “Birds without Borders“ koordinatorė

Veikla yra finansuojama programos Erasmus+

Straipsnis atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Paukščiai ir draugystė be sienų

Birželio 7-12d. Rumunijoje Gheorgheni miestelyje įvyko baigiamasis projekto Erasmus+ „Birds without Borders“ dalyvių susitikimas, į kurį atvyko Portugalijos, Slovėnijos, Turkijos, Rumunijos ir Lietuvos dalyviai.

Pagrindinė susitikimo projekto tema – stebėti gandrus ir jų buveines. Atvykome laiku – vos prieš kelias dienas išsirito jaunikliai ir gandrai tupėjo lizduose. Didelį įspūdį paliko vietinių gyventojų rūpestis bei pagarba šiems paukščiams – daugelyje kaimų prie kelio matėme bent po 5 lizdus, o vietinis ornitologas papasakojo, kad lizdaviečių skaičius kai kur gali viršyti net 15, nes gandrai čia randa daug maisto ir jų populiacija šalyje siekia 5000. Projekto dalyviai lankėsi San Semion paukščių reabilitacijos centre, zoologijos sode, kur gandrai ir kiti paukščiai yra gydomi bei priglaudžiami.

Transilvanijos laukuose su ornitologu stebėjome ir kitus paukščius: šarką (lot. Pica pica), pilkąją pečialindą (lot. Common chiffchaff), paprastąjį kranklį (lot.Corvus Corax), prie vandens telkinių pastebėjome didžiąją antį (lot. Anas platyrhynchos), laukį (lot. Eurasian coot), ausuotąjį kragą (lot. Great crested grebe), pilkajį garnį (lot. Ardea cinerea). Mūsų projektas skatina ir fizinį aktyvumą – stebėdami paukščius dalyviai pėstute įveikė nemažus atstumus, mankštinosi pramogų parke Lo-Lo, kur kai kurie pasijautė tikrais Tarzanais.

Mus maloniai nuteikė vietinė kultūra – skambios dainos, energingi šokiai, sotūs patiekalai, o gausybė Rumunijos pilių ir rūmų, kurių miniatiūras apžiūrėjome parke, tiesiog nepaliko abejingų, pakerėjo ir Transilvanijos gamta: didingi kalnai, smaragdiniai slėniai su besiganančiomis avelėmis, unikalus ežeras Lacu Rosu (Raudonas ežeras) su styrančiais iš vandens sulaužytais medžių kamienais.

Susitikimo metu mokiniai tobulino savo kūrybiškumą bei kritinį mąstymą. Visų projekto šalių atstovai vaidino trumpame spektaklyje apie paukščius, sukurtame vietinių mokinių, kuriame buvo gvildenamos aplinkosaugos problemos. Kiti mokiniai dalyvavo debatuose, kur žiūrovams atskleidė turizmo įtakos gamtai, medžių kirtimų, plastiko panaudojimo privalumus bei trūkumus. Pasitelkę vaizduotę mokiniai iš siūlų ir popieriaus atliko rankdarbius su įvairių paukščių atvaizdais. Projekto užbaigimą vainikavo „memorandumo“ pasirašymas, kuriame dalyviai pateikė būdus, kaip kiekvienas gali tapti draugišku aplinkai ir prižadėjo laikytis šių taisyklių.

Projekto savaitė prabėgo greitai, išsiskirti buvo sunku, bet tikimės, kad užsimezgusi draugystė liks, nes draugystė kaip ir paukščiai, nugali visas sienas.

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos
anglų k. mokytoja ekspertė, projekto koordinatorė
Inesa Rusecka

Veikla yra finansuojama programos Erasmus+

Straipsnis atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Projekto Erasmus+ „Birds without Borders“ akcija “Pilnas dubuo“

Kviečiame prisijungti prie projekto Erasmus+ „Birds without Borders“ organizuojamos akcijos ir birželio 23, 25 dienomis paaukoti Tautmilės prieglaudos gyvūnams maisto, kurį galima palikti 1-ame gimnazijos korpuse. Tik nepamirškite užrašyti savo vardą, pavardę, klasę (jei reikia, lipduko galite teirautis pas budinčiuosius). Dosniausi aukotojai turės galimybę birželio 28 d. kartu su projekto Erasmus+ „Birds without Borders“ dalyviai vykti į Tautmilės prieglaudą Medininkuose.

Tautmilės prieglaudai turime ir daugiau dovanų – perduosime gimnazijos bendruomenės paaukotas lėšas padėti likusiems žiemoti gandrams. Kaip žinoma, gandrų išgelbėti nepavyko, nepaisant visų mūsų pastangų: dėl gandrų gelbėjimo konsultavomės su LOD ornitologais, su nevyriausybine organizacija „Atgal į gamtą“, pirkome gandrams maisto, buvo sutarta su veterinarijos klinika dėl paukščių apžiūros ir gydymo, pagamintos specialios dėžės gabenti gandrus, sutarta dėl jų reabilitacijos po klinikos, bet deja… O priglausti gandrus sutiko būtent Tautmilės prieglaudos šeimininkė, kuri globoja gandrus, šunis, kates ir kitus gyvūnus.

Vykti kartu į Tautmilės prieglaudą kviečiami ir nuotraukų konkurso nugalėtojai „Rūpinkis paukščiais“:

  1. Motiejus Šaulys 2a
  2. Lukas Meškunec 3b
  3. Miroslav Gvozdovič 3b
  4. Patrycja Juchnevič 4b

Apie išvykos laiką informuosime individualiai.

PADĖKIME PRIEGLAUDOS GYVŪNAMS!

Projekto Erasmus+ „Birds without Borders“ darbo grupė