Priėmimo taisyklės

Tėvai (globėjai) turi pateikti PRAŠYMĄ gimnazijos raštinėje adresu A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinė (tel. 2371-346) bei šiuos dokumentus:

 1. vaiko gimimo liudijimo arba paso kopiją;
 2. pažymą apie vaiko gyvenamosios vietos deklaravimą;
 3. sveikatos patikrinimo pažymą (forma Nr.027-1/a) (iki rugsėjo 15-os d.);
 4. Vilniaus r. Pedagoginės- psichologinės tarnybos pažymą (esant būtinybei, jei vaikas neįgalus).

Po to prašymą nagrinės priėmimo komisija.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIS

 • Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alina Cesiul;
 • Sekretorė – raštinės vedėja Janina Sevruk;

Nariai:

 • direktoriaus pavaduotojas ugdymui Miroslav Paketur;
 • lenkų kalbos mokytoja Irena Karpavičienė;
 • lietuvių kalbos mokytoja Juzė Voinickienė;
 • matematikos mokytoja Neringa Dubrovina;
 • rusų kalbos mokytoja Larisa Veretenikova.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO GRAFIKAS

Birželio 2 d. 15.00 val. 129 kab.

Birželio 16 d. 15.00 val. 129 kab.

Rugpjūčio 30 d. 12.00 val. 129 kab.

PRIĖMIMO Į VILNIAUS R. NEMENČINĖS KONSTANTO PARČEVSKIO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.