Pedagog specjalny

Honorata Tiukšo (III korpus – gab 313)

E-mail: honorata.tiukso@parcevskio.lt; tel: 865513098

Cele i zadania nauczyciela specjalnego:

  • Zapewnienie postępów w nauce, opracowanie metod motywacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • Zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych niezbędnych warunków do ich rozwoju i nauki;
  • Zidentyfikowanie i stosowanie specjalnych metod nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Funkcje pedagoga specjalnego w szkole:

  • Realizuje program nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowany do ich tempa rozwoju oraz indywidualnych zdolności i możliwości;
  • Podejmuje działania na rzecz integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze społecznością szkolną;
  • Przeprowadza diagnozę pedagogiczną, rozpoznaje mocne i słabe strony ucznia;
  • Konsultuje rodziców i nauczycieli;
  • Bierze udział w pracy szkolnej komisji WGK;
  • Współpracuje ze szkolnym logopedą, psychologiem, pedagogiem socjalnym, wychowawcami oraz nauczycielami;
  • Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest wyłączone.