Gimnazijos mokiniai Šiluvoje

Rugsėjo 9 dieną mūsų gimnazijos mokiniai vyko į edukacinę pažintinę kelionę į Šiluvą, kur dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Gimimo Didžiuosiuose atlaiduose. Mokiniai aplankė Švenčiausiosios Mergelės Gimimo baziliką ir Apsireiškimo koplyčią, sužinojo Mergelės Marijos pasirodymo 1608 metais Šiluvoje istoriją. Mokiniai palietė akmenį, ant kurio pasirodė Švenčiausioji Dievo Motina, ir meldėsi prieš stebuklingą Šiluvos Dievo Motinos paveikslą.

Kelionės organizatoriai dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei už pagalbą organizuojant išvyką.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.