Laisvės Gynėjų diena

Visoje Lietuvoje minima Laisvės Gynėjų diena. Gedulo juosta perrišta vėliava byloja apie kraupius sausio 13 – osios įvykius, pakeitusius Lietuvos istoriją. Mūsų gimnazija tradiciškai dalyvauja akcijoje „ Atmintis gyva, nes liudija“. Gimnazijos languose spindinčių žvakučių liepsnelėmis pagerbiami žuvusieji už Lietuvos laisvę. Radijo laidoje skambėjo didvyrių atminimui skirti žodžiai, eilės. Parengti informaciniai stendai, vyko pokalbiai klasių valandėlių metu.

G4, G2c klasių mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis Asta Druskiene-Klingiene ir Jūrate Krylovičiene dalyvavo iškilmingame minėjime LR Seimo rūmuose.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.