Ekologinės jūrų problemos mokinių akimis

SEALNORDPLUS-JUNIOR

Š.m. spalio mėnesio 24 dieną Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos G2c klasėje vyko integruota anglų kalbos ir geografijos pamoka pagal projektą “Nord Plus Junior” “SEAL: SEA in our Life”, kurios tema buvo “Baltijos ir Šiaurės jūrų ekologinės problemos bei jų sprendimai”.

Šią pamoką parengė anglų kalbos mokytoja Inesa Rusecka ir geografijos mokytoja Janina Volkova.

Pagrindinis šios pamokos tikslas buvo supažindinti mokinius su Baltijos, Šiaurės jūromis ir jų ekologinėmis problemomis.

Pamokos metu mokiniai vaizdžiai, panaudodami  video medžiagą anglų kalba pristatė labai įdomią informaciją apie šias jūras, jų reikšmę ir problemas. Mokiniai pristatė  statistiką apie ekologinę šių jūrų būklę bei nagrinėjo problemas, o po to pateikė įvairių šalių strategijas sprendžiant iškilusias problemas.

Ši pamoka labai sudomino mokinius, nes jie sužinojo daug įdomių, net  ir šokiruojančių dalykų apie Šiaurės ir Baltijos jūras. Mokiniai pašiurpo išgirdę, kad dėl išmestų plastikinių maišų masiškai gaišta jūros vėžliai, jūrų liūtai, ruoniai ir kiti jūros gyvūnai, o dėl išsiliejusios jūroje naftos kenčia visi jūrų bei pakrančių gyventojai. G2c mokinys Artur Kugelevič, kuris ruošė informaciją pagal vokiečių laikraščio “Der Spigiel” medžiagą apie Antrojo pasaulinio karo “palikimą” Baltijos jūroje, teigė niekados net nepagalvojęs, kad Baltijos jūroje yra panardinta tiek daug, net  po 50 milijonų vienetų įvairių sprogmenų. G2c mokinė  Joanna Koleva pasakė:  „Dabar mes suprantame, kokios svarbios yra jūros ir kaip  turime jas vertinti bei rūpintis tuo, kad jos būtų švarios”.

Dabar galima teigti, kad tokia dalykų  integracija buvo labai įdomi ir naudinga mokiniams.

Aurelija Lapkauskaitė, G2c klasės mokinė

Projekto veikla yra finansuojama iš Nordplus Junior programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.