Priėmimo taisyklės

Tėvai (globėjai) turi pateikti PRAŠYMĄ gimnazijos raštinėje adresu A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinė (tel. 2371-346) bei šiuos dokumentus:

 1. vaiko gimimo liudijimo arba paso kopiją;
 2. pažymą apie vaiko gyvenamosios vietos deklaravimą;
 3. sveikatos patikrinimo pažymą (forma Nr.027-1/a) (iki rugsėjo 15-os d.);
 4. Vilniaus r. Pedagoginės- psichologinės tarnybos pažymą (esant būtinybei, jei vaikas neįgalus).

Po to prašymą nagrinės priėmimo komisija.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIS

 • Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alina Cesiul;
 • Sekretorė – raštinės vedėja Janina Sevruk;

Nariai:

 • direktoriaus pavaduotojas ugdymui Miroslav Paketur;
 • lenkų kalbos mokytoja Irena Karpavičienė;
 • lietuvių kalbos mokytoja Juzė Voinickienė;
 • matematikos mokytoja Neringa Dubrovina;
 • rusų kalbos mokytoja Larisa Veretenikova.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO GRAFIKAS

Gegužės 30 d. 15.00 129 kab.

Birželio 14 d. 15.00 val. 129 kab.

Rugpjūčio 30 d. 9.00 val. 129 kab.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.