„Gėlė hospisui“

Miela gimnazijos bendruomene,

šiais mokslo metais tęsiame gailestingumo darbą – dalyvaujame akcijoje „Gėlė hospisui“. Tai finansinė parama Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisui Vilniuje. Sesers M. Rak, globotinių ir hospiso darbuotojų vardu prašome bendruomenę prisijungti ir dalytis džiaugsmu, gerumu ir širdies jautrumu su tais, kuriems reikia mūsų paramos.

Pinigus prašome perduoti klasių vadovams.

Akcija „Gėlė hospisui“ šiemet truks nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 dienos (imtinai).

Apie Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso veiklą galima sužinoti int. adresu: www.hospisas.lt.

Dėkojame Hospiso vardu.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.