Ataskaitinis projekto „Nordplus SeaL“straipsnis

SEALNORDPLUS-JUNIOR

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos “ruoniai” Latvijoje

Speigas neišgąsdino Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos “ruonių” vykstančių į Latviją, kur sausio 22-29 dienomis vyko trečias projektinis Nordplus Junior “SEAL” (lt.”Ruonis”) susirinkimas. Jūrmaloje su Latvijos draugais susitiko 10 mokinių iš Norvegijos Lingdal miesto, lydimi 3-jų mokytojų bei 16 mokinių ir 2 mokytojos iš mūsų gimnazijos. Jūrmalos Majorų vidurinėje mokykloje buvome svetingai sutikti bei visą savaitę dalyvavome prasmingoje projekto veikloje.

Žaisdami linksmus žaidimus su “Majorų” darželinukais ir pradinukais, projekto dalyviai pamokė juos lietuvių bei norvegų žodžių, bei patys iš jų pasimokė latvių kalbos. Latvijos pradinukai ypač apsidžiaugė gavę mūsų pradinių klasių mokinių rašytus laiškus bei saldainius iš Lietuvos ir Norvegijos.

Mokykloje projekto dalyvius ypač sužavėjo Latvijos liaudies žaidimai ir pamėgdžiojimo koncertas „Popiela“ (lt. „Pop muzikos gatvė“), kuriame svečiai teisėjavo.

“Ruoniams” nesvetima ir sporto veikla: mokiniai kartu žaidė Latvijoje populiarią tinklinio atmainą, linksmai čiuožė dengtoje Jūrmalos miesto čiuožykloje, kuri yra vos keli žingsniai nuo mokyklos.

Šiltai prisiminsime apsilankymą poeto Rainio muziejuje, esančiame Jūrmaloje, kur mums buvo paruošta speciali edukacinė programa apie glaudžius kultūrinius ryšius tarp žymiojo Latvijos poeto Rainio, jo garsios žmonos Aspazijos, ir Lietuvos bei Norvegijos įžymių kūrėjų — rašytoju Ibsenu bei poetu ir menininku M. Čiurlioniu, bei poetu K. Donelaičiu. Muziejaus darbuotojai ne tik įdomiai papasakojo apie savo įžymųjį tautietį Rainį, bet ir pavaišino mus mėtų arbata bei padėjo organizuoti iškylą muziejaus kieme.

Dirbdami tarptautinėse grupėse mokiniai atliko įvairias užduotis muziejuose, kurių tematika yra susijusi su jūra: jūros ir istorijos muziejuje sužinojome, kaip žmonės ilsėjosi Jūrmaloje prieš 100 metų, pasinėrėme į istorijos gelmes Rygos navigacijos muziejuje. Tuo tarpu Rygos Saulės muziejuje tarp daugybės iš įvairių pasaulio šalių atgabentų saulės atvaizdų radome ir Lietuvos “saulę”, o ekskursijos pabaigoje kiekvienas projekto dalyvis gavo dovanėlę – saulutę, kurią čia pat galėjo nudažyti kaip kam patinka.

Netrūko ir kitos įdomios projekto veiklos: mokiniai mokėsi dainų bei eilėraščių projektų partnerių kalbomis, mokėsi užrišti jūros mazgus, sukūrė linksmą filmuką prieš patyčias, nupiešė panoraminį jūros paveikslą, sudarė elektroninį žodynėlį su mokinių paveikslėliais ir žodžių įgarsinimu keturiomis kalbomis. Visi mokiniai dalyvavo vaidinime „Didam“ apie Latvijos jūreivį ir jo mylimąją. Šį vaidinimą, kaip ir kitas veiklas, pristatėme projektinės savaitės pabaigoje surengtame renginyje mokyklos bendruomenei, merijos atstovams bei atvykusiems Lietuvos bei Norvegijos ambasadoriams.

Prieš išsiskirdami parašėme laiškus savo draugams, kurie iškeliavo į kitas šalis „laiko kapsulėse“, jas susitarėme atidaryti savo mokyklų projekto baigiamuosiuose renginiuose birželio mėnesį. Ašaros atsisveikinant, pažadai susitikti vėl – rodo, kad nepaisant kultūrinių skirtumų prasminga veikla suvienijo įvairių tautų atstovus.

Iš Latvijos mūsų mokyklos pradinukams atvežėme šokolado plytelių bei laiškus nuo latvių bendraamžių, o savo projektinę veiklą Latvijoje pristatėme mokyklos bendruomenei bei tėvams vasario 12 d. bei pavaišinome visus Latvijos saldumynais ir …“Rygos“ šprotais.

Inesa Rusecka (anglų kalbos mokytoja metodininkė, projekto koordinatorė)
Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, Internationella Programkontoret (Švedija) bei Lietuvoje administruojamas „Švietimo mainų paramos fondo“. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos panaudojimą.

Ekologinės jūrų problemos mokinių akimis

SEALNORDPLUS-JUNIOR

Š.m. spalio mėnesio 24 dieną Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos G2c klasėje vyko integruota anglų kalbos ir geografijos pamoka pagal projektą “Nord Plus Junior” “SEAL: SEA in our Life”, kurios tema buvo “Baltijos ir Šiaurės jūrų ekologinės problemos bei jų sprendimai”.

Šią pamoką parengė anglų kalbos mokytoja Inesa Rusecka ir geografijos mokytoja Janina Volkova.

Pagrindinis šios pamokos tikslas buvo supažindinti mokinius su Baltijos, Šiaurės jūromis ir jų ekologinėmis problemomis.

Pamokos metu mokiniai vaizdžiai, panaudodami  video medžiagą anglų kalba pristatė labai įdomią informaciją apie šias jūras, jų reikšmę ir problemas. Mokiniai pristatė  statistiką apie ekologinę šių jūrų būklę bei nagrinėjo problemas, o po to pateikė įvairių šalių strategijas sprendžiant iškilusias problemas.

Ši pamoka labai sudomino mokinius, nes jie sužinojo daug įdomių, net  ir šokiruojančių dalykų apie Šiaurės ir Baltijos jūras. Mokiniai pašiurpo išgirdę, kad dėl išmestų plastikinių maišų masiškai gaišta jūros vėžliai, jūrų liūtai, ruoniai ir kiti jūros gyvūnai, o dėl išsiliejusios jūroje naftos kenčia visi jūrų bei pakrančių gyventojai. G2c mokinys Artur Kugelevič, kuris ruošė informaciją pagal vokiečių laikraščio “Der Spigiel” medžiagą apie Antrojo pasaulinio karo “palikimą” Baltijos jūroje, teigė niekados net nepagalvojęs, kad Baltijos jūroje yra panardinta tiek daug, net  po 50 milijonų vienetų įvairių sprogmenų. G2c mokinė  Joanna Koleva pasakė:  „Dabar mes suprantame, kokios svarbios yra jūros ir kaip  turime jas vertinti bei rūpintis tuo, kad jos būtų švarios”.

Dabar galima teigti, kad tokia dalykų  integracija buvo labai įdomi ir naudinga mokiniams.

Aurelija Lapkauskaitė, G2c klasės mokinė

Projekto veikla yra finansuojama iš Nordplus Junior programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Nauja vaizdo konferencija su projekto Nordplus Junior „SEAL”partneriais

SEALNORDPLUS-JUNIOR

Š. m. spalio 14 d. po pamokų Vilniaus raj. Nemenčinės K.Parčevskio gimnazijoje įvyko projekto  Nordplus Junior „SEAL: SEA in our Life”interneto konferencija su mokiniais iš Norvegijos ir Latvijos. Konferencija vyko anglų kalba.  Susirinko 7-10 klasių mokiniai, kurie dalyvauja projekte vadovaujami anglų kalbos mokytojos Inesos Ruseckos.

Tik prasidėjus konferencijai mūsų mokinai norvegų paklausė apie orą  ir kaip sekasi mokykloje.  Bendraamžiai pasakė, kad oras gražus ir Norvegijoje, šilta, be to, kad jie tą dieną neturėjo jokių sunkių pamokų.

Kai kurie mokininiai iš Norvegijos klausė, ar šioje konferencijoje yra mokinių, su kuriais jie buvo susipažinę praėjusiais metais. Jie šiek tiek pasikalbėjo, ir vėl grįžome prie klausimų. Mokiniai iš Norvegijos teiravosi apie mūsų mokyklos uniformas. Mes parodėme jiems, kaip atrodo pilna uniforma, kuri jiems patiko. Po to prie pokalbio prisijungė ir mokiniai iš Latvijos.  Atsirado naujų klausimų, šį kartą apie kelionę į Latviją: kada įvyks, ką norėtumėme ten veikti, ką aplankyti.  Projekto dalyvių susitikimas įvyks vasario mėnesį, todėl dar turime daug ką nuveikti. Mokiniai norėtų apsilankyti Rygoje ir kituose miestuose,  gerai praleisti laiką, susitikti su draugais.

Konferencijos metu mokiniai prisiminė ir partnerių kalbas. Buvo linksma išgirsti žodžius lietuvių kalba, kuriuos norvegai ir latviai išmoko per savo viešnagę mūsų mokykloje praėjusių metų spalį.

Pokalbis buvo įdomus, mes sužinojome daug įdomių dalykų ir gerai praleidome laiką su užsienio draugais.

Autorė  Ilona Miškinytė (g1a kl. mokinė)

Projekto veikla yra finansuojama iš Nordplus Junior programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Sužavėti jūros vaizdinių

Š.m. gegužės 13d. Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijoje vyko anglų ir lietuvių kalbos integracinė pamoka. Žiūrėdami animacinį filmą „Senis ir jūra” 7b klasės mokiniai buvo supažindinti su E. Hemingvėjaus apysaka originalo kalba bei atliko anglų kalbos klausymo suvokimo užduotį.

Animacinio filmo jūros vaizdinius pakeitė apysakos tekstas lietuvių kalba, kuriame mokiniai turėjo rasti meninių priemonių, padedančių sukurti išbaigtą meninį jūros vaizdą.

Mokinius sužavėjo E.Hemingvėjaus apysakos vaizdingumas, kai tikroviški vaizdai persipina su fantazija. Darbas vyko porose ir komandose. Namų darbams mokiniai gavo užduotį susirasti atitinkamus jūros aprašymus angliškame apysakos tekste bei susikurti lietuvių-anglų kalbomis plakatus apie jūrą.

Pakviesti stebėti pamoką gimnazijos gimtosios, valstybinės bei užsienio kalbų mokytojai padėkojo pamoką vedusioms mokytojoms už įdomiai pateiktą medžiagą.  Lietuvių k. mokytoja  metodininkė Audronė Balčiūnaitė- Markova pasidžiaugė, kad turėjo progą sudominti mokinius Nobelio premijos laureato kūriniu lietuvių kalba ir pasirinktu aspektu jį paanalizuoti.

Pamokos metu buvo naudojama projekto Nordplus Junior “SeaL” parengta didaktinė medžiaga.

Atvirą pamoką parengė anglų k. mokytoja Inesa Rusecka ir lietuvių k. mokytoja  metodininkė Audronė Balčiūnaitė- Markova.

Inesa Rusecka
projekto Nordplus Junior “SeaL” koordinatorė

Apie navigaciją ir magnetizmą angliškai

Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijoje tęsiasi projekto Nordplus Junior “SeaL” parengtos didaktinės medžiagos sklaida. Š. m. balandžio 30 d. vykusioje atviroje anglų kalbos ir fizikos integruotoje  pamokoje 7a klasės mokiniai sužinojo apie navigaciją jūroje ir magnetizmą iš angliškų filmukų.

Septintokams  ypač patiko praktinė užduotis, kuomet kiekviena komanda  pasidarė savo kompasą.  Komandos taip pat angliškai pristatė savo parengtus plakatus apie įvairius navigacijos įrankius, tokius kaip kompasas, satelitai ir švyturiai. Pamokoje vyravo anglų kalba: buvo naudojami didaktiniai filmukai bei suvokimo užduotys angliškai. Įvairių gebėjimų mokiniai aktyviai bendradarbiavo siekdami kuo geriau atlikti užduotis  bei pelnyti taškų savo komandai.

Fizikos vyresnioji mokytoja Regina Belotkač džiaugėsi galimybe paįvairinti savo pamoką mokamaisiais filmukais bei prisipažino, kad integruoti medžiagą anglų kalba į fiziką yra lengviau nei atrodė, todėl naudos įvairesnius šaltinius rengdama fizikos pamokas ateityje.

O štai fizikos mokytojas Ričiardas Suduiko mano, kad mokiniams yra naudinga kuo anksčiau pratintis mokytis įvairius dalykus ir anglų kalba, nes ateityje tai gali jiems atverti daugiau galimybių besimokant aukštosiose mokyklose .

Atvirą pamoką parengė
anglų kalbos mokytoja Inesa Rusecka
ir fizikos vyr. mokytoja Regina Belotkač.