Žinių diena

Šių metų Žinių dienos šventė ypatinga dėl daugelio priežasčių. Svarbiausia – susitikimas po ilgos izoliacijos dėl Covid – 19 pandemijos. Vaikų balsais užsipildė gimnazijos miško estrada. Visi laukė pagrindinių šventės dalyvių – pirmų ir G4 klasių mokinių. Šiemet mūsų įstaigos slenkstį peržengė 52 pirmokai: keturiasdešimt keturi mokysis gimtąja lenkų kalba ir aštuoni – rusų kalba.

Gimnazijos vėliavos įnešimas, Tautiškos giesmės giedojimas, garbingų svečių pristatymas, gimnazijos direktoriaus T. Grigorovičiaus iškilminga kalba – tai tradicinės bei iškilmingos renginio akimirkos. Direktorius linkėjo mokiniams, jų tėvams ir mokytojams sėkmės naujaisiais mokslo metais. Jis taip pat pabrėžė praėjusių metų pasiekimus, būtent valstybinių egzaminų metu gautus šešis „šimtukus“, daugiau kaip šešiasdešimt procentų absolventų buvo priimti į universitetus, aktyviai dalyvavo olimpiadose, konkursuose ir projektuose.

Daugybė kalbėjusiųjų linkėjo sėkmės, ištvermės, tarpusavio supratimo, draugiškos ir saugios aplinkos mokantis.

Buvo pagerbti mažiausieji šventės dalyviai – pirmokėliai. Dvyliktokai jiems įteikė dovanų kuprines su Lenkijos bendruomenės ir Lietuvos lenkų sąjungos regioninio skyriaus dovanotomis mokymosi priemonėmis. Iškilmingą renginį dainomis vainikavo mūsų gimnazijos mokinės Stela Grigorovič ir Dominika Sinkevič.

Suskambo naujųjų 2021 – 2022 mokslo metų varpelis.

Sveika mokykla!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.