Mokyklos 150-osios metinės

Nemencines Pzceskio mokyklos knygutes virselis.cdr

Print Friendly, PDF & Email

Svečiai iš Vroclavo

Lapkričio 10d. gimnazijoje viešėjo svečiai iš Vroclavo, kurie perdavė nuoširdžius sveikinimus gimnazijos jubiliejaus proga nuo kardinolo H. Gulbinovičiaus. Svečiai susipažino su gimnazijos istorija, aplankė muziejų, kabinetus, dalyvavo konkurse „Dainuokim lenkiškai”.

Print Friendly, PDF & Email

Gimnazijos globėjo diena

Lapkričio 11d. – Lenkijos Nepriklausomybės dieną 8a ir 8b klasių mokiniai dalyvavo ceremonijoje Rasų kapinėse,kurios metu buvo padėti vainikai ant J. Pilsudskio mauzoliejaus.

Tą dieną mūsų gimnazijos dviratininkai kartu su miesto seniūnu M. Borusevič bei sporto mokyklos direktoriumi M. Kačanovskiu uždegė žvakeles ant J. Pilsudskio kapo jo gimtinėje Zalave.

g2a kl. mokiniai aplankė Nemenčinės kapinėse esančius lenkų legionierių kapus, uždegė žvakeles, skaitė eiles apie sunkų karių nueitą kelią Nepriklausomybės link.

Vakare Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre įvyko įspūdingas Katažinos koncertas, vėliau diskoteka.

Nuoširdžiai dėkojame Lenkijos Respublikos Lietuvoje ambasadai, Socialinių iniciatyvų asociacijai,Vilniaus r. kredito unijai, Lietuvos Lenkų Sąjungos Vilniaus r. skyriui, UAB ” Vilnika”, UB ” Laikas valgyti”, UAB „Nartida” už pagalbą organizuojant gimnazijos jubiliejų .

 

Print Friendly, PDF & Email

Gimnazijos bendruomenė aplankė anapilin išėjusių mokytojų kapus

Lapkričio 8d., minint mokyklos direktoriaus A. Malinausko 12-ąsias mirimo metines, gimnazijos bendruomenė aplankė anapilin išėjusių mokytojų kapus, uždegė žvakeles. Vėliau dalyvavo šv. mišiose.

Svečiai iš Lenkijos jubiliejaus proga padovanojo šv. Jono Pauliaus II paveikslą, aplankė Parčevskių koplytėlę, uždegė žvakeles.

Nuoširdžiai dėkojame ir didžiuojamės p. Edmundu Valentinovič, kuris kiekvienais metais aplanko visų mirusiųjų mokytojų kapus- padeda gyvų gėlių puokštelę, uždega žvakes.

Print Friendly, PDF & Email

Gimnazijos jubiliejus

Kiekvienos gimnazijos istorija susideda iš šimtų ir tūkstančių mažesnių istorijų. Kai mintimis grįžtame į gimnaziją, visada prisimename mokyklinius suolus, baltos kreidos kelią klasės lentoje ir mokytojus, mokiusius, patarusius, paskatinusius nuolat ieškoti žinių ir savojo gyvenimo kelio.

Tokių prisiminimų vedami lapkričio 6 dieną į Nemenčinės daugiafunkcinį centrą į gimnazijos 150-ojo jubiliejaus šventę suplūdo esami ir buvę gimnazijos mokiniai, mokytojai bei garbūs svečiai. Šventės vedėjai, A. Zemska bei M. Paketur, pasveikinę visus susirinkusius į gražų gimnazijos jubiliejų, pakvietė mūsų mokinius ir svečius iš Lenkijos įnešti vėliavas bei visus drauge sudainuoti gimnazijos himną.

Gimnazijos direktorius T. Grigorovič apžvelgė gimnazijos nueitą kelią, kaip gimnazija gyvena dabar. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Karpavičienė prisiminė gimnazijos istoriją, kurią vaizdžiai papildė demonstruojamos skaidrės.

Jubiliejaus šventė stebino ne tik mokinių pasirodymais, šokiais, dainomis, bet ir svečių gausa. Sveikinimus ir palinkėjimus dirbti kūrybiškai, sutelktai bei rezultatyviai išsakė garbūs svečiai.

Jaudulio, nerimo, džiaugsmo, vilčių kupina šventė – jau gimnazijos istorijos dalis. Gražus stabtelėjimas pažiūrėti, kiek nuėjome bei kur ir kaip einame. Šilti žvilgsniai, draugiški apsikabinimai, daugybė gėlių, nuoširdus juokas , daug prisiminimų ir viltis dar ne kartą susitikti – tai jubiliejus. O ko daugiau bereikia?

Print Friendly, PDF & Email

Nemenčinės mokyklos 150-sios jubiliejaus metinės

Mokykla Nemenčinėje įkurta 1865 metais. Šiemet švenčiame 150-ąsias mokyklos įkūrimo metines.

Kokie buvo mokyklos plėtros metai, kokius laikotarpius išgyveno mokytojai ir mokiniai, kaip vystėsi, kol įgavo gimnazijos vardą, kuo džiaugiamės ir didžiuojamės šiandien, apie visa tai Jūs galėsite pasiskaityti greitu metu išleistame almanache.

Jubiliejaus iškilmės vyks lapkričio 6 dieną. Maloniai kviečiame visus norinčius materialiai paremti šią šventę, almanacho leidimą, kreiptis į gimnazijos sekretorę iki spalio 30 dienos arba pervesti į banko sąskaitą LT40 7044 0600 0778 3919 su prierašu mokyklos 150 metų jubiliejui.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų gerumą.

Print Friendly, PDF & Email