Edukacinė išvyka į Vilniaus TV bokštą

Spalio 13 dieną aktyviausi gimnazijos robotikos būrelio nariai lankėsi Vilniaus TV bokšte. Ekskursiją mokiniai pradėjo netradicine istorijos pamoka. Pakeliui į TV bokštą apžiūrėjo 2005 metais atidengtą paminklą Vilniaus TV bokšto gynėjams atminti. Tai skulptoriaus Dariaus Bražiūno ir architekto Artūro Asausko sukurta 8 metrų bronzinė skulptūra „Aukojimas“. Bokšto pirmajame aukšte mokiniai žiūrėjo vaizdo filmą apie aukščiausio šalies statinio – TV bokšto istoriją, aplankė parodą, skirtą bokšto gynėjams atminti, ir naujai atidarytą Daiktų muziejų. Mokiniai susipažino su anksčiau radijo ir televizijos ryšio perdavimui naudotais prietaisais. Tarnybiniu liftu pakilo į 170 metrų aukštyje esančią atvirą lauko terasą, kurią supa saugus plieninis tinklas. Pasivaikščioję virš debesų, mokiniai nusileido į aukštu žemiau esantį restoraną „Paukščių takas“, kur pietavo ir grožėjosi vaizdu pro langus. Grįždami į autobusą aplankė istorinį antenų parką, kuriame matė radijo programų siuntimo anteną „Dožd“, radiorelinio ryšio ruporinę parabolinę anteną RPA-2P, TV programų siuntimo anteną „Ladoga“ ir antžeminės analoginės televizijos programoms siųsti anksčiau naudotą APK anteną, specialistų vadintą „Peteliške“. Taip pat, pamatė palydovinio ryšio anteną „Nera“, kurią 1991 metais mūsų šaliai padovanojo Norvegijos telekomas. Ši antena sovietų agresijos metu buvo naudojama Aukščiausiosios Tarybos rūmuose ryšiui su pasauliu užtikrinti.

Mokiniai grįžo kupini įspūdžių ir naujų idėjų būsimiems robotikos projektams. Dabar laukia ilgas kelias ruošiantis FIRST Lego League Challenge varžyboms.

Dėkojame mokiniams už aktyvų dalyvavimą veiklose. Linkime sėkmės!

Neformaliojo švietimo mokytojas Mariuš Tumaš

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.