Iškilmingos pamaldos mokslo metų pradžiai

Pirmąjį rugsėjo sekmadienį gimnazijos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose Nemenčinės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Mišias, skirtas mokslo metų pradžiai pagerbti ir Parčevskių šeimai atminti, aukojo parapijos vikaras Renaldas Kučko. Pamokslo metu vikaras palaimino parapijiečius ir linkėjo, kad mokymo procesas vyktų jaučiant Dievo palaikymą.

Bendra malda suvienijo mokinius, tėvus, mokytojus.

Projektas „Gimnazijos globėjo Konstanto Parčevskio pėdomis”

Nuo birželio mėnesio mūsų gimnazijoje vykdomas projektas „Gimnazijos globėjo Konstanto Parčevskio pėdomis”, kurio tikslas pagilinti mokinių žinias apie gimnazijos globėjo asmenybę bei kitus žinomus Filomatų ir Filaretų draugijos narius.

Projekto dalyviai aplankė K.Parčevskio gimtinę, dalyvavo edukacinėse veiklose, šv. mišiose, skirtose globėjo šeimai, uždegė žvakutes Parčevskių koplytėlėje, ateityje planuoja vykti į kelionę į Prancūziją, kur aplankys K. Parčevskio numylėtą poilsio vietą – Oserą.

Džiaugiamės, kad Maksymiliano Kolbe Lenkų kalbos raidos instituto sprendimu mūsų projektas gavo 60 000 zl. finansavimą.